December 2021

หมดวัยแต่ “ไม่หมดไฟในการทำงาน”

เมื่อคนอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 1.9 แสนคนในอีสาน ยังอยากพัฒนาขีดความสามารถอยู่ . การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในต้นสหัสวรรษนี้ ประชากรโลกมีอายุสูงขึ้นเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดและผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น . ปี 2563 โลกของเรามีประชากรรวม 7,795 ล้านคน เป็น “ผู้สูงอายุ” ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,050 ล้านคน หรือคิดเป็น 14% ของประชากรโลก . ส่วนอาเซียน มีประชากรรวม 664 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 73 ล้านคน หรือคิดเป็น 11% ของประชากรอาเซียน . สำหรับประเทศไทยนั้น มีประชากรรวม 66.5 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 12 ล้านคน หรือคิดเป็น 18% ของประชากรทั้งประเทศ . ถึงแม้ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2548 แล้ว ตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติที่ว่า มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งในปีนั้นไทยมีผู้สูงอายุ 10.4% . แต่รู้หรือไม่ว่าสิ้นปี 2564 นี้ ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ตามหลักเกณฑ์ คือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดการณ์ว่าในปี 2574 เราจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) คือมีประชากรสูงอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ . โดย 5 จังหวัดที่มี “ผู้สูงอายุ” หรือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุด (นับจำนวนคน) ในปี 2564 อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุ รวม 1,296,919 คน อันดับ 2 นครราชสีมา มีผู้สูงอายุ รวม 537,421 คน อันดับ 3 ขอนแก่น มีผู้สูงอายุ รวม 367,316 คน อันดับ 4 เชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ รวม 351,216 …

หมดวัยแต่ “ไม่หมดไฟในการทำงาน” อ่านเพิ่มเติม »

ทีมอีสปอร์ตอีสานไม่น้อยหน้า คว้าอันดับ 1 ROV โลก

เมื่อ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา Buriram United Esports สามารถคว้าแชมป์นานาชาติ Arena of Valor International Championship หรือ AIC 2021 ได้สำเร็จ ซึ่งได้รับเงินรางวัลมากถึง 4 แสนดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 13.4 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นของวงการ e-Sport ไทย . สถิติเผย คนไทยเล่นเกมเป็นอันดับหนึ่งของโลก . Global Digital Report 2021 ของ We Are Social และ Hootsuite เปิดเผยว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเล่นเกมเป็นอันดับหนึ่งของโลก คิดเป็น 96.6% ของผู้ใช้งานทั่วโลก รองลงมาเป็นฟิลิปินส์ (95.8%) และอินโดนีเซีย (94.5%) ตามลำดับ . “อุตสาหกรรมเกม” กำลังเติบโตและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้หลายคนหันมาเล่นเกมในช่วงที่เกิดการ Lockdown โดย Newzoo คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเกมจะเติบโตสูงถึง 2.18 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นกว่า 7.32 ล้านล้านบาท ในปี 2023 . ปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมเกมเติบโต ประกอบด้วย . 1. การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ดึงดูและเข้าถึงผู้เล่นได้มากขึ้น ประกอบกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่ทำได้ง่าย สามารถเล่นเกมได้ทุกที่ทุกเวลา . 2. เกมกลายเป็นพื้นที่สังสรรค์ออนไลน์ที่เปิดตลอดเวลา สามารถชักชวนกลุ่มเพื่อนให้เข้ามาเล่นด้วยกันได้ . 3. การขยายตัวของ e-Sports ที่ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางมากจขึ้น ทำให้มีธุรกิจใหม่ ๆ เข้ามาช่วยขยาย ecosystem ของอุตสาหกรรมเกม . 4. การระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้การเล่นเกมได้รับความนิยมมากขึ้น จากผู้ที่เล่นเกมอยู่แล้วได้ใช้เวลาเล่นมากขึ้น และดึงดูดผู้เล่นรายใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อน . เกมจะเป็นสื่อบันเทิงที่มีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต . จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง สามารถสร้าง engagement ได้สูงและยาวนานกว่าสื่อบันเทิงประเภทอื่น ประกอบกับการเล่นเกมในปัจจุบันที่มีความเป็นโซเชียลมากขึ้น เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่สังสรรค์ที่เข้ามาทดแทนสื่อบันเทิงและกิจกรรมประเภทอื่นมากขึ้นเรื่อย ๆ . โดยปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมเกมยังเติบโตได้ดีในอนาคต คือ เทคโนโลยี โดยเฉพาะ VR/AR ที่จะสร้างประสบการณ์การเล่นที่แตกต่างไปจากการเล่นทั่วไป สมาร์ทโฟน ที่สามารถเล่นได้ทุกที่ และกว่า 90% ของเกมบนมือถือเป็นแบบ free-to-play สามารถเข้าถึงผู้เล่นได้หลากหลายกลุ่ม สร้าง engagement และรายได้ให้กับผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง . เงินรางวัลของการจัดแข่งขัน e-Sports …

ทีมอีสปอร์ตอีสานไม่น้อยหน้า คว้าอันดับ 1 ROV โลก อ่านเพิ่มเติม »

เมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ ‘ภาวะขาดแคลนแรงงานวัยหนุ่มสาว’

จากปัญหาประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น สวนทางกับอัตราการเกิดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ . หากย้อนกลับไปดูสัดส่วนประชากรไทย ปี 2513 หรือเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว . วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) สัดส่วน 45.1% วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) สัดส่วน 50% วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) สัดส่วน 4.9% . เทียบกับสัดส่วนประชากรไทย ปี 2563 วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) สัดส่วน 16.9% วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) สัดส่วน 65% วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) สัดส่วน 18.1% . จะเห็นว่า ช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า จาก 4.9% เป็น 18.1% ในขณะที่ประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี) มีสัดส่วนลดลงเป็นเท่าตัว จาก 45.1% เหลือเพียง 16.9% โดยปี 2563 นับเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2562 ที่ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก . และตามการคาดการณ์ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถึงสัดส่วนประชากรไทยในปี 2583 หรืออีก 20 ปีข้างหน้า . วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) สัดส่วน 12.8% วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) สัดส่วน 55.8% วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) สัดส่วน 31.4% . จะเห็นว่า สัดส่วนของประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว ในขณะที่ประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี) มีสัดส่วนลดลงเหลือเพียง 12.8% เท่านั้น ยิ่งสะท้อนปัญหาสัดส่วนประชากรที่ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป . . ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุสมบูรณ์แล้ว แต่กลับมีอัตราการเกิดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ . เดิมทีไทยมีอัตราการเกิดของประชากรเติบโตราว 3% ต่อปี …

เมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ ‘ภาวะขาดแคลนแรงงานวัยหนุ่มสาว’ อ่านเพิ่มเติม »

สินค้าเกษตรดันส่งออกพุ่ง 7 แสนล้านปี 2564

การส่งออกสินค้าเกษตร 11 เดือนแรก (มกราคม– พฤศจิกายน) ของปี 2564 มีมูลค่า 747,318 ล้านบาท ขยายตัว 23.7% . สินค้าเกษตรขยายตัวดี ได้แก่ ทุเรียนสด มะม่วงสด ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ลำไยสด และยางพารา . เมื่อมาดูภาคอีสาน จากสินค้าเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และยางพารา . ปี 2564 ผลผลิตมันสำปะหลังในอีสานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 18.4 ล้านตัน หรือคิดเป็น 56.6% ของผลผลิตทั้งประเทศ (ทั้งประเทศ 32.5 ล้านตัน) โดยจังหวัดที่ผลิตได้มากที่สุด คือ นครราชสีมา (5 ล้านตัน) . จึงเป็นส่วนสำคัญที่ผลักให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยขยายตัวถึง 48.6% ต่อเนื่อง 12 เดือน โดยเฉพาะในตลาดจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ . สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่า ผลผลิตมันสำปะหลังของไทย ปี 2565 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) จะสูงถึง 32.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.7% . สำหรับข้าว โดยเฉพาะข้าวนาปี ผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้ผลผลิตที่ได้จากภาคอีสานมีสัดส่วนที่น้อยลง บวกกับปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ทำให้การส่งออกข้าวไทยปี 2564 หดตัว ส่วนยางพารา แม้การส่งออกจะขยายตัว แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากภาคอีสาน . . ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Big 4 of Isan ตอนนี้เป็นอย่างไร?

เมื่อทิศทางการพัฒนา ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการดำเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี

“ควายไทย” เกษตรแนวใหม่ที่น่าจับตามอง

เป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวจากข่าวสด ได้เดินทางไปสกลนคร เพื่อพบกับคุณนรากร ศรีพั้ว หรือบิ๊กต่อ ที่เมื่อก่อนได้นำเงินสดซึ่งพ่อให้เป็นของขวัญหลังเรียนจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 7.9 แสนบาท เพื่อให้ไปซื้อรถยนต์ แต่กลับได้ควายเผือกหรือเจ้ามังกรทองกลับบ้านมาแทน . ถ้าตอนนั้นนำเงินไปซื้อรถคงจะไม่เกิดดอกออกผลอะไร มิหนำซ้ำยังมีแต่ “ลด” เนื่องจากต้องแบกรับค่าจ่ายอื่น ๆ ตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็นค่าเติมน้ำมันหรือเติมแก๊ส ค่าประกัน รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาต่าง ๆ แต่ด้วยความชอบด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว ประกอบกับต้องการช่วยครอบครัวทำเกษตรอยู่ที่บ้าน ยังไม่มีความจำเป็นในการใช้รถ จึงตัดสินใจซื้อเจ้ามังกรทอง . สร้างความตกใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะที่บ้านเคยขายควายมาก่อน แม้จะขายทั้งคอกก็ได้มากสุดเพียงหลักหมื่นเท่านั้น แต่สำหรับเจ้ามังกรทองที่มีความสง่า ผิวพรรณอมชมพู ดีกรีแชมป์ประเทศไทย เคยแสดงหนังเรื่องบางระจัน 2 มีคนเสนอราคาให้ถึง 3.5 ล้านบาท ปัจจุบันหนักประมาณ 1,500 กิโลกรัม รีดน้ำเชื้อแบ่งขายให้เกษตรกรที่สนใจในสายพันธุ์ แบ่งขายโดสละ 5,000 บาท ทำรายได้ให้กับเจ้าของหลายหมื่นบาทต่อเดือน . และทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะทำการผลักดันให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้านการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ซึ่งถือเป็นเกษตรแนวใหม่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี . . อย่างไรก็ตาม หากพูดถึงคนรุ่นก่อน หรือแม้กระทั่งคนสมัยนี้ถ้าให้เลือกระหว่างควายหนึ่งตัว กับรถยนต์หนึ่งคัน คงมีเพียงไม่กี่คนนักที่จะเลือกควายเหมือนอย่างคุณบิ๊กต่อ อะไรมีส่วนช่วยให้เห็นโอกาสของการเลือกเจ้ามังกรทองในครั้งนี้ อย่างแรกเลยคือความชื่นชอบในการเลี้ยงสัตว์ สองคือประสบการณ์ที่ได้จากการช่วยเหลือครอบครัวทำเกษตรที่บ้าน และสามคือความรู้จากการเรียนสัตว์แพทยศาสตร์ . จากที่ครอบครัวตั้งใจส่งลูกเรียนเพื่อให้ลูกพ้นจากสิ่งที่ตนทำอยู่ คือการทำนา เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย แต่ลูกกลับเรียนจบมาเพื่อเลี้ยงควายอีก ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า แนวคิดนี้เกิดขึ้นกับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ต่างทำงานอย่างหนัก เพื่อไม่ให้ลูกหลานต้องมาทำการเกษตร เพราะมองว่าเป็นอาชีพที่ต้องลำบากตรากตรำ . หากยังใช้เกษตรรูปแบบเดิม คือการเลี้ยงควายเพื่อการเกษตร นำเอามูลควายไปทำปุ๋ยหมักใส่ในสวน ที่ปลูก ไม้ผล พืชผัก สวนครัว และเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์ควายไทยทั่วไป โดยไม่รู้ต้นทุนที่แน่ชัด ไม่ได้คำนึงถึง “ความต้องการของตลาด” แต่เลือกที่จะผลิตออกมาก่อนแล้วค่อยหาช่องทางการตลาดทีหลัง ทำให้เกษตรกรไทยที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องรายได้ที่น้อย ขาดทุน และภาระหนี้สิน . การทำเกษตรแนวใหม่จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยการเลี้ยงให้เป็นพ่อพันธุ์ให้กับควายไทยคอกอื่น ทั้งผสมแท้ และผสมเทียมในราคาเป็นกันเอง สำหรับผู้ไม่มีทุนก็สามารถผสมให้ฟรีได้ ด้วยสถานการณ์ควายไทยที่เข้าสู่ขั้นวิกฤต เพราะเกษตรกรไทยไม่ค่อยเลี้ยง ทั้งประเทศเหลือไม่ถึง 1 ล้านตัว จึงอยากอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยให้อยู่คู่กับคนไทย . . ที่มา Amarin TV, Khaosod Online และ Matichon Online . #ISANInsightAndOutlook #อีสาน

คนไทยสนใจเล่น – ดูกีฬามากขึ้น

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 0.71 บาท จะทำให้ภาคธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท . การดำเนินการกีฬาก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยปี 2558 อุตสาหกรรมกีฬาของไทยมีผลประกอบการรวมประมาณ 12.2 พันล้านบาท เติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 20% ตั้งแต่ปี 2554-2558 . จากการศึกษาของศูนย์พยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่า การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 0.71 บาท จะทำให้ภาคธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท . ทั้งนี้ กีฬาแต่ละชนิดมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในสัดส่วนที่ต่างกัน โดยเฉพาะประเภทกีฬาที่ได้รับความนิยมสูง เช่น ฟุตบอล ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ในส่วนภูมิภาคอย่างชัดเจน . จากผลการสำรวจเกี่ยวกับความนิยมในกีฬาฟุตบอล ปี 2559 ที่จัดทำโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ว่า คนไทยติดตามฟุตบอลไทยลีกเพิ่มขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันในสนาม เรทติ้งในช่วงของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก สื่อโฆษณาที่ใช้นักฟุตบอลประชาสัมพันธ์สินค้า รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ข่าวสารและการจัดตั้งแฟนเพจกีฬา . อีกทั้งยังเริ่มเห็นเทรนด์การเดินทางไปเชียร์ทีมที่ชื่นชอบยังสนามในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยหากดูทีมฟุตบอลที่ได้ลงแข่งไทยพรีเมียร์ลีก และลีกภูมิภาค โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำฤดูกาล 2564/65 จะพบว่ามีมากถึง 19 ทีม ดังนี้ . ไทยลีก 1 ( T1 ) ประกอบด้วย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, หนองบัว พิชญ เอฟซี, นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และขอนแก่น ยูไนเต็ด . ไทยลีก 2 ( T2 ) ประกอบด้วย อุดรธานี เอฟซี และขอนแก่น เอฟซี . ไทยลีก 3 ( T3 ) ประกอบด้วย เมืองเลย ยูไนเต็ด, ศรีสะเกษ เอฟซี, นครราชสีมา ยูไนเต็ด, อุบล ครัวนภัส เอฟซี, ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด, สุรินทร์ ซิตี้, ยโสธร เอฟซี, ขอนแก่นมอดินแดง ฟุตบอลคลับ, สกลนคร ทรูวิชั่น เอฟซี, อุดร ยูไนเต็ด, มหาสารคาม สามใบเถา เอฟซี, สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี และมาแชร์ ชัยภูมิ เอฟซี . การที่ในพื้นที่อีสานมีทีมฟุตบอลที่ได้ลงแข่งจำนวนมาก อีกนัยหนึ่งก็ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกำลังกายได้รับความนิยมสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬาที่ไม่ใช่แค่จากผู้เล่น แต่ยังรวมไปถึงผู้ชมหรือแฟนกีฬาของแต่ละทีม . บวกกับกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่ที่มองเครื่องแต่งกายและรองเท้ากีฬาเป็นแฟชั่นมากกว่าการใช้ประโยชน์ในด้านกีฬาเพียงอย่างเดียว ก็ยิ่งผลักให้ธุรกิจเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬาเติบโตขึ้นไปอีก . ปี …

คนไทยสนใจเล่น – ดูกีฬามากขึ้น อ่านเพิ่มเติม »

Shabulogy ร้านชาบู-ปิ้งย่างที่ใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารเจ้าแรกในอีสาน

ยุคที่ใคร ๆ ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ มักมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ (ดูเหมือน) ง่าย กำหนดเงินลงทุนเองได้ ไม่ต้องอาศัยทักษะใดเป็นพิเศษ และที่สำคัญ (น่าจะ) ได้กำไรเยอะ แต่จริง ๆ แล้วการทำร้านอาหารหนึ่งร้านให้ประสบความสำเร็จและอยู่รอดในระยะยาว อาจมีปัจจัยมากกว่าที่คิด . ครั้งนี้ ISAN Insight & Outlook จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ “ร้าน Shabulogy โปรเจกต์นี้มีแต่จุก” ร้านชาบู-ปิ้งย่างที่อยาก “สร้างความสนุก” และส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ที่มาทาน ผ่านการสัมภาษณ์คุณแอมป์ ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงของร้าน . . คิดและเริ่มทำจาก “สิ่งที่ชอบ” . สำหรับจุดเริ่มต้นของร้าน Shabulogy คุณแอมป์บอกกับเราว่า เริ่มจากการที่ตนเองเป็นคนชอบทานเนื้อ และเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว พื้นที่บริเวณรอบมหาลัยขอนแก่นมีร้านอาหารที่เสิร์ฟเมนูเนื้อยังไม่มาก จึงมีความคิดอยากทำร้านนี้ขึ้น . . ทุกร้านมั่นใจว่า “อาหารของตัวเองอร่อย” . “ผู้ประกอบการร้านค้าทุกคนไม่ว่าจะอาลาคาร์ทหรือบุฟเฟต์ต่างก็มั่นใจว่า ‘อาหารของตัวเองอร่อย’ แต่ความอร่อยกลับเป็นสิ่งพื้นฐานมาก ๆ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ เพราะสิ่งที่เหลือ อย่างเรื่องของการบริหารงานคือความท้าทาย คุณจะจัดการกับลูกค้ายังไง จะสร้างการบริการแบบไหนให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจแล้วกับมาใช้บริการซ้ำ” . . นึกถึงเรา ต้องนึกถึง “ความสนุก” . นอกจากอาหารอร่อย และการบริการที่ประทับใจ คุณแอมป์ก็อยากให้ลูกค้าเวลานึกถึงร้าน Shabulogy จะต้องนึกถึง “ความสนุก” เป็นร้านชาบู-ปิ้งย่างที่สนุก ทั้งจากการรับประทานเนื้อโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของเวลา เพราะที่ร้านเผื่อเวลาให้ถึง 2 ชั่วโมง ดนตรีและหน้ายิ้มแย้มจากน้องไล้ก้า หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารของร้าน รวมไปถึงประสบการณ์ในการได้ทดลองอะไรใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสั่งอาหารผ่าน QR Code หรือการปรุงแต่งน้ำจิ้ม-น้ำซุปตามความชอบ . “ร้านมีการนำหุ่นยนต์มาช่วยเสริฟอาหาร เนื่องจากมองว่าเข้ากับแบรนด์ จะว่าเป็นเจ้าแรกในอีสานที่นำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเสิร์ฟก็ได้” . ไลก้า ช่วยได้มากในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน ช่วงก่อนโควิด ที่ร้านเปิดตั้งแต่เช้า ลูกค้ายังไม่หนาแน่น พนักงานสามารถให้บริการพร้อมกับไลก้า 2 คนได้ หรือช่วงที่พนักงานต้องเคลียร์โต๊ะ ก็สามารถให้ไลก้าวิ่งเสิร์ฟก่อนได้ ยิ่งทางร้านที่ใช้ระบบ QR Code ในการรับออเดอร์อยู่แล้ว ก็ทำให้สามารถออกอาหารได้รวดเร็วขึ้น ที่สำคัญ ไลก้า ไม่บ่น ไม่งอแง และเรียกความสนใจจากเด็ก ๆ ได้ค่อนข้างมาก . ส่วนช่วงโควิด แม้กระทบยอดขาย 30-50% แต่ด้วยทางร้านเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่มีกำลังซื้อ ทำให้ยังสามารถประคับประคองกิจการได้ รวมถึงมีการปรับเวลาเปิดมาเป็นช่วงเย็น (ไพรม์ไทม์) คำนวณสต็อกสินค้าเป็นรายอาทิตย์ สลับเมนูพิเศษทุกเดือน เพิ่มบริการเดลิเวอรี่ และให้ความสำคัญกับความสะอาดมากขึ้น . “โควิดทำให้เราต้องแข่งขันกับตัวเองอยู่ตลาด ส่วนคู่แข่งในตลอดเป็นเรื่องปกติ …

Shabulogy ร้านชาบู-ปิ้งย่างที่ใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารเจ้าแรกในอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

เมื่อ “ลอตเตอรี่” เป็นการออมของคนจน

หลายคนรู้ดีว่าควรออมเงินให้ได้ 1 ใน 4 ของรายได้แต่ละเดือน แต่ก็ต้องยอมรับว่ารายจ่ายที่มีทุกเดือนนั้นมีพอ ๆ กับรายได้ แล้วจะเก็บออมได้อย่างไร ในเมื่อไม่เหลือเงินให้เก็บ หรือเหลือเก็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น . ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 2560 พบว่าครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมักจะแบ่งรายได้ในแต่ละเดือนไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสัดส่วนที่มากกว่าครัวเรือนรายได้สูง ซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวล . ในปี 2563 อีสานมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุดในประเทศ เมื่อเทียบกับรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนทั้งหมด รองลงมาเป็น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพฯ และ 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ตามลำดับ . การที่ผู้มีรายได้น้อย แต่ชอบเล่นลอตเตอรี่ กลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ มีหลายงานวิจัยพบว่า ลอตเตอรี่รัฐบาลมีลักษณะเป็นภาษีอัตราถดถอย กล่าวคือผู้มีรายได้น้อยจ่ายเงินให้กับรัฐบาลในสัดส่วนต่อรายได้ที่สูงกว่าผู้มีรายได้มากกว่า . ทำให้นักเศรษฐศาสตร์และนักจิตวิทยาต่างพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อจะนำไปสู่นโยบายที่สามารถลดการซื้อลอตเตอรี่ของคนจนได้ . จากการศึกษาของหลายท่าน สรุปว่าการที่คนจนชอบเล่นลอตเตอรี่มากกว่าคนรวยนั้นอาจเกิดจากความรู้สึกด้อยกว่า และต้องการขยับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้หนีจากความยากจนได้ เนื่องจาก “ลอตเตอรี่” เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ “เกม” ที่คนจนจะมีโอกาสชนะพอ ๆ กับคนรวย . อย่างไรก็ตามการซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผล หรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเสมอไป แต่ยังเป็นเหมือนกับคนที่ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อความบันเทิงรูปแบบอื่น เพราะนอกจากจะได้ลุ้นว่า จะถูกรางวัลหรือไม่ ก็ยังมีความสุขที่ได้หวังว่าตนเองจะหลุดพ้นจากความยากจน แม้โอกาสที่ว่านั้นจะมีไม่มากในความเป็นจริงก็ตาม . ทำอย่างไร…? ให้ผู้บริโภคไม่ซื้อลอตเตอรี่มากเกินไปจนกระทบชีวิตความเป็นอยู่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ . 1. มีข้อมูลหรือความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคมีการประเมินโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่มากเกินไปจากความจริง (Overestimate) จนนำไปสู่พฤติกรรมซื้อมากเกินไป โดยข้อมูลความรู้ที่ควรมี เช่น หลักความน่าจะเป็น พร้อมความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการซื้อเลขเดิมซ้ำ ๆ กันในทุกงวดไม่ได้ทำให้โอกาสถูกรางวัลมีมากขึ้น เป็นต้น . 2. มีทักษะในการควบคุมตนเอง หากขาดทักษะนี้เมื่อถูกล่อด้วยสิ่งเร้าอย่างลอตเตอรี่ ก็มีแนวโน้มที่จะไร้ซึ่งการคิดไตร่ตรองให้ดี ไม่นำความรู้ของตนมาใช้ในการตัดสินใจ และไม่ได้คำนึงทางเลือกอื่นอย่างครบถ้วน จึงพ่ายแพ้ต่อสิ่งล่อใจนั้นในที่สุด เกิดเป็นพฤติกรรมซื้อของโดยฉับพลัน (Impulse buying) . แนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวที่ควรทำคือ การส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงิน (Financial literacy) พร้อมความรู้ที่อื่น ๆ อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทนของลอตเตอรี่ที่ถูกต้อง ผลเสียของการติดลอตเตอรี่ แก้ไขความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง โดยอาจจะเป็นในรูปแบบของการอบรม การเข้าไปพูดคุย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ . ส่วนในด้านทักษะการควบคุมตัวเองนั้น มีเครื่องมือที่เรียกว่า Commitment device หรือการชักชวนให้กลุ่มเป้าหมายตั้งเป้าหมายขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และอาจมีผลลัพธ์บางอย่างเกิดขึ้นหากทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่สามารถทำได้ตามที่ได้ตั้งใจไว้ เช่น จะไม่ซื้อลอตเตอรี่เกิน 160 บาทต่อเดือน หากทำไม่สำเร็จ จะบริจาคเงินให้กับวัด 50 บาท . อีกมาตรการคือ การทำให้ผู้ซื้อตระหนักถึงทางเลือกอื่นที่น่าจะคุ้มค่ากว่า เช่น …

เมื่อ “ลอตเตอรี่” เป็นการออมของคนจน อ่านเพิ่มเติม »

น้องหล่า จากวงดนตรีกลางคืน สู่ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ถิ่นอีสาน

คุณเคยคิดไหมว่า จะมีวงดนตรีวงไหน “กล้าออกชื่อเพลง ก่อนชื่อวง” . ฟังครั้งแรกเราเองก็ตกใจเหมือนกัน แต่นั่นไม่ใช่เพราะความอินดี้อะไรหรอก มันเริ่มมาจาก “การอยากลองทำอะไรใหม่ ๆ” แล้ว “ลงมือทำเลย” ซึ่งถ้าถามถึงความพร้อม นอกจาก “ความสามารถทางดนตรี” ของพวกเขาแล้ว อุปกรณ์ทำเพลงก็ใช้เท่าที่หาได้ . แต่ใครจะไปคิดล่ะว่า การคิดแล้วรีบลงมือทำของกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุ 19-20 ปี ในวันนั้น จะทำให้เพลงแรกอย่าง “น้องหล่า” ที่เป็นเพียง Audio ดังเป็นพลุแตก มียอดวิวบน YouTube แตะล้านวิวในระยะเวลาไมกี่เดือน (ปัจจุบัน 87.3 ล้านวิว) จนต้องกลับมาคิดเรื่องชื่อวงในภายหลัง . วง “น้องหล่า” (ที่ตั้งชื่อวงมาจากชื่อเพลงแรก) วงดนตรีป็อปร็อก ผสมกลิ่นอาย “ความเป็นอีสาน” เข้าไปอย่างไม่ขัดเขิน นำโดย น๊อต (นักร้องนำ), แซค (เล่นกีตาร์ไฟฟ้า), นอร์ท (มือเบส), เนส (มือคีย์บอร์ด), กำปั้น (เล่นกีตาร์ไฟฟ้า) และเดฟ (ตีกลอง) . . จุดเริ่มต้นของวงและการทำเพลงคืออะไร? . “เริ่มจากช่วงที่พวกเราเรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอนนั้นผม (มือกีตาร์) กับนักร้อง มีความคิดที่จะทำเพลง โดยมองว่าเพลงในตลาดมีแต่ลูกทุ่ง ไม่ค่อยมี ‘ป็อปร็อก’ บวกกับเราชอบฟัง ‘หมอลำ’ และมีพื้นฐานดนตรีพื้นบ้านอีสานกันอยู่แล้ว จึงอยากคอนทราสต์ 2 อย่างเข้าไว้ด้วยกัน” . “เราจึงไปชวนเพื่อนในคณะมาทำดนตรี เริ่มจากแค่ท่อนฮุก แล้วค่อยปรับใส่เนื้อร้องที่เหลือลงไป แม้จะใช้ทำนองลำซิ่งและภาษาอีสาน แต่ก็มีการสลับใช้ภาษากลาง เพราะอยากให้คนภาคอื่นไม่ใช่แค่อีสานฟังได้ด้วย” . “สิ่งที่อยากสื่อก็คือ กระบวนการที่นำเอาเพลงป็อปสมัยใหม่มาผสมกับความเป็นอีสาน จึงออกมาเป็นเพลง ‘น้องหล่า’ ที่หลายคนรู้จัก หลังจากนั้นก็มีเพลง ผู้สาวครับ, คนใจร้าย, เธอมีแฟน และล่าสุด ขอพื้นที่ให้คนเจ็บ ครับ” . . วงดนตรี ที่แม้แต่คนฟังก็ยัง ‘ไม่รู้ว่าใครเป็นนักร้อง’ ! . “ใช่ครับ ด้วยเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเป็นเพียง Audio และไม่ได้ใส่ชื่อวง ตอนขึ้นคอนเสิร์ตแรกในฐานะวงดนตรีที่ชัยภูมิ คนดูส่วนใหญ่แทบจะไม่มีใครรู้จักเราเลย แต่รู้จักเพลง และร้องตามได้ จะพูดว่าเพลงดังกว่าคนก็ได้ครับ” . . ทำไมถึงเลือกทำค่ายเพลงอิสระ? . “ตรงนี้เป็นการตัดสินใจของวงครับ ตอนที่มีค่ายเพลงใหญ่ติดต่อมาขอเซ็นสัญญา ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องลบเพลงเก่าของวงออกจากทุกแพลตฟอร์มที่มี เพื่อนำไปลงช่องของเขา จะว่าเป็นความเสียดายหรือศักดิ์ศรีก็ไม่รู้เหมือนกัน เราจึงตัดสินใจทำค่ายเพลงเล็ก ๆ ขึ้นมาเอง ปัจจุบันก็มี 1 วงดนตรี และศิลปินเดี่ยวอีก 1 คน” …

น้องหล่า จากวงดนตรีกลางคืน สู่ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ถิ่นอีสาน อ่านเพิ่มเติม »