พาส่องเบิ่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคอีสาน

ในปี 2565 ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดกว่า 27,346 ราย แล้วรู้หรือไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคอีสานมีมากแค่ไหน?

โดยในภาคอีสานของเรามีผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ 943 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.4% ของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในประเทศไทย

โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด

อันดับที่ 1 นครราชสีมา 253 ราย
อันดับที่ 2 ขอนแก่น 186 ราย
อันดับที่ 3 อุดรธานี 109 ราย
อันดับที่ 4 อุบลราชธานี 72 ราย
อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ 66 ราย

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย (รหัสประเภทธุรกิจ 68101), และการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (รหัสประเภทธุรกิจ 68101)

อ้างอิงจาก:
– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์#อสังหาริมทรัพย์ #ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอีสาน#อสังหาริมทรัพย์อีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top