สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “จังหวัดเลย” เมืองแห่งทะเลภูเขา

จังหวัดเลยมีขนาดพื้นที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 635,249 คน และในปี 2564 จังหวัดเลยขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 56,584 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 105,205 บาท ซึ่งเป็นอันดับที่ 3 ของภาคอีสาน

โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME
– ภาคการบริการ คิดเป็น 43% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีผู้ประกอบการอยู่ 1,947 ราย
– ภาคการเกษตร คิดเป็น 26% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ มีผู้ประกอบการอยู่ 75 ราย
– ภาคการผลิต คิดเป็น 20% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว มีผู้ประกอบการอยู่ 535 ราย
– ภาคการค้า คิดเป็น 12% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ มีผู้ประกอบการอยู่ 4,025 ราย

ตัวอย่างสินค้าสำคัญของจังหวัด ได้แก่ ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงเมืองเลย และผ้าลายดอกฝ้ายเมืองเลย

อุทยานแห่งชาติของจังหวัดเลย
📍อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ในปีงบการเงิน 2566 (ต.ค.65 – ก.ย.66) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 57,110 คน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย เพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ประกอบด้วยระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลายทั้งทุ่งหญ้า ป่าสนเขา ป่าดิบ ป่าต้นเมเปิ้ล พันธุ์ไม้ดอกที่สวยงาม กุหลาบป่า เอื้องคำหิน น้ำตก และหน้าผาชมทิวทัศน์ ลักษณะเด่นของอุทยานฯ แห่งนี้คือ เป็นภูเขาหินทรายยอดตัด ภายในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ผาหมากดูก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบน้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกถ้ำสอเหนือ น้ำตกถ้ำสอใต้ สระอโนดาต เป็นต้น อุทยานฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นภูกระดึง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น. และจะปิดเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ของทุกปี

📍อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ในปีงบการเงิน 2566 (ต.ค.65 – ก.ย.66) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 87,438 คน อุทยานภูเรืออยู่บนยอดเขาสูงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปีและเป็นอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมจะหนาวเย็นมาก จนกระทั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “แม่คะนิ้ง” สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ จุดชมทิวทัศน์เดโช ผาโหล่นน้อย ผาซับทอง น้ำตกห้วยไผ่ และยอดภูเรือ เป็นจุดที่สูงที่สุดในอุทยานฯ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,365 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นลานหินที่มีทุ่งหญ้าขึ้นแซมสลับกับป่าสนสองใบที่ขึ้นตามธรรมชาติและสนสามใบที่ปลูกไว้ นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำหินแตก หินค้างหม้อ หินวัวนอน หินพานขันหมาก หินพระศิวะ สวนหินเต่า ทุ่งหินเหล็กไฟ ซึ่งหินเหล่านี้มีรูปร่างตามชื่อเรียก ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้า

อ้างอิงจาก:
– สำนักงานสถิติแห่งชาติ
– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
– กรมทรัพย์สินทางปัญญา
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
– กระทรวงพาณิชย์
– กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#Business #Economy #ISAN #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #จังหวัดเลย #เลย#เมืองเลย

Leave a Comment

Your email address will not be published.