Nanthawan Laithong

ชวนเบิ่ง มูลค่าโครงการต่างชาติยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในภาคอีสาน มีอิหยังแหน่??

การลงทุนในอีสานปรับตัวดีขึ้น โดยผู้ประกอบการภาคการผลิตเริ่มมีการเพิ่มปริมาณการผลิต รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่อยู่ในระดับเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอีสานได้รับปัจจัยบวก จากอุปสงค์ในพื้นที่ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ช่วยกระตุ้นการใช้ จ่ายในพื้นที่ และอุปสงค์จากการเปิดประเทศของจีน ยังเป็นอีกปัจจัยบวกที่มีผลต่อการลงทุน มูลค่าโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในภาคอีสานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 2565 โดยเฉพาะโครงการจากต่างประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศ และการย้ายฐานการผลิต มูลค่าโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมสะสมปี 2565 ในภาคอีสานมีจํานวน 29 โครงการ หรือ เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนหน้า และมีมูลค่าการลงทุนของโครงการ 30,874 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 1,227% จากปีก่อนหน้า โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด อยู่ที่ 30% รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง อยู่ที่ 28% อ้างอิงจาก: – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) – ธนาคารแห่งประเทศไทย – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #มูลค่าโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน #มูลค่าโครงการต่างชาติขอรับการเสริมการลงทุน #การลงทุนในอีสาน #การลงทุน

เริ่ดคักหลาย ธนาสิริฯ เตรียมรุกอสังหาริมทรัพย์ภาคอีสาน วางกลยุทธ์เติบโตปีละ 30%

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THANA) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทยึดมั่นพันธกิจสู่การเติบโตน่าอยู่ยั่งยืนว่า ตามโรดแมปแผน 3 ปีจากนี้ (2566-2568) บริษัทได้วางกลยุทธ์ที่จะรักษาการเติบโตทั้งในเรื่องของยอดขายและรายได้อยู่ระดับ 30% ทุกปี และมีอัตรากำไรที่เติบโตระดับ 10% ขึ้นไปทุกปีเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2565 ธนาสิริฯ มีการเติบโตในเชิงตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก นอกจากนี้ มองว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีการแข่งขันรุนแรงมาก จึงมีแนวความคิดที่จะขยายพอร์ตไปตลาดต่างจังหวัดมากขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมทุนกับพันธมิตรใน จังหวัดอุดรธานี พัฒนาโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์สิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต และสิริวิลเลจ ภูเก็ต-อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเอง โดยที่สิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต ในกลางปี 2566 มีแผนที่จะเปิดขายเฟส 2 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะปรับแบรนด์ “สิริวิลเลจ” ที่พัฒนาในโครงการต่างจังหวัดให้มีแบรนด์ของธนาสิริเข้าไปด้วย เพื่อสร้างความจดจำของผู้บริโภค และหากแลนด์ลอร์ดที่ดินในต่างจังหวัดสนใจที่จะนำที่ดินว่างเปล่าให้บริษัทเข้าไปร่วมพัฒนา สนใจที่จะร่วมทุน ซึ่งอยู่ในระหว่างเจรจาอยู่ 2 ราย คือ ทางภาคเหนือและภาคอีสาน คาดว่าในปีนี้จะมีความชัดเจน 1 ราย สำหรับแผนธุรกิจในปีนี้ บริษัทวางเป้าเปิด 4 โครงการใหม่ มูลค่า 3,300 ล้านบาท มีการกระจายสินค้าในแต่ละระดับราคาให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า โดยจะเริ่มขยับการขายสินค้าที่มีราคาใกล้เข้าเมืองมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งให้ธนาสิริมีก้าวต่อไปที่เติบโตน่าอยู่ยั่งยืน เนื่องจากบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกค้าที่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาบ้านที่มีคุณค่า แต่ให้ความสำคัญในมิติของคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลาการเป็นลูกค้า ภายใต้พันธกิจ “Lifetime Total Living Solution” รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : ESG) ที่สร้างสมดุลของผลประกอบการในเชิงตัวเลข เพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า เพื่อนบ้านข้างเคียง สังคม และร่วมลดผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน โดยผลประกอบการในปี 2565 สามารถทำยอดขายได้ 1,422 ล้านบาท ขณะที่รายได้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้คือ 1,024 ล้านบาท และประสิทธิภาพการทำกำไรสุทธิกว่า 12% มากกว่าปีที่ผ่านมากว่า 3 เท่าตัว ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และขาย 5 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) 198 ล้านบาท อ้างอิงจาก: https://mgronline.com/stockmarket/detail/9660000019499 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธนาสิริ #สิริวิลเลจ

พาย้อนเบิ่ง สถิติที่น่าสนใจของธุรกิจห้องพักในภาคอีสาน ค่าห้องพักที่ขายได้(เฉลี่ย) เปลี่ยนไปส่ำใด๋แหน่ในช่วง 8 ปีนี้

ในปี 2565 สถิติค่าห้องพักที่ขายได้เฉลี่ยของภาคอีสาน อยู่ที่ 577.84 บาทต่อห้อง เนื่องจากกำลังซื้อ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Young Traveler และเดินทางมาคนเดียว Solo traveler ซึ่งมีงบประมาณจำกัด โดยจะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น ภูเขา อ่างเก็บน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่พัก Resort/Villa ที่พักชุมชน หรือที่พักที่มีลานกางเต้นท์ การท่องเที่ยวแบบแคมปิ้ง (Camping Tourism) และมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำในที่พักและถ่ายภาพ ซึ่งสอดคล้องไปกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้ง เศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับหลากหลายปัจจัยลบทั้งปัญหาเงินเฟ้อที่สูง ราคาพลังงานที่ยังมีแนวโน้มผันผวนและปรับตัวขึ้นอีก ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชน ขณะเดียวกันสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้หลายประเทศในยุโรปยังเผชิญกับปัญหาวิกฤติพลังงานรุนแรงขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมและที่พักยังเปราะบางและไม่ทั่วถึง ขณะที่ในระยะข้างหน้าต่อจากนี้ธุรกิจต้องเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นจากตลาดนักท่องเที่ยวที่ยังมีความไม่แน่นอนและสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจ ในขณะที่การแข่งขันในภาคธุรกิจโรงแรมและที่พักที่สูง จากแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่มขึ้นและจำนวนที่พักเปิดใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นยังเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจ ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเกิดใหม่มากขึ้น ทำให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ขณะที่ธุรกิจยังต้องเผชิญสถานที่พักเปิดใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างในเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งสร้างแรงกดดันในการแข่งขัน โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมและที่พักที่สร้างมานานและอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวจะเสียเปรียบ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2566 รายได้ของธุรกิจโรงแรมและที่พักน่าจะเติบโตต่อเนื่อง แต่การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึง โดยกลุ่มโรงแรมและที่พักที่น่าจะฟื้นตัวได้ดี มองว่า ยังเป็นกลุ่มที่อยู่ในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องระมัดระวังในการลงทุน รวมถึงการศึกษาตลาดมากขึ้น ทั้งในเรื่องของเทรนด์และความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเทรนด์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในพื้นที่ที่มี Supply ห้องพักสูง และหากจะลงทุนในพื้นที่ใด ก็ควรศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในแต่ละปี ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงฤดูกาลท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว และถ้าเป็นไปได้ควรเลือกลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมากำหนดรูปแบบที่พัก ขนาดหรือจำนวนของห้องพัก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมไปถึงการออกแบบกิจกรรมภายในที่พักที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว อ้างอิงจาก: – กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา – Splendor-Biz #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #การท่องเที่ยว #ที่พัก #ห้องพัก #ค่าห้องพัก

พาย้อนเบิ่ง ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในภาคอีสาน ที่ผ่านมามีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ไปส่ำใด๋แหน่

“DDproperty Thailand Property Market Outlook 2566” เผยคาดการณ์ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2566 ถือเป็นปีแห่งการฟื้นตัว หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณบวกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 โดยมีแนวโน้มเติบโตตามการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และยังคาดว่าจะมีจำนวนอุปทานใหม่ ๆ เข้ามาสู่ตลาดมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2566 โดยเฉพาะสินค้าประเภทแนวราบ เพื่อตอบรับกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand) และมีกำลังซื้อเพียงพอ ในขณะที่ สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในปี 2566 ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน อันเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจระดับมหภาค ห่วงโซ่อุปทานโลกจะสะดุด และสถานการณ์เงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 40 ปี ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น ทำให้ตลาดอสังหาฯ เชิงพาณิชย์หลายประเภทต้องเผชิญความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดพื้นที่ค้าปลีกที่มีทั้งขาขึ้นและขาลงตามทำเล ตลาดสำนักงานที่อนาคตยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยรวม (Multifamily properties) ยังคงเติบโตได้ดี อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาทองสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย อ้างอิงจาก: – กรมที่ดิน – ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ตลาดอสังหาริมทรัพย์ #มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ #ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์

พาส่องเบิ่ง จังหวัดใด๋แหน่ที่มีมูลค่าการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติ ในภาคอีสาน

เปลี่ยนไปส่ำใด๋ในช่วง 3 ปีนี้ อ้างอิงจาก: – กรมที่ดิน – ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #มูลค่าการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด #การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด #มูลค่าการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติ #มูลค่าการถือครองของชาวต่างชาติ #การถือครองของชาวต่างชาติ #ห้องชุด

ชวนเบิ่ง อาณาจักรเซ็นทรัลแห่ง BIG 4 of ISAN แต่ละหม่องแตกต่างกันจั่งใด๋??

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ก้าวเข้ามาลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าครั้งแรกเมื่อปี 2552 เป็นการเข้ามาซื้อกิจการของกลุ่มเจริญศรีและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี” นับเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นก็ทยอยขยายกิจการและเปิดเพิ่มอีก 3 แห่งคือ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ในปี 2552 เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ในปี 2556 และ เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา ในปี 2560 นับเป็นการเข้ามาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของ 4 จังหวัดหัวเมืองขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของบริษัท – UBON NOW #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เซ็นทรัลพัฒนา #เซ็นทรัลอุดร #เซ็นทรัลขอนแก่น #เซ็นทรัลอุบล #เซ็นทรัลโคราช

พามาเบิ่ง 10 อันดับขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ที่มีรายได้รวมมากที่สุดในภาคอีสาน มีบริษัทใด๋แหน่ อ้างอิงจาก: – CredenData #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ #อันดับธุรกิจขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ #ขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ออนซอนคักหลาย “สมใจ” จับมือ “เงินติดล้อ” ใช้แพลตฟอร์มไอที หนุนธุรกิจพันธมิตรผู้ขายรถจักรยานยนต์

นางสาวธนิตตา ชัยคณารักษ์กูล และ นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุขถาวร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สมใจ 2559 จำกัด (“สมใจ”) ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อและผู้ให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ จับมือ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดยนายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อร่วมลงทุนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้เสนอขายหุ้นให้ บมจ.เงินติดล้อ ไม่เกิน 10% ด้านนายบัณฑิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สมใจ 2559 จำกัด กล่าวว่า “สมใจ” มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจเช่าซื้อและผู้ให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ มากกว่า 40 ปี ซึ่งปัจจุบันสมใจมีพันธมิตรผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์กระจายตัวอยู่หลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศ และยังคงเปิดรับพันธมิตรผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนบริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับพันธมิตรผ่านการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Platform) ของเงินติดล้อ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ท่ามกลางการกำกับดูแลธุรกิจที่เข้มข้นจากหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน โดยการจับมือกับเงินติดล้อในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถที่มีจุดแข็งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไอทีในครั้งนี้ เพื่อติดปีกสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับสมใจและพันธมิตรผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น 1.การใช้ช่องทางการขายร่วมกันเพื่อเพิ่มยอดขายรถจักรยานยนต์ให้กับพันธมิตร 2.การทำการตลาดร่วมกันเพื่อเพิ่มการรับรู้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้กับพันธมิตรในแต่ละพื้นที่ 3.การให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการขยายเครือข่ายสาขาของพันธมิตรผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ 4.การบริหารและการควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เป็นต้น นายปิยะศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ”เงินติดล้อ” กล่าวว่า เหตุผลที่เงินติดล้อร่วมลงทุนใน บริษัท สมใจ 2559 จำกัด นั้น เนื่องจากประทับใจการดำเนินงานโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ การใช้สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์อาจถือเป็นการกู้ยืมเงินในระบบครั้งแรกของประชาชน เงินติดล้อจึงต้องการมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานและความเป็นธรรมในกระบวนการสินเชื่อประเภทนี้อีกด้วย อ้างอิงจาก: https://www.koratdaily.com/blog.php?id=15514 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เงินติดล้อ #สมใจ

ชวนเบิ่ง “Double C” อาณาจักรเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ

แบรนด์ Double C ของบริษัท หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ จำกัด เกิดมาจากธุรกิจ SME ที่สามารถสอดแทรกตัวเองเข้ามาอยู่ในกลุ่มบริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย แถมยังมียอดขายเป็นอันดับต้น ๆ อีกด้วย วันนี้ ISAN Insight & Outlook จะพามาเบิ่ง ว่า แบรนด์ Double C มายืนหม่องนี้ได้จั่งใด๋ ?? เดิมทีบริษัทแห่งนี้ทำธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง ใช้ชื่อแบรนด์ “ช้างแดง” แต่ด้วยสภาพตลาดแข่งขันรุนแรง และผู้บริโภคส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผู้เล่นเจ้าหลักในตลาด อย่าง M-150 ของโอสถสภา, กระทิงแดง ของกลุ่ม TCP จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะไปแย่งชิงยอดขาย ทำให้บริษัทในตอนนั้นขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองพี่น้องเลยตัดสินใจมองหาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม แต่ด้วยต้นทุนเดิมทางธุรกิจที่มีอยู่แล้วคือ เครื่องจักรในการผลิตและโรงงาน จนมาพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ตลาดเครื่องดื่มสุขภาพกำลังค่อย ๆ ได้รับความนิยม อีกทั้งคู่แข่งในตลาดก็ยังมีไม่มาก ที่สำคัญ ณ เวลานั้น ผู้บริโภคยังไม่ยึดติดแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งมากนัก ขณะเดียวกัน Double C ก็ทำลายกำแพงทางความรู้สึกของผู้บริโภคได้สำเร็จ เมื่อคนส่วนใหญ่พอคิดถึงเครื่องดื่มสุขภาพ ก็มักจะคิดว่ารสชาติไม่ค่อยอร่อย แต่ Double C เมื่อเริ่มต้นวางขายในตลาดก็เกิดกระแสบอกต่อความอร่อยใน Facebook หรือ Instagram อีกทั้งยังมีราคาที่เป็นมาตราฐานของตลาดคือ 15 บาท แต่สิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าแบรนด์คู่แข่ง คือ “การมีปริมาณน้ำวิตามินในขวดที่มากกว่า” Double C มีปริมาณน้ำวิตามิน ซี อยู่ที่ 160 มิลลิลิตร ขณะที่คู่แข่งอยู่ที่ 140 – 160 มิลลิลิตร เหตุผลที่ทำให้ Double C สำเร็จอย่างสวยงาม ก็เพราะความแตกต่างของสินค้าและรสชาติอร่อยถูกปากในราคาที่เข้าถึงง่าย จึงทำให้สินค้าขายได้ด้วยตัวมันเอง แม้บริษัทจะไม่ได้ใช้เงินโฆษณามากนัก เมื่อเทียบกับเครื่องดื่มวิตามินซีขวดอื่น ๆ ที่อยู่ในมือบริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ จะเห็นได้ว่า การเดินทางของ “บริษัท หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์” ได้ทำลายความเชื่อหลายอย่างเลยทีเดียว เมื่อหลายคนอาจคิดว่า มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ที่บริษัท SME เล็ก ๆ จะทำธุรกิจมียอดขายเทียบชั้นบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่นักธุรกิจอายุน้อย ๆ จะประสบความสำเร็จในตลาดที่บริษัทยักษ์ใหญ่ได้เปรียบเกือบทุกมิติในการแข่งขัน อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของบริษัท – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – ลงทุนแมน #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #DoubleC #หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ #เครื่องดื่มสุขภาพ #บริษัทเครื่องดื่มสุขภาพ #SME #ธุรกิจSME