พามาเบิ่งไก่บ้านในอีสานหลายปานได๋

🍗ไก่ย่างเขาสวนกวางหนึ่งใน Soft power ภาคอีสานที่เป็นที่รู้จักในระดับในระดับนานาชาติ เพราะถ้าหากพูดถึงอาหารอีสาน ก็คงปฏิเสธได้ยาก หากไม่คิดถึงไก่ย่าง และส้มตำ

อีสาน อินไซต์ พาดูจำนวน🐓ไก่บ้านหรือไก่พื้นเมืองในอีสาน วัตถุดิบสำคัญของเมนูไก่บ้านย่าง อาหารอีสานชื่อดัง แต่นอกจากจะใช้เพื่อแปรรูปเป็นอาหารแล้ว ไก่บ้านยังเป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้ชีวิตของชาวอีสานมาเป็นระยะเวลานาน เช่น การเพาะเลี้ยงเป็นไก่ชนเพื่อการแข่งขัน

🐓ภาคอีสานมีจำนวนไก่บ้านมากที่สุดในประเทศ โดยคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนไก่บ้านทั้งหมดในประเทศ โดยการเลี้ยงมีการกระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัด นับเป็นหนึ่งในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวอีสาน

#ประวัติศาสตร์การเลี้ยงไก่ เก่าแก่ที่สุดในโลก
ทีมนักโบราณคดีจากหลายสถาบันวิจัยในสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส เผยการค้นพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่บ่งชี้ว่า ไก่ป่าอาจถูกมนุษย์นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์จนกลายมาเป็นไก่บ้านครั้งแรก ในช่วงรอยต่อระหว่างปลายยุคหินใหม่กับยุคสำริด ระหว่าง 1,650 – 1,250 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคิดกันไว้หลายพันปี

หลักฐานดังกล่าวคือกระดูกไก่บ้านอายุเก่าแก่ 3,670 ปี ที่พบในหลุมฝังศพของแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยหลักฐานนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ทราบกันอยู่เดิมแล้วว่า ไก่ป่าสีแดง (Red junglefowl) ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นบรรพบุรุษของไก่บ้านหลากสายพันธุ์ที่ผู้คนทั่วโลกเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้

ที่มา
กรมปศุสัตว์ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2566
BBC News -ไทย : นักโบราณคดีชี้ต้นกำเนิดไก่บ้านทั่วโลก มาจากแหล่งอารยธรรมยุคหินใหม่ของไทย

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ไก่บ้าน #ไก่ไทย #ฟาร์มไก่ #เลี้ยงไก่ #ไก่ย่าง#ไก่ย่างเขาสวนกวาง #ไก่ปิ้ง

Leave a Comment

Your email address will not be published.