สิพาจอบเบิ่ง ประมาณการโครงสร้างราคาสุรากลั่นกิจการขนาดเล็กในภาคอีสาน

ผลประกอบการกำไรส่วนใหญ่ของกิจการสุรากลั่นอยู่ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภาคกลางเป็นหลัก ซึ่งกิจการสุรากลั่นท้องถิ่น (กิจการขนาดเล็ก) มีส่วนแบ่งกำไรน้อย โดยส่วนมากอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งมักจะเป็นกิจการขนาดที่เล็กมาก

มูลค่ากำไรต่อหน่วยของสุรากลั่นขึ้นอยู่กับรูปแบบของสุรา โดยรูปแบบ premium มีกำไรต่อหน่วยมากที่สุด ซึ่งมากกว่า 50% ของราคาสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบ premium จำเป็นต้องใช้เวลาในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพมากกว่ารูปแบบ classic (standard) และผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นนักสะสมหรือนักดื่มที่ต้องการรสชาติที่ดีกว่ารูปแบบ classic (standard)

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่

https://isaninsight.kku.ac.th/outlook

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.