Infographic

ทำความฮู้จัก 8 พันธุ์ข้าวในภาคอีสาน 

ทำความฮู้จัก 8 พันธุ์ข้าวในภาคอีสาน    วันพืชมงคลในปีนี้ ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จัดตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเกษตรกรของชาติ มีมานานตั้งแต่สมัยอยุธยา ในพิธีกรรมนั้น จะใช้พระโคเสี่ยงทาย หากพระโคทานสิ่งไหน จะมีความหมายอย่างไร โดยอาหารเสี่ยงทาย #วันพืชมงคล ประกอบด้วย  ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น คือ ข้าว หรือ ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี ถั่ว หรือ งา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี น้ำ หรือ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ เหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง   โดยวันนี้ทาง ISAN Insight จะพามาฮู้จัก 8 #พันธุ์ข้าวอีสาน และแนวโน้มโอกาสด้านอุตสาหกรรมข้าว ในปี 2566-2568  ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลงเล็กน้อย โดยยังมีปัจจัยบวกด้าน (1) ปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเอื้ออำนวย (ปี 2567-2568 คาดว่ายังได้อานิสงส์จากภาวะ La Niña) และ (2) มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ    อย่างไรก็ตาม ผลผลิตยังมีปัจจัยเสี่ยงจาก (1) เกษตรกรหันไปปลูกพืชพลังงานและพืชสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นที่มีราคาสูงทดแทน อาทิ มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ (2) ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาปุ๋ยทำให้เกษตรกรบางส่วนลดการใช้ปุ๋ยอาจทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง การบริโภคในประเทศคาดว่าจะทรงตัวหรือขยายตัวจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย รวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ หนุนความต้องการจากร้านอาหาร โรงแรม การผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ด้านการส่งออกข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก (1) ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่น่าจะเริ่มทยอยฟื้นตัวในปี 2567-2568 และ (2) ความต้องการสต็อกอาหารต่อเนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ   อ้างอิงจาก: กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.thaipbs.or.th/news/content/327620  https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/industry-outlook-2023-2025    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #พันธุ์ข้าวภาคอีสาน #ข้าวอีสาน #มหาสารคาม #ร้อยเอ็ด #ยโสธร #ศรีสะเกษ #สุรินทร์ #สกลนคร #กาฬสินธุ์ #อุบลราชธานี #นครราชสีมา #บุรีรัมย์ #ขอนแก่น #หนองคาย

ชวนเบิ่ง อาณาจักรฟาร์มวัวรายใหญ่แห่งภาคอีสาน .

เนื่องในวันนี้เป็นวันพืชมงคล วันนี้ ISAN Insight & Outlook ชวนเบิ่งว่า “อาณาจักรฟาร์มวัว” อยู่หม่องใด๋แหน่ของภาคอีสานและมีรายได้รวมหลายปานใด๋? อันดับที่ 1 บริษัท สิทธิโชค 1962 จำกัด มีรายได้รวม 31 ล้านบาท อยู่ที่ นครราชสีมา อันดับที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู-พิงค์ 2018 มีรายได้รวม 21 ล้านบาท อยู่ที่ สุรินทร์ อันดับที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร แดรี่ ฟาร์ม มีรายได้รวม 10 ล้านบาท อยู่ที่ นครราชสีมา อันดับที่ 4 บริษัท บ้านไร่ กรีน ออแกนิค จำกัด มีรายได้รวม 7 ล้านบาท อยู่ที่ นครราชสีมา อันดับที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนบท ฟาร์ม มีรายได้รวม 6 ล้านบาท อยู่ที่ นครราชสีมา อันดับที่ 6 บริษัท ฟาร์มบุญเลี้ยง จำกัด มีรายได้รวม 3.5 ล้านบาท อยู่ที่ มุกดาหาร อันดับที่ 7 บริษัท หนองบัว แดรี่ จำกัด มีรายได้รวม 3.1 ล้านบาท อยู่ที่ หนองบัวลำภู อันดับที่ 8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตันฟาร์มวากิว มีรายได้รวม 2 ล้านบาท อยู่ที่ สุรินทร์ หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ (รหัสประเภทธุรกิจ 01411) อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบการเงิน 2564 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจฟาร์มวัว#ฟาร์มวัว #ธุรกิจ #Business #ธุรกิจอีสาน

ชวนเบิ่ง 7 อันดับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรที่มีรายได้รวมมากที่สุดในภาคอีสาน .

อันดับที่ 1 บริษัท ทองอุไรพัฒนา จำกัด ธุรกิจ การเลี้ยงสุกร รายได้รวม 1,704 ล้านบาท จังหวัด ขอนแก่น อันดับที่ 2 บริษัท โรงสีหิรัณย์เจริญ จำกัด ธุรกิจ โรงสีข้าว รายได้รวม 934 ล้านบาท จังหวัด สุรินทร์ อันดับที่ 3 บริษัท อาร์.เอ็ม.ซี.ฟาร์ม จำกัด ธุรกิจ การเลี้ยงสุกร รายได้รวม 811 ล้านบาท จังหวัด บุรีรัมย์ อันดับที่ 4 บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด ธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ รายได้รวม 635 ล้านบาท จังหวัด ชัยภูมิ อันดับที่ 5 บริษัท กิจเจริญโพลทรี 1999 จำกัด ธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ปีก รายได้รวม 573 ล้านบาท จังหวัด บุรีรัมย์ อันดับที่ 6 บริษัท สินพรพงศ์ จำกัด ธุรกิจ การเลี้ยงไก่เนื้อ รายได้รวม 568 ล้านบาท จังหวัด บุรีรัมย์ อันดับที่ 7 บริษัท ซุปเปอร์ เอ้กซ์ จำกัด ธุรกิจ การเลี้ยงไก่ไข่ รายได้รวม 563 ล้านบาท จังหวัด ขอนแก่น จากอันดับข้างต้น จะเห็นได้ว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรในขอนแก่น มีรายได้รวมกันมากที่สุด อยู่ที่ 2,267 ล้านบาท เนื่องจากขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงพืชอาหารสัตว์อย่างหลากหลาย ทำให้สามารถผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูงได้ในปริมาณมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ฟาร์มเลี้ยงไก่มีการเติบโตและกำไรสูงขึ้น อ้างอิงจาก: – CredenData #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร #การเกษตร #ธุรกิจ #Business #ธุรกิจอีสาน

ในปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้ ราคาเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด๋ ?

ในปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้ ราคาเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด๋ ?    ความต้องการสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกและบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือก ไก่เนื้อ และไข่ไก่สดคละ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลงจากปริมาณผผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น ได้แก่ หมูและกุ้งขาว   แนวโน้มความต้องการของสินค้าเกษตร เดือนพฤษภาคม ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และข้าวเปลือก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความต้องการข้าวหอมมะลิเพื่อใช้ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้น และจากสต็อกข้าวของผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ของโลกลดลงอาทิ จีน อินโดนีเซีย อีกทั้งผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดเริ่มลดลงเนื่องจากเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง    หมู มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น จากปัจจัยราคาวัตถุดิบ อาหารสัตว์และต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสภาพอากาศร้อน ทำให้สุกรเจริญ เติบโตช้าปริมาณ ผลผลิตเนื้อสุกรจึงออกสู่ตลาดได้น้อย   กุ้ง มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากคาดว่าการส่งออกกุ้งของไทยจะมีแนวโน้มลดลง จากความต้องการนำเข้าของประเทศคู่ค้าสำคัญที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา เช่น ตลาดญี่ปุ่นที่เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อในระดับสูง และจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงในช่วงสิ้นสุดฤดู High Season ขณะที่คาดว่าปริมาณกุ้งจะยังคงออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากการที่เกษตรกรยังคงเร่งจับกุ้งในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดเพื่อลดความเสียหาย ซึ่งคาดการณ์ว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2566   อ้างอิงจาก: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ราคาสินค้าเกษตร #ราคาสินค้าเกษตร66 

พามาเบิ่ง ผลเลือกตั้งอีสาน ปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ (จาก กกต.)

พามาเบิ่ง ผลเลือกตั้งอีสาน ปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ (จาก กกต.)   ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ (15 พ.ค.) กกต. นับแล้ว 99%  เลือกตั้งอีสานทั้งหมด 133 เขต ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 17,453,038 คน ผู้มาใช้สิทธิ 12,437,018 คน คิดเป็น 71.26%  โดยสามารถเช็คผลการเลือกตั้งย้อนหลังภาพรวมได้ที่ https://www.ectreport.com/overview หรือรายจังหวัดที่ https://www.ectreport.com/by-province  หมายเหตุ: ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ผ่านการตรวจสอบของ กปน. จนท.บันทึกข้อมูล และอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว   อ้างอิงจาก: สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง  #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ผลการเลือกตั้ง2566 #เลือกตั้ง66 #เลือกตั้ง2566 #เลือกตั้งอีสาน

หนี้สินกับความกังวลของคนอีสานเป็นจั้งใด๋ ? มาเบิ่งคำตอบได้ใน  งานวิจัยความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจชุมชนกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

หนี้สินกับความกังวลของคนอีสานเป็นจั้งใด๋ ? มาเบิ่งคำตอบได้ใน  งานวิจัยความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจชุมชนกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ฟองทอง และคณะ สำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 4 พื้นที่ โดยใช้กลุ่มตัวแทน ครัวเรือนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 1,067 ครัวเรือน ประกอบด้วย  จ.ขอนแก่น จำนวน 406 ครัวเรือน  จ.มหาสารคาม จำนวน 113 ครัวเรือน  จ.อุดรธานี จำนวน 277 ครัวเรือน  จ.นครราชสีมา จำนวน 271 ครัวเรือน    จากการสำรวจพบว่า สัดส่วนรายจ่ายของครัวเรือนหมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะรายจ่าย ด้านค่าอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคในครัวเรือน กิจกรรมทางศาสนา (เงินทำบุญ/ซองผ้าป่า) รวมไปถึงค่าซื้อสลากกินแบ่ง/หวย/การพนันอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มากกว่า 90 % โดยในพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึง โรงพยาบาล  ซึ่งทางด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ไม่ต่างกันมาก ในบางครัวเรือน จะให้บุตรหลานเข้าเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ และเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาในตัวอำเภอหรือโรงเรียนนอกพื้นที่ เนื่องจากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษามักกระจุกตัวในตัวอำเภอและเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตพื้นที่นั้น ๆ ทางด้านหนี้สินกับความกังวลของครัวเรือนในพื้นที่ จ.อุดรธานี และ จ.นครราชสีมา ที่มีความกังวลหนี้สินที่นำมาลงทุนด้านการเกษตร จากการสัมภาษณ์บางครัวเรือนให้เหตุผลว่า ที่มีความกังวลเนื่องจาก “ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาด ไหนจะแล้งบ้าง น้ำท่วมข้าวบ้าง” “ราคาผลผลิตตกต่ำ” “ต้นทุนพวกน้ำมัน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงแพง ขายข้าวได้ก็ไม่พอที่จะใช้หนี้” ในขณะที่ครัวเรือนที่มีความกังวลด้านหนี้สินที่กู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายในครัวเรือนทั่วไป ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว หลายครัวเรือนให้เหตุผลว่า “บางช่วงที่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายทำให้ต้องกู้ยืมมาเพื่อมาใช้จ่ายในแต่ละวัน” บางครัวเรือนกู้นอกระบบทำให้มีความกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนอกระบบสูงกว่าในระบบมาก แต่ด้วยความจำเป็นทำให้ต้องกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อวัน   อ้างอิงจาก: งานวิจัยความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจชุมชนกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ฟองทอง และคณะ สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ขอนแก่น #มหาสารคาม #อุดรธานี #นครราชสีมา#มข #เศรษฐศาสตร์มข #สสส

พามาเบิ่ง อาณาจักรโรงสีข้าว รายใหญ่แห่งภาคอีสาน

ใกล้ถึงวันพืชมงคลแล้ว มื้อนี้ ISAN Insight & Outlook สิพามาเบิ่งธุรกิจโรงสีข้าวในภาคอีสาน ว่ามีบริษัทใด๋แหน่ อยู่จังหวัดใด๋ และมีรายได้ส่ำใด๋ อันดับที่ 1 เกษตรวิสัย ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด รายได้รวม 1,730 ล้านบาท อันดับที่ 2 กล้าทิพย์ จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู รายได้รวม 1,307 ล้านบาท อันดับที่ 3 โรงสีทรัพย์อนันต์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ รายได้รวม 1,139 ล้านบาท อันดับที่ 4 ย่งฮวดอินเตอร์ไรซ์ จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด รายได้รวม 1,090 ล้านบาท อันดับที่ 5 อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายได้รวม 1,080 ล้านบาท อันดับที่ 6 โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล จำกัด จังหวัดขอนแก่น รายได้รวม 1,046 ล้านบาท อันดับที่ 7 โรงสีแสงทองไรซ์กรุ๊ป จำกัด จังหวัดอุดรธานี รายได้รวม 965 ล้านบาท จังหวัดที่มีโรงสีข้าวมากที่สุดในภาคอีสาน คือ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีจำนวนโรงสีข้าว 27 แห่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว อีกทั้งยังมีที่ดินและสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าว ทำให้มีการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณผลผลิตที่สูง ซึ่งข้าวที่ปลูกในร้อยเอ็ดมีคุณภาพที่ดีและแตกต่างจากพื้นที่อื่น โดยเฉพาะข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ที่มีความนิยมในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร้อยเอ็ดยังมีการลงทุนในโรงสีข้าวอย่างต่อเนื่อง โรงสีข้าวในจังหวัดมีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต ทำให้ข้าวที่ผลิตมีคุณภาพและมีความสามารถในการส่งออกข้าวในปริมาณมาก อีกทั้งโรงสีข้าวในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการสร้างรายได้สูงจากการส่งออกข้าว อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#โรงสีข้าว #ธุรกิจ #ร้อยเอ็ด

มาฮู้จัก  KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ที่พร้อมเป็นส่วนร่วมสร้างประตูสู่ MICE CITY

มาฮู้จัก  KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ที่พร้อมเป็นส่วนร่วมสร้างประตูสู่ MICE CITY    ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) สถาปัตยกรรมทันสมัย ระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดขอนแก่น อันเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ก่อสร้างด้วยระบบหลังคาแบบ Long-Span ทำให้ตัวอาคารแสดงสินค้าปราศจากเสากลาง    ภายในศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ประกอบด้วย  1.Indoor Exhibition Hall จำนวน 3 ฮอลล์  2.ห้องประชุม สัมมนา 7 ห้อง  3.Pre-function Zone  4.Food Hall  5.Outdoor Exhibition ปรับเปลี่ยนเป็นลานจอดรถได้ 1,500 คัน   ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม แสดงนิทรรศการ เครื่องจักรหนัก งานประชุม สัมมนาขนาดใหญ่ งานแต่งงาน ไปจนถึงคอนเสิร์ต ของนักร้อง ศิลปินระดับนานาชาติ ได้เป็นอย่างดี ประกอบไปด้วย    ด้วยศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่กำลังก้าวไปข้างหน้า ทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง อีกทั้งขอนแก่น เป็นเมืองแม่เหล็ก (ไมซ์ซิตี้ หรือ MICE City) ลำดับที่ 5 ของไทย เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระดับสากล สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้อย่างมีมาตรฐาน   อ้างอิงจาก:  เว็บไซต์บริษัท  https://www.prachachat.net/property/news-13734  https://www.bangkokbiznews.com/news/773643    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ขอนแก่น #KICE #KICEขอนแก่น #ศูนย์ประชุมไคซ์ #MICECity

พามาเบิ่ง โรงสีข้าวแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

ในปี 2564 ภาคอีสานมีรายได้รวมจากโรงสีข้าว อยู่ที่ 53,782 ล้านบาท และมีจำนวนโรงสีข้าว 320 แห่ง เรียกได้ว่า “ทั้งรายได้รวมและจำนวนโรงสีเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทยเลยทีเดียว” เนื่องจาก โรงสีข้าวในภาคอีสานมีการผลิตข้าวสีที่เป็นที่นิยม ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ข้าวสีมักถูกนำมาใช้ในอาหารและสินค้าอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ขนม น้ำสี และเครื่องดื่ม ซึ่งทำให้มีการนำข้าวไปแปรรูปในโรงสีข้าวมากขึ้น อีกทั้งโรงสีข้าวในภาคอีสานมีความสามารถในการผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การเลือกใช้ข้าวพันธุ์ดี การควบคุมกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบคุณภาพข้าว ซึ่งทำให้โรงสีข้าวเป็นที่นิยมในการทำธุรกิจและรับซื้อข้าว 5 อันดับจังหวัดที่มีรายได้รวมของโรงสีข้าวมากที่สุด อันดับที่ 1 ร้อยเอ็ด มีรายได้รวม 7,822 ล้านบาท อันดับที่ 2 สุรินทร์ มีรายได้รวม 7,520 ล้านบาท อันดับที่ 3 ศรีสะเกษ มีรายได้รวม 6,525 ล้านบาท อันดับที่ 4 ขอนแก่น มีรายได้รวม 5,474 ล้านบาท อันดับที่ 5 อุบลราชธานี มีรายได้รวม 5,231 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า ร้อยเอ็ด มีรายได้รวมมากที่สุด เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว อีกทั้งยังมีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์และสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าว ทำให้การผลิตข้าวมีคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่สูง โดยโรงสีข้าวในร้อยเอ็ดมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตข้าว โดยมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของข้าวที่สีให้มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีการส่งออกข้าวที่กว้างขวางที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีความสามารถในการทำธุรกิจส่งออกข้าวในปริมาณมาก อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#โรงสีข้าว #ธุรกิจ

พาส่องเบิ่ง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs เป็นจั่งใด๋แหน่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs อยู่ที่ 53.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 0.8 แนวโน้มธุรกิจ SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือกลุ่มไหน? กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารทั้งผลิตอาหาร และร้านอาหารมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากคำสั่งซื้อในรูปแบบขายส่งของอาหารอีสานที่สามารถเก็บได้หลายวัน เช่น กุนเชียง แหนม และปลาร้า รวมถึงผลดีจากต้นทุนวัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ภาคตะวันออก ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs อยู่ที่ 53.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 1.5 แนวโน้มธุรกิจ SME ภาคตะวันออก เป็นอย่างไร? ภาคธุรกิจยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการเริ่มมีการสต็อกสินค้าคงคลังเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับ การท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นผลดีกับกลุ่มค้าส่งรวมถึงภาคการผลิตที่ส่งสินค้าขายให้กับผู้ค้ารายอื่น เช่น การผลิตไม้และเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากโลหะ ภาคใต้ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs อยู่ที่ 59.1 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 1.4 แนวโน้มธุรกิจ SME ภาคใต้ เป็นอย่างไร? จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากรัสเซีย สิงคโปร์ และจีน อีกทั้งนักท่องเที่ยวไทยที่ได้อานิสงส์จากโครงการเราเกี่ยวด้วยกับเฟส 5 มากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมาก ส่งผลดีกับธุรกิจภาคการผลิตทั้งกลุ่มอาหารและเสื้อผ้า รวมถึงกลุ่มบริการนวดและสปา กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs อยู่ที่ 54.2 แนวโน้มธุรกิจ SME กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างไร? ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวต่อเนื่องและมีการจองล่วงหน้าในช่วงเทศกาลในช่วงสงกรานต์รวมถึงธุรกิจก่อสร้างและร้านค้าวัสดุก่อสร้างขยายตัวจากความต้องการปรับปรุงและขยายสถานที่เพื่อรับรองการขยายตัวของการท่องเที่ยว ภาคเหนือ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs อยู่ที่ 56.3 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า -1.5 แนวโน้มธุรกิจ SME ภาคเหนือ เป็นอย่างไร? จากปัจจัยฤดูกาลร้อนจัด รวมถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ส่งผลลบต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทย และเศรษฐกิจในพื้นที่ อย่างไรก็ตามพื้นที่ยังมีกำลังซื้อเสริมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคนจีน ภาคกลาง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs อยู่ที่ 52.3 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า -1.9 แนวโน้มธุรกิจ SME ภาคกลาง เป็นอย่างไร? แม้ความเชื่อมั่นฯ จะปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากภาคการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มผลิตอาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโลหะและยาง ที่ชะลอตัวลงหลังจากที่ปรับตัวพุ่งสูงอย่างมากในเดือนก่อนหน้า แต่สถานการณ์ด้านต้นทุนในพื้นที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แม้จะยังอยู่ในระดับสูงก็ตาม อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #SMEs #ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการSMEs #ธุรกิจ #ดัชนีความเชื่อมั่น