ชวนมาเบิ่ง กระบวนการผลิตของกิจการสุรากลั่นท้องถิ่นในภาคอีสาน

กิจการกลั่นสุราพื้นบ้านในภาคอีสานมีการกระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัดนอกเหนือจากจังหวัดใหญ่ ๆ ในภูมิภาค ซึ่งแสดงถึงความสามารถในแต่ละท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการเข้ามาสร้างสรรค์การผลิตและเป็นผู้เล่นภายในตลาดเกิดใหม่นี้ได้ไม่ยาก

สุรากลั่นอีสานนิยมใช้วัตถุดิบเป็นอ้อย และข้าวเหนียวเพราะมีกลิ่นเฉพาะ อีกทั้งยังมีวัตถุดิบมากในพื้นที่ และยังมีการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศในการเติมกลิ่นเพิ่มเติม นอกจากนั้น สุรากลั่นท้องถิ่นยังมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลากหลายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่

https://isaninsight.kku.ac.th/outlook

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.