พามาเบิ่งวัวเนื้ออีสาน แต่ละจังหวัดมีหลายส่ำได๋

🍖โคเนื้อเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของไทย ทั้งในเชิงของการใช้งาน รวมถึงการเลี้ยงขุนเพื่อบริโภค และใช้เพื่อการจำหน่าย

อีสานอินไซต์พาชมจำนวนวัวเนื้อในอีสานว่าแต่ละจังหวัดมีการเลี้ยงกันมากขนาดไหน

โดยกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง เช่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีการจำนวนการเลี้ยงวัวเนื้อมากที่สุดในอีสาน โดยมีจำนวนรวมมากกว่า 1.5 ล้านตัว และมีจำนวนเกษตรกรเลี้ยงวัวเนื้อที่มาก ในขณะที่พื้นที่อีสานบน เช่น บึงกาฬ และ เลย มีจำนวนผู้เลี้ยงวัวเนื้อไม่มากนัก จากปัจจัยของพื้นที่ที่อาจไม่อำนวยต่อการเลี้ยงสัตว์ที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก ทำให้ 2 จังหวัดนี้มีจำนวนวัวเนื้อรวมเพียง 1 แสนกว่าตัวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อีสานอินไซต์เห็นแนวโน้มของข้อมูลสะท้อนว่าในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวเกษตรกรเลี้ยงวัวเนื้อ 1 ราย มีการเลี้ยงวัวเฉลี่ยเกือบ 10 ตัวต่อคน

ที่มา กรมปศุสัตว์

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #โคเนื้อ #ปศุสัตว์ #โคเนื้ออีสาน #โคเนื้อ

Leave a Comment

Your email address will not be published.