Infographic

ชวนเบิ่ง คนอีสานมัก “สูบบุหรี่” มากแค่ไหน

ชวนเบิ่งคนอีสานมัก “สูบบุหรี่” มากแค่ไหน..อัตราการสูบบุหรี่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดต่ำสุด ในปี 2552 แต่หลังจากนั้นใน 2554 และ 2557 มีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงขึ้นทุกภาค ยกเว้นภาคอีสาน.สำหรับในปี 2564 ภาคใต้ยังมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด 22.4% รองลงมาเป็นภาคอีสาน 18.0% ภาคกลาง 16.4% กรุงเทพมหานคร 16.1% และภาคเหนือ 15.6%.อัตราการลดลงของทุกภาคแสดงว่ามาตรการในการควบคุมยาสูบได้ผลดีในทุกภาคโดยภาคกลางและภาคเหนือ ดีกว่าภาคใต้และภาคอีสาน เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้การสูบบุหรี่ในกรุงเทพมหานครจะ ต่ำสุดมาโดยตลอด แต่กลับมีอัตราสูบเพิ่มขึ้นในปี 2560 มาปี 2564 ทั้งนี้เป็นไปได้ว่ามีการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในช่วงหลังนี้..เมื่อไปดูเจาะเฉพาะภาคอีสานก็พบว่า มีสัดส่วนผู้สูบบุหรี่มากถึง 18.0% ซึ่งมีสัดส่วนมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากภาคใต้.โดยจังหวัดที่มีผู้สูบบุหรี่มากที่สุดในภาคอีสาน คือ จังหวัดมุกดาหาร มีสัดส่วนผู้สูบบุหรี่มากเป็นอับดับที่ 10 ของประเทศ โดยมีสัดส่วนมากถึง 22.6% (มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปอยู่จำนวน 100 คน จะผู้สูบบุหรี่ไปแล้ว 22-23 คน).ส่วนจังหวัดที่มีผู้สูบบุหรี่น้อยที่สุดในภาคอีสาน คือ จังหวัดศรีสะเกษ มีสัดส่วนเพียง 14.4% (มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปอยู่จำนวน 100 คน จะมีผู้สูบบุหรี่ 14-15 คน). ในอีกทางหนึ่ง ภาษียาสูบ ก็ถือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งขาก รัฐ ซึ่งสามารถติดตามได้ที่บทความ .อ้างอิงจาก:– ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบมหาวิทยาลัยมหิดลติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่https://linktr.ee/isan.insight#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #สูบบุหรี่ #บุหรี่ #วันงดสูบบุหรี่โลก

พามาเบิ่ง ลายผ้าพื้นเมือง อัตลักษณ์ประจำจังหวัด 

พามาเบิ่ง ลายผ้าพื้นเมือง อัตลักษณ์ประจำจังหวัด ..กาฬสินธุ์ : ผ้าไหมแพรวาลายนาค ๑๒ แขน เป็นลายที่มีชื่อสัตว์ที่เป็นมงคลตามความเชื่อของคนอีสานลุ่มน้ำโขง และ 12 หมายความตามฮีค 12 ของคนอีสาน.ขอนแก่น : ผ้าลายแคนแก่นคูณแคน (KAN) King of Music สัญลักษณ์แทนความเจริญและสนุกสนาน เมืองแห่งหมอแคนแก่น (KAEN) King of Esan หมายถึงมหานครขอนแก่นคูน (Koon) King of Tree and Flower สัญลักษณ์ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น ดอกคูน.ชัยภูมิ : ผ้าลายหมี่คั่นขอนารี เดิมเป็น ลายขอนารี จากนั้นชาวบ้านเขว้านำลายคั่นมาเสริมเพิ่มเข้าไปจึงได้ชื่อว่า ลายหมี่คั่นขอนารี.นครพนม : ผ้ามุก ผ้าทอลายยกมุก มาจากคนในพื้นที่คล้ายนำเอาหอยมุกมาเจียรนัยเข้าไปในเนื้อผ้า เป็นเอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน.นครราชสีมา : ผ้าหางกระรอกสีแสด “เส้นหางกระรอก” ใช้อุปกรณ์ในการตี คือ ไนและโบก และ “สีแสด”เป็นสีของธงประจำกองเสือป่านครราชสีมา ซึ่ง ร.6 พระราชทานให้แก่จังหวัดนครราชสีมา.บึงกาฬ : ผ้าลายหมากเบ็ง (เบญจลักษณ์แห่งบึงกาฬ) สีม่วง-ขาว คือ สีของจังหวัดบึงกาฬ ประกอบไปด้วยแม่น้ำโขง พญานาค ขันหมากเบ็ง ดอกสิรินธรวัลลี และหินสามวาฬ.บุรีรัมย์ : ผ้าหางกระรอกคู่ เป็นลายผ้าลายริ้วที่เกิดจากการสร้างลวดลายด้วยเส้นไหมต่างสี หรือเส้นไหมพิเศษทางเส้นพุ่งควบ 2 เส้น ในเนื้อผ้าดูคล้ายจะมีปุยขนอ่อนขึ้นมาเหมือนกับเส้นขนของหางกระรอก.มหาสารคาม : ผ้าลายสร้อยดอกหมาก มาจากสิ่งใกล้ตัว ดอกหมากหรือพวงของดอกหมาก โดยลายผ้าเกิดจากการมัดหมี่ นำลายโคมเก้าและโคมห้ามามัดซ้อนกัน.มุกดาหาร : ผ้าไหมลายแก้วมุกดา มีลักษณะเป็นดอกสีขาวหรือเรียกว่าลายตุ้ม แก้วมุกดาซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู๋เมืองของชาวมุกดาหาร.ยโสธร : ผ้าลายยศสุนทร (ลายลูกหวาย) เป็นสีฟ้า สีประจำ จ. ยโสธร และลูกหวาย คือต้นหวายที่มีลำต้นอ่อนโยน เหนียว ไม่หักง่าย เป็นตัวแทนของความหนักแน่น มั่นคง สามัคคี.ร้อยเอ็ด : ผ้าไหมลายสาเกต มีสีดอกอินทนิลบก (สีชมพูอมม่วง) เริ่มต้นจากลายโคมเจ็ด นาคน้อย คองเอี้ย ค้ำเพ้า และหมากจับ.เลย : ผ้าลายดอกฝ้ายเมืองเลย ดอกฝ้ายสะท้อนถึงภาพในอดีตของ จ.เลย ที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นลวดลายของต้นดอกฝ้ายทั้งดอกตูม ดอกเล็ก และกวักฝ้าย.ศรีสะเกษ : ผ้าเหยียบลายลูกแก้ว มาจากลวดลายของหวายป่า ลักษณะคล้ายผลระกำหรือสละ มีรูปร่างเป็นช่อคล้ายลูกแก้วในปัจจุบัน.สกลนคร : ผ้าลายนครธรรม ประกอบด้วย 5 ลวดลายที่มาเชื่อมโยงกัน ลายดอกไม้ป่า (ดอกมณีเทวา) อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูพาน, นครธรรม สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา, ลายหัวใจ …

พามาเบิ่ง ลายผ้าพื้นเมือง อัตลักษณ์ประจำจังหวัด  อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง ผ้า GI จาก 8 จังหวัดในอีสาน

พามาเบิ่ง ผ้า GI จาก 8 จังหวัดในอีสาน . . ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ จดทะเบียนขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 เป็นผ้าทอที่ประดิษฐ์ลายด้วยการขิด และ การจก ใช้เส้นไหมตีเกลียวเป็นทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง รวมทั้งเส้นไหมเพิ่มพิเศษ ทำให้เกิดลวดลายตามกรรมวิธีของชาวผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ . ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จดทะเบียนขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2552 สร้างลวดลายและสีสันด้วยการค้นลำหมี่และมัดย้อมอย่างประณีตตามกรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่ชนบท เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่สร้างลวดลายและสีสันโดยการมัดและย้อมเส้นไหมที่แบ่งเป็นปอยเล็กๆ เนื้อผ้าแน่นนุ่ม เป็นมันวาว มีปุ่มปมลวดลายละเอียดชัดเจน มีการกำหนดขนาดของผ้าและขั้นตอนในการทอที่มีระเบียบวิธี มีทั้งผ้าหน้านาง ผ้าชุด ผ้าถุง หรือผ้าซิ่น ผ้าสไบ ผ้าพันคอ และผ้าคลุมไหล่ . ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ จดทะเบียนขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2563 ทอลวดลายให้เด่นบนผืนผ้าด้วยการมัดหมี่และทอเรียงเส้นตามลักษณะลายต่อเนื่องกัน การทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงถือเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ นิยมสวมใส่เฉพาะงานพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญประเพณี พิธีการสำคัญ ซึ่งหลอมรวมความเชื่อ และความผูกพันของคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน . ผ้าหมักโคลนหนองสูง จดทะเบียนขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2559 เนื้อผ้านุ่ม สีไม่ตก มีกลิ่นหอมละมุนของดิน ชาวผู้ไทมีภูมิปัญญาในการปั่นใยฝ้ายเป็นเส้นเพื่อนำมาทอผ้า และสกัดสีจากพืชตามธรรมชาติเพื่อนำมาย้อมผ้า เมื่อพบว่าโคลนในพื้นที่อ.หนองสูง ปละพื้นที่ใกล้เคียงเป็นโคลนที่มีเนื้อละเอียด ชาวผู้ไทจึงได้ทดลองนำเส้นใยผ้าที่ผ่านการย้อมสีจากพืชธรรมชาตินำไปหมักในโคลนก่อนนำไปทอ ทำให้เกิดเป็นผ้าที่มีโทนสีนุ่มนวลสดใส ให้สัมผัสนิ่มนวลและซับเหงื่อได้เป็นอย่างดี . ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง จดทะเบียนขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 ผ้าไหมทอมือด้วยทอ ผ้าแบบพื้นบ้านให้เกิดลวดลายจากผ้า เรียกว่าลายลูกแก้ว ย้อมสีดำด้วยผลมะเกลือ อบด้วยสมุนไพรทำให้ ผ้าไหมมีกลิ่นหอม และมีการปักลวดลายด้วยเส้นไหมสีสันต่างๆ หรือการปักแซวให้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ . ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร จดทะเบียนขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 มีสีน้ำเงินเข้มเป็นมันวาว ไม่ตกสี มีกลิ่นเฉพาะตัว สร้างชื่อเสียงให้กับตัวจังหวัดเป็นเวลานาน ด้วยคุณภาพและการผลิตที่พิถีพิถันมีจุดเด่นจาก 2 ส่วน คือ สีคราม แม้จะย้อมให้เข้มหรือจางก็ให้สีสดใสเป็นเงางาม ติดเนื้อผ้า ทนทาน และความเด่นของเส้นใยฝ้ายที่มีคุณสมบัติระบายอากาศและซึมซับน้ำได้ดี . ผ้าไหมสาเกต จดทะเบียนขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2559 ประดิษฐ์ขึ้นด้วยลายผ้ามัดหมี่โบราณพื้นบ้าน 5 ลาย มาทอต่อกันในผ้าผืนเดียวกัน โดยมีลายโคมเจ็ด ลายนาคน้อย ลายคองเอี้ย ลายค้ำเพ้า และลายหมากจับ โดยมีเอกลักษณ์สำคัญคือลายนาคน้อย 12 ตัว อยู่ตรงกลางและลายหมากจับ 3 ลำ . ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย จดทะเบียนขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 ผ้าไหมทอมือชนิด 2 …

พามาเบิ่ง ผ้า GI จาก 8 จังหวัดในอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง อีสานจังหวัดไหน ใช้สินค้าไอทีมากที่สุด?

พามาเบิ่งอีสานจังหวัดไหนใช้สินค้าไอทีมากสุด.ในปัจจุบันเรียกได้ว่า ไม่มีบ้านหลังไหน หรือ ครัวเรือนไหนไม่มี อุปกรณ์ดิจิทัลประเภทคอมพิวเตอร์ เพราะ คอมพิวเตอร์ ถือเป็นอุปกรณ์ด้านไอทีที่มีความสำคัญในการสร้างงาน สร้างความบันเทิง เช่น เกม ภาพยนตร์ ตลอดจนเข้าถึงข้อมูล ค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต.สรุป ประเด็นน่าสนใจ ครัวเรือนอีสานมีคอมพิวเตอร์ เพียง 14% แต่กว่า 95% ของคนอีสานมีโทรศัพท์ โดยที่ผู้สูงอายุ(อายุ 60 ปีขึ้นไป)ในอีสานกว่า 67% ไม่รู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล.สัดส่วนครัวเรือนที่ถือครอง คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เทียบเท่าคอมพิวเตอร์ในไทยจะพบว่า อีสาน มีสัดส่วนอุปกรณ์คอมฯ เมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนในรายภูมิภาคต่ำที่สุด โดยแจกแจงได้ ดังนี้กรุงเทพมหานคร 39%ภาคกลาง 23%ภาคเหนือ 20%ภาคใต้ 19%ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14%.และหากเรียงลำดับสัดส่วนครัวเรือนที่ถือครองคอมพิวเตอร์มากไปน้อย จะได้ดังนี้มหาสารคาม 26.5%นครราชสีมา 19.6%ขอนแก่น 19.5%ชัยภูมิ 17.1%อุบลราชธานี 16.1%ศรีสะเกษ 14.7%หนองคาย 13.6%นครพนม 13.5%สุรินทร์ 12.9%หนองบัวลำภู 12.7%มุกดาหาร 11.8%อำนาจเจริญ 11.6%เลย 10.0%บุรีรัมย์ 9.7%อุดรธานี 9.4%บึงกาฬ 8.8%สกลนคร 8.45%ร้อยเอ็ด 7.97%กาฬสินธุ์ 7.22%ยโสธร 5.10%แต่หากเรียงลำดับสัดส่วนครัวเรือนที่ถือครองโทรศัพท์มือถือมากไปน้อย จะได้ดังนี้ขอนแก่น 98.6%อุบลราชธานี 98.1%อุดรธานี 97.4%บึงกาฬ 97.2%หนองบัวลำภู 96.8%หนองคาย 96.8%มหาสารคาม 96.7%กาฬสินธุ์ 96.3%ร้อยเอ็ด 96.2%ชัยภูมิ 95.6%นครราชสีมา 95.3%ศรีสะเกษ 95.3%สกลนคร 95.0%บุรีรัมย์ 94.8%ยโสธร 94.7%นครพนม 94.3%อำนาจเจริญ 93.5%มุกดาหาร 93.1%เลย 92.8%สุรินทร์ 90.7% ซึ่งการที่ประชากรอีสานมีอุปกรณ์ดิจิตัลมากขึ้น ก็ย่อมส่งผลต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต มากตามขึ้นไปด้วยนั่นเอง โดยสัดส่วนประชากรอีสานตั้งแต่อายุ 6 ขวบขึ้นไปที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถอ่านต่อได้ที่ลิงก์ https://isaninsight.kku.ac.th/3q9c..หน่วย: สัดส่วนต่อครัวเรือนที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ.ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่https://linktr.ee/isan.insight.#ISANInsightandOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #คอมพิวเตอร์ #มือถือ

พามาเบิ่ง  “EVEANDBOY” อาณาจักรเครื่องสำอางเจ้าดังระดับประเทศ

พามาเบิ่ง “EVEANDBOY” อาณาจักรเครื่องสำอางเจ้าดังระดับประเทศ..จุดเริ่มกำเนิดของต้นของ EVEANDBOY.EVEANDBOY เริ่มจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ชื่อ “สารคามซูเปอร์มาร์เก็ต” ในจังหวัดมหาสารคาม โดยทำธุรกิจมานานหลายสิบปีตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ พอความความเจริญเข้าไปต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดห้างร้านโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ เริ่มผุดกันเป็นดอกเห็ด ทำให้ธุรกิจต้องถึงเวลาปรับตัวแบบ 360 องศา ไม่อย่างนั้นก็จะสู้กับห้างไม่ได้.คุณ หิรัญ ตันมิตร เป็นหนึ่งในทายาทของสารคามซูเปอร์มาร์เก็ต ได้มีความคิดว่าถ้าขายสินค้าเครื่องสำอางน่ามีโอกาสไปรอดมากกว่า เพราะขายเครื่องสำอางมีกำไรส่วนต่างสูง จึงร่วมกับพี่สาวซึ่งได้เปิดและตั้งชื่อ EVEANDBOY ชื่อร้านมากจากชื่อเล่นของทั้งสองคน โดยร้านขายเครื่องสำอางเริ่มแรกปี พ.ศ.2548 เป็นจำหน่ายคอสเมติกหลากหลายยี่ห้อที่ได้นำแนวคิดจากต่างประเทศนำมาใช้.โดยมองว่าเป็นเทรนด์ของผู้หญิงยุคใหม่ชอบซื้อสินค้าจากร้านแบบนี้มากกว่าคอนเซาส์กับบีเอตามเคาน์เตอร์แบรนด์ห้างสรรพสินค้า เพราะลูกค้าสามารถเดินเลือกดูได้ตามความชอบ และจากการชักชวนปากต่อบากของลูกค้าทำให้ EVEANDBOY ขยายสาขาไปสู่กรุงเทพ และจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน จำนวน 11 สาขา และมีแผนขยายเพิ่มอีกในเวลาอันใกล้.รูปแบบธุรกิจ.การทำธุรกิจของ EVEANDBOY คือ การขายพร้อมขยายตลาดเชิงรุก โดยมีการขยายตลาดจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพฯ หรือ “ป่าล้อมเมือง” เลือกทำเลที่มีคนเป็นแหล่งผู้คนพลุกพล่าน เช่น สยาม รังสิต เมกาบางนา สยามสแควร์วัน เป็นต้น เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่และมีโอกาสเติบโตค่อนข้างมาก.ปัจจุบันร้านมีเครื่องสำอางมากกว่า 900 แบรนด์ มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 หมื่นรายการ ทำให้ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี และที่สำคัญคือเป็นเครื่องสำอางของแท้ที่ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดกว่าปกติประมาณ 30% สินค้าทุกชิ้นนำเข้าโดยดิสทริบิวเตอร์ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแน่นอน..อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเครื่องสำอางของ EVEANDBOY ได้ทำให้เราได้เห็นว่า การเข้าใจลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในตลาดและมีคู่แข่งใหญ่อย่าง Watsons Boots แต่ EVEANDBOYสามารถขึ้นมาเป็นคู่แข่งได้ เพราะมีความแตกต่างที่จุดขาย โฟกัสกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน ราคา โปรโมชั่น คุณภาพและการโฆษณา EVEANDBOY การสร้างความแตกต่างทางการตลาดทั้ง โดยฉีกกฎเดิม ๆ ไม่ว่าจะชนิดของสินค้าที่มีเฉพาะ ราคาที่จับต้องได้ การโฆษณาที่เข้าถึงได้ง่าย และโปรโมชั่นที่โดนใจ. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท ชื่อธุรกิจ    บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด CEO คุณ หิรัญ ตันมิตร ปีก่อตั้ง 2548  สาขาทั้งหมด 24 สาขา สาขาในภาคอีสาน 3 สาขา เริ่มก่อตั้ง จังหวัด มหาสารคาม มูลค่าบริษัท 1,223 ล้านบาท จุดเริ่มต้น EVEANDBOY เริ่มจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ชื่อ “สารคามซูเปอร์มาร์เก็ต” ในจังหวัดมหาสารคาม โดยทำธุรกิจมานานหลายสิบปีตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ พอความความเจริญเข้าไปต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดห้างร้านโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ เริ่มผุดกันเป็นดอกเห็ด ทำให้ธุรกิจต้องถึงเวลาปรับตัว คุณหิรัญได้มีความคิดว่าถ้าขายสินค้าเครื่องสำอางน่ามีโอกาสไปรอดมากกว่า จึงร่วมกับพี่สาวซึ่งได้เปิดและตั้งชื่อ EVEANDBOY ชื่อร้านมากจากชื่อเล่นของทั้งสองคน    งบการเงิน ปี 2560 รายได้รวม 1,636 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                         …

พามาเบิ่ง  “EVEANDBOY” อาณาจักรเครื่องสำอางเจ้าดังระดับประเทศ อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่งคนอีสานใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขนาดไหน

พามาเบิ่งคนอีสานใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขนาดไหน . โดยเทียบสัดส่วนประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต แบ่งรายจังหวัด ดังนี้ บุรีรัมย์ 97% มหาสารคาม 95% ขอนแก่น 94% อุดรธานี 91% ยโสธร 90% หนองคาย 90% มุกดาหาร 88% ศรีสะเกษ 88% บึงกาฬ 88% นครราชสีมา 88% หนองบัวลำภู 87% นครพนม 87% สกลนคร 86% กาฬสินธุ์ 85% ร้อยเอ็ด 85% อุบลราชธานี 84% ชัยภูมิ 83% อานาจเจริญ 79% สุรินทร์ 78% เลย 75% . นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งสอดคล้องกับสถิติการถือครองมือถือของประชากรอีสานที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในโพสต์นี้ https://www.facebook.com/100068779069701/posts/762774172691878/ . นอกจากนั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น เพราะพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตในไทย มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีความเร็วติดอันดับโลก ดังที่ปรากฏใน โพสต์นี้ . ดังนั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจึงเป็นทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร เข้าถึงบริการ ติดต่อสื่อสาร และส่งเสริมให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย https://www.facebook.com/share/p/8karCe3wzrWvAfUh/?mibextid=oFDknk . การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet Access) หมายถึงการเชื่อมต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรืออุปกรณ์มือถือ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตได้ . ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ . ติดตาม ISAN Insight ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight . #ISANInsight #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #5G #สัญญาณ5G #คนใช้งานอินเตอร์เน็ต #การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต #internetaccess

พามาเบิ่ง จำนวนสัดส่วนคนจนในภาคอีสาน

พามาเบิ่ง จำนวนสัดส่วนคนจนในภาคอีสาน สัดส่วนคนจน เป็นตัวที่บ่งชี้ภาวะความยากจน (Poverty Incidence) ซึ่งนิยมใช้กันมาก บางครั้งเรียกว่า ร้อยละประชากรที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเส้นความยากจนจากข้อมูลฐานข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP รายงานจำนวนคนจนของประเทศไทยในภาคอีสานจังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดเรียกจากน้อยไปหามาก จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนคนจน 12,117 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.22%จังหวัดบึงกาฬ มีจำนวนคนจน 3,292 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.15%จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนคนจน 10,935 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.06%จังหวัดเลย มีจำนวนคนจน 4,172 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.92%จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนคนจน 7,211 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.91%อ้างอิงจาก:ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)ติดตาม ISAN Insight ทุกช่องทางได้ที่https://linktr.ee/isan.insight#ISANInsight #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์#Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #สัดส่วนคนจน #สัดส่วนคนจนอีสาน

พาเปิดเบิ่ง  ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%  คนอีสานจ่ายภาษีมากแค่ไหน 💸

พาเปิดเบิ่ง  ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%  คนอีสานจ่ายภาษีมากแค่ไหน 💸   💸ในปีงบประมาณ 2566 ภาคอีสานมีมูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%  24,019 ล้านบาท จากทั้งหมดทั่วทั้งประเทศการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 569,995 ล้านบาท   ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ   โดยจังหวัดที่จ่ายภาษีมากที่สุดในอีสาน คือ จังหวัด Big 4 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด ที่ยิ่งประชากรในพื้นที่มาก ก็จะมีการเสียภาษีมากด้วยเช่นกัน แต่ยังขึ้นกับจำนวนธุรกิจในพื้นที่ การใช้จ่ายของประชากรอีกด้วย   อ้างอิงจาก: กรมสรรพากร   ติดตาม ISAN Insight ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsight #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #ภาษี #ภาษีเงินได้นิติบุคคล #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #สรรพากร

พามาเบิ่ง ข้าว GI แต่ละจังหวัด มีอะไรบ้าง ?

พามาเบิ่ง ข้าว GI แต่ละจังหวัด มีอะไรบ้าง ?   กาฬสินธุ์ คือ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์กอเดียว(พันธ์พื้นเมือง), ข้าวพันธุ์ กข 6 จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2550 นครราชสีมา คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จดทะเบียนเมื่อ ปี พ.ศ. 2559 บุรีรัมย์ คือ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, พันธุ์ กข 15 จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2563 เลย คือ ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย และข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงเมืองเลย แปรรูปมาจากข้าวนาปีพันธุ์พื้นเมืองของ จ.เลย จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2563 สกลนคร คือ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, ข้าวเปลือกเหนียว พันธุ์ กข 6 จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2549 สุรินทร์ คือ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผลิตในจังหวัดสุรินทร์ ในฤดูนาปี จดทะเบียนเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 อุบลราชธานี คือ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, พันธุ์ กข 15 จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2559 ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร มหาสารคาม ศรีสะเกษ คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ แปรรูปมาจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, พันธุ์ กข 15 จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2549   อ้างอิงจาก :  กรมทรัพย์สินทางปัญญา   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightandOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #GI #สินค้าGI #ข้าวอีสาน #ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

พาเปิดเบิ่ง  ภาษีนิติบุคคล  11,637 ล้านบาท คนอีสานแต่ละจังหวัดจ่ายมากแค่ไหน

🔎 พาเปิดเบิ่ง  ภาษีนิติบุคคล  11,637 ล้านบาท คนอีสานแต่ละจังหวัดจ่ายมากแค่ไหน 💸   💸ในปีงบประมาณ 2566 ภาคอีสานมีมูลค่าการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 11,637 ล้านบาท   โดย 5 จังหวัดที่จ่ายภาษีมากที่สุดในอีสาน คือ 1. นครราชสีมา 3,754 ล้านบาท 2. ขอนแก่น 1,498 ล้านบาท 3. ร้อยเอ็ด 996 ล้านบาท 4. อุบลราชธานี 961 ล้านบาท และ 5. บุรีรัมย์ 780 ล้านบาท   อ้างอิงจาก: กรมสรรพากร   ติดตาม ISAN Insight ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsight #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #ภาษี #ภาษีเงินได้นิติบุคคล #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #สรรพากร