Siree Jamsuwan

คักหลาย ! ” MEGA HOME ” รุกหนักทุ่ม 400 ล้านบาท เปิดสาขาขอนแก่น

คักหลาย !  ” MEGA HOME ” รุกหนักทุ่ม 400 ล้านบาท เปิดสาขาขอนแก่น   ร่วมกับโฮมโปร ตอบโจทย์ครบที่เดียว เรื่องบ้าน และงานช่าง รับตลาดสินค้าบ้านในภาคอีสาน โดย นายวิเชียร เจียมวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด  เปิดเผยว่า เมกาโฮม เปิดสาขาใหม่ “เมกาโฮม ขอนแก่น” เป็นอีกจุดหมายใหม่ที่เข้ามารองรับกับการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์    โดยเฉพาะกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัย และสินค้าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหัวเมืองภาคอีสาน ทั้งกลุ่มหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม รวมไปถึงโครงการพัฒนาพื้นที่โรงแรม ร้านค้า อาคารสำนักงาน หรือโครงการของหน่วยงานราชการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว    อีกทั้ง เมกาโฮมสาขานี้ เป็นสาขาแรกที่ เมกาโฮม และ โฮมโปร ผนึกกำลังตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ครบครัน ทั้งวัสดุก่อสร้าง และสินค้าเรื่องบ้านที่มีคุณภาพ สร้างความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า และบริการๆ มอบประสบการณ์ที่ดีในการช้อปได้อย่างสะดวกสบายพร้อมช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดขอนแก่น และภาคอีสาน ด้วยงบลงทุนกว่า 400 ล้านบาท บนพื้นที่ขาย 5,880 ตารางเมตร    โดยมีกลยุทธ์การบริการครอบคลุมพื้นที่รัศมี 30 กิโลเมตร ในอำเภอพระยืน เวียงเก่า บ้านฝาง หนองหาน และอำเภอเมืองขอนแก่น รวมถึง 6 จังหวัดภาคอีสาน ทั้งชัยภูมิ หนองบัวลำพู มหาสารคาม นครราชสีมา อุดรธานี และกาฬสินธุ์ เข้าถึงทุกความต้องการวัสดุก่อสร้าง      อ้างอิงจาก: https://www.thaipost.net/economy-news/256293/  https://www.ryt9.com/s/prg/3371530  https://www.khaosod.co.th/economics/house-condo/news_7350043    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #MEGAHOME #เมกาโฮม #โฮมโปร #ขอนแก่น

คนอีสาน ดื่มแอลกอฮอล์ หลายปานใด๋?

คนอีสาน ดื่มแอลกอฮอล์ หลายปานใด๋?   จากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ จำนวน 15.96 ล้านคน หรือคิดเป็น 28%    พบว่า ผู้หญิงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 10.6% ในปี 2560 เป็น 10.8% ในปี 2564  ในขณะที่ผู้ชายมีอัตราการดื่มฯ ลดลงจาก 47.5% ในปี 2560 เป็น 46.4% ในปี 2564   เมื่อสำรวจปัจจัยการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศพบว่า มีผู้ผลิตรายใหญ่เข้าครอบครองส่วนแบ่งในตลาด เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย อีกทั้งกฎระเบียบและมาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ SME    โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านครอบครัว และด้านสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ในการดื่มเกี่ยวข้องด้วย มักเกิดจากการดื่มเพื่อลดความเครียดหรือเพื่อหลีกหนีจากปัญหา หรือเพื่อเข้าสังคม   ภาคอีสานอยู่ที่ 32% ถือว่ามีสัดส่วนนักดื่มอยู่ที่อันดับที่ 2 ของประเทศเลยทีเดียว คาดว่า ส่วนหนึ่งเกิดมาจากสภาพสังคมส่วนใหญ่ในภาคอีสานมีจำนวนผู้ใช้แรงงานสูง ซึ่งมีอาจส่งผลให้ดื่มเพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าหรือเพื่อสังสรรค์หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาการทำงาน อีกทั้งยังมีการจัดงานรื่นเริงและสังสรรค์บ่อยครั้ง   อ้างอิงจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ดื่มแอลกอฮอล์ #สถิติการดื่มแอลกอฮอล์ #อัตราการดื่มแอลกอฮอลล์ 

เป็นจั่งใด๋ ? ค่าใช้จ่ายครัวเรือน เดือนตุลาคม 2565

เป็นจั่งใด๋ ? ค่าใช้จ่ายครัวเรือน เดือนตุลาคม 2565    อ้างอิงจาก: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) https://www.price.moc.go.th/price/fileuploader/file_cpi/Cpi_tg.pdf?fbclid=IwAR0hBxR0NCj7NAhd11qIi0iLJVkMN4fVb_0uIJQisg6zElih_DUUnAgjacc    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ค่าใช้จ่ายครัวเรือน  

เงินเฟ้อภาคอีสาน 5.92% องค์ประกอบอิหยังเพิ่มขึ้นหลายที่สุด ?

เงินเฟ้อภาคอีสาน 5.92%  องค์ประกอบอิหยังเพิ่มขึ้นหลายที่สุด ?   สถานการณ์ “เงินเฟ้อ” ประจำเดือน ตุลาคม 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) แถลงข้อมูลการปรับตัวลดลงของเงินเฟ้อถึง 5.92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ต.ค. 64)   ดัชนีราคาผู้บริโภคจำแนกรายภาค พบว่า มีการขยายตัวสูงสุด คือ กรุงเทพฯและปริมณฑล 6.19%  รองลงมาเป็น ภาคกลาง 5.94%   ในส่วน ภาคเหนือ อยู่ที่ 5.93% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่าภูมิภาคอื่น ๆ อยู่ที่ 5.92% และภาคใต้ 5.82% มีอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำที่สุด    เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้า พบว่า สินค้าสำคัญที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในทุกภาค ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และอาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) และกับข้าวสำเร็จรูป ส้าหรับสินค้าสำคัญที่ราคาลดลงในทุกภาคได้แก่ ผักกาดขาว ชิง และผักชี เป็นต้น   แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน ปี 2565   คาดว่าจะชะลอตัว ตามราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จ้าเป็นต่อการครองชีพหลายรายการที่ชะลอตัวลง และบางรายการราคาทรงตัวแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของภาครัฐ สถานการณ์น้้าท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย    ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อของไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันดิบที่อุปทานยังตึงตัว อุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น จากการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ยังอยู่ในระดับดี รวมถึงเงินบาทที่ยังอ่อนค่า ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป   ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2565 อยู่ที่ระหว่างร้อยละ 5.5 – 6.5 (ค่ากลางร้อยละ 6.0) ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของไทย   อ้างอิงจาก: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  กระทรวงพาณิชย์   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เงินเฟ้อ #ดัชนีราคาผู้บริโภค #เงินเฟ้อเดือนตุลาคม

ไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) มีการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ หลายขึ้นปานใด๋ ?

ไตรมาส 3  (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) มีการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ หลายขึ้นปานใด๋ ?   5 อันดับจังหวัดที่มีนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่สูงสุด อันดับที่ 1    นครราชสีมา       409 ราย     ทุนจดทะเบียน 704.4   ล้านบาท อันดับที่ 2    ขอนแก่น             354 ราย     ทุนจดทะเบียน 547      ล้านบาท อันดับที่ 3    อุดรธานี              219 ราย     ทุนจดทะเบียน 301.1   ล้านบาท อันดับที่ 4    อุบลราชธานี       214 ราย     ทุนจดทะเบียน 987.1   ล้านบาท  อันดับที่ 5    ร้อยเอ็ด               126 ราย     ทุนจดทะเบียน 190.7   ล้านบาท   ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 3 ว่า มีการปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยฟื้นตัว    แต่จากความผันผวนและไม่มั่นคงของสถานการณเศรษฐกิจโลก ทั้งในรูปของสถานการณ์เงินเฟ้อ รวมถึง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งจาก FED ส่งผลให้การลงทุนในอีสานมีแนวโน้มที่หดตัว และถึงแม้ จำนวนการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะปรับสูงขึ้น แต่ยังเพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ำ   อ้างอิงจาก :  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #นิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่  

ฮู้บ่ว่า การย่อยสลายของกระทงใช้เวลาปานใด๋ ?

ฮู้บ่ว่า  การย่อยสลายของกระทงใช้เวลาปานใด๋ ?   ก่อนจะไปลอยกระทงปี 2565 กัน มีข้อมูลที่น่าสนใจจากสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) มาฝาก    เนื่องจากปัจจุบันหลายคนหันไปใช้กระทงรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อหวังจะลดปริมาณขยะจากกระทง แต่กระทงแต่ละชนิดก็ใช้ระยะเวลาย่อยสลายแตกต่างกัน บางชนิดอาจย่อยสลายได้เร็ว บางชนิดอาจกลายเป็นอาหารปลาได้ แต่หากมีปริมาณที่มากเกินไปก็ย่อมส่งผลเสียเช่นกัน   กระทงที่ทำจากขนมปังเมื่อขนมปังยุ่ย จะทำให้น้ำมีค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) หรือ ค่าสารอินทรีย์สูง หากปริมาณไม่มาก จะไม่ค่อยส่งผลเสีย แต่หากมากเกินไป จะทำให้แหล่งน้ำนั้นเน่าเสียได้    อีกทั้งยังมีผลกระทบที่จะเกิดกับธรรมชาติ สัตว์น้ำ ที่อาจทั้งกินเอาขยะเข้าไป หรือก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำที่เริ่มเน่า รวมถึงวัสดุอุปกรณ์บางอย่างในการทำกระทงเช่น ตะปู ลูกแม็กที่ใช้เย็บใบตอง ที่ไม่อาจย่อยสลายได้   ในการจัดเก็บกระทง จึงมีการแยกกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ นำไปเป็นวัตถุดิบหมักทำปุ๋ย โดยส่งไปที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย ส่วนกระทงที่ทำจากโฟมจะรวบรวมและประสานบริษัทนำไปรีไซเคิล เช่น การทำกล่องดินสอ ไม้บรรทัด และวัสดุในหมอนรองคอ ซึ่งคาดว่าในปีนี้กระทงโฟมจะมีปริมาณลดลง   เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ ลอยกระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง  อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนหันมาใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี ควบคู่กับการสืบสานประเพณีให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับคนที่ทำกระทงแบบรักสิ่งแวดล้อม ให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น    อ้างอิงจาก: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพธุรกิจ Springnews Thairath   #ISANInsightAndOutlook  #อีสาน #ลอยกระทง #ลอยกระทง2565 #กระทงรักษ์โลก

ซอมเบิ่ง  ลอยกระทงปีนี้  ไปเที่ยวหม่องไหนดี ?

ซอมเบิ่ง  ลอยกระทงปีนี้  ไปเที่ยวหม่องไหนดี ?   “ประเพณีลอยกระทง” เป็นประเพณีที่คนไทยให้ความสำคัญ และมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีประเพณีและพิธีการที่แตกต่างกันออกไป แต่ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ “การบูชา – ขอขมา พระแม่คงคา” และถือเป็นการ สะเดาะเคราะห์ นำสิ่งร้ายๆ ให้พ้นไปจากตัวเอง โดยจะ ลอยกระทง ในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุกปี (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) สำหรับปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกันวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2565   สำหรับในภาคอีสานนั้นประเพณีลอยกระทง ตามสายน้ำ และปล่อยโคมคล้ายคลึงกับภาคเหนือ โดยในสมัยก่อนจะเรียกประเพณีลอยกระทงว่า “สิบสองเพ็ง” โดยจังหวัดทางภาคอีสานที่นิยมและมีชื่อเสียงในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง   (1) ลอยกระทง ณ แม่น้ำโขง จ.นครพนม, จ.หนองคาย, จ.มุกดาหาร เป็นต้น ในวันลอยกระทง จะนิยมตกแต่งไฟประดับเรือในรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงามวิจิตร ซึ่งเรียกว่า “ประเพณีไหลเรือไฟ”    (2) สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” จ.ขอนแก่น  วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565 มีถนนโคมไฟภายใต้แนวคิด “น้ำ ปลา นาค” ขบวนแห่ ” KKU Carnival 2022 ” ฟังคณะหมอลำ “ศิลปินสินไซ” โดย วงโปงลางสินไซ    (3) สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป จ.ร้อยเอ็ด  วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และบึงพลาญชัย ชมการประกวดกระทงประทีปใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ    (4) งานลอยกระทงพระประทีปสิบสองเพ็งไทสกล จ.สกลนคร  วันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2565 นิยมลอยกระทง ที่ทำจาก “กาบกล้วย” ผู้คนมักจะเรียกว่าเทศกาลลอยประทีป    (5) ตลาดเมืองผี วิถีไทด่าน จ.เลย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดโพนชัย การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงวัยใบบุญ โชว์เต้นผีตาโขน   (6) งานแข่งเรือยาว และงานลอยกระทง จ.บุรีรัมย์ …

ซอมเบิ่ง  ลอยกระทงปีนี้  ไปเที่ยวหม่องไหนดี ? อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง  หนังที่สร้างจากความเชื่ออีสาน  ร่างทรง & นาคี

พามาเบิ่ง  หนังที่สร้างจากความเชื่ออีสาน  ร่างทรง & นาคี   เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันฮาโลวีน (Halloween) ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมของประเทศทางตะวันตก เมื่อพูดถึงวันฮาโลวีนแล้ว หลายคนคงจะนึกถึงการแต่งตัวเป็นภูตผีปีศาจในงานฉลองต่าง ๆ ส่วนในประเทศไทยยังอาจเรียกวันฮาโลวีนว่า “วันปล่อยผี” อีกด้วย   เมื่อพูดถึงความเชื่อของคนไทยและคนอีสาน ที่เป็นที่รู้จักก็จะนึกถึง ร่างทรง พญานาค ผีฟ้า ผีแถน ผีปอบ เป็นต้น โดยมีหนังที่ได้แรงบันดาลใจจากความเชื่อภาคอีสานมากมาย และสร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องร่างทรง และ นาคี    ทั้งสองเรื่องถ่ายทำและได้รับแรงบันดาลใจจากหลากหลายสถานที่ จึงทำให้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาเที่ยวตามรอยตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวตามรอยกระแสภาพยนตร์ (Pop-Culture Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  (Spiritual Tourism)    ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ในหลายแห่งการท่องเที่ยวช่วยให้คนมีงานทำในท้องถิ่นไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไป ทำงานในเมือง การท่องเที่ยวมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจและสนใจในวัฒนธรรมของตนมากขึ้นทำให้สนใจศึกษาค้นคว้าและรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ช่วยฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้าน ดนตรี ศิลปะการแสดงไม่ให้สูญหายไป   อีกทั้งทำให้ชุมชนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น และยังมีการพัฒนา บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ถ่ายทำละครให้ดีขึ้นอีกด้วย     อ้างอิงจาก: Majorcineplex Theisaanrecord Traveleatdrinkreview  Urbancreature   #ISANInsightAndOutlook  #อีสาน #ร่างทรง #นาคี #นาคี2 #ความเชื่ออีสาน #Halloween2022

จัดอีกเทื่อ “ถ้ำนาคาฮาล์ฟมาราธอน”  ชูเส้นทางวิ่งสวยที่สุด-กระตุ้นเศรษฐกิจบึงกาฬ

จัดอีกเทื่อ 👍 “ถ้ำนาคาฮาล์ฟมาราธอน”  ชูเส้นทางวิ่งสวยที่สุด-กระตุ้นเศรษฐกิจบึงกาฬ   นายวิทยา ภารจรัส นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมจัดวิ่ง ถ้ำนาคาฮาล์ฟมาราธอน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เนื่องจากการจัดวิ่งถ้ำนาคามินิมาราธอน ที่จัดขึ้นครั้งแรกหลังผ่านพ้นช่วงการระบาดโควิด-19 คลี่คลาย เมื่อ 12 มิถุนายนที่ผ่านมานั้นประสบผลสำเร็จสูง ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งทั่วประเทศสนใจสมัครวิ่งเกินเป้าหมาย มีนักวิ่งร่วมวิ่งกว่า 500 คน จากเป้าที่วางไว้แค่ 300 คน   การจัดวิ่งถ้ำนาคาฮาล์ฟมาราธอนนั้นตรงกับช่วงฤดูหนาว ด้วยสภาพอากาศเย็นสบาย ผนวกกับธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่มีรวงข้าวที่ออกรวงสุกเหลืองอร่าม ทำให้ตลอดเส้นทางวิ่งไปยังถ้ำนาคามีความสวยงามเป็นพิเศษ    โดยการจัดวิ่งครั้งล่าสุดนี้ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงโขงหลง ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีผู้สนใจเข้ามาสมัครวิ่งไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ล่าสุดมีนักวิ่งจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ สนใจสมัครเข้ามาแล้วมากกว่า 700 คน   นายวิทยากล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ หลังเสร็จสิ้นรายการวิ่งถ้ำนาคาฮาล์ฟมาราธอนแล้ว ทางสมาคมธุรกิจส่งการท่องเที่ยวบึงโขงหลง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดถนนคนเดินบึงโขงหลง บริเวณสวนขนาบบึงโขงหลง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งชอปปิ้ง เดินเลือกซื้อสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ อ.บึงโขงหลง และจะเปิดถนนคนเดินในทุกวันศุกร์ และวันเสาร์อีกด้วย   ซึ่งจะทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจใน อ.บึงโขงหลง และทั้งจังหวัดบึงกาฬกลับมาคึกคัก รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เพราะจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามเดินทางเข้ามาใน อ.บึงโขงหลง มากกว่า 2,000 คน ทำให้การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬขยายตัวในทางที่ดีขึ้น เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่ ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั้งจังหวัด      อ้างอิงจาก: ผู้จัดการออนไลน์ https://mgronline.com/local/detail/9650000102722    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #บึงกาฬ #ถ้ำนาคา #ถ้ำนาคาฮาล์ฟมาราธอน 

คักอิหลี ! งานสมโภชน์ปึงเถ่ากง-ม่า soft power ของจังหวัดขอนแก่น

คักอิหลี ! งานสมโภชน์ปึงเถ่ากง-ม่า soft power ของจังหวัดขอนแก่น   ระหว่างวันที่ 24 ต.ค.-4 พ.ย. 2565 จ.ขอนแก่น กำหนดจัดงาน งานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ประจำปี 2565 เป็นงานประเพณีที่ชาวขอนแก่นเชื้อสายจีนสืบทอดกันหลายชั่วอายุคน แต่ละครอบครัวจะพากันไปยังศาลเจ้าเพื่อไหว้เจ้า และบูชากราบไหว้สิ่งของมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอด 12 วัน 12 คืน   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมานานกว่า 60 ปี นอกจากการไหว้เจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วย งานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ถือเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดขอนแก่นที่ทางจังหวัดพร้อมสนับสนุน   นายบวร เสรีโยธิน นายกสมาคมปึงเถ่ากง – ม่า ขอนแก่น กล่าวว่า สามารถดึงชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาใช้จ่ายในระหว่างที่มาร่วมชมกิจกรรมต่างๆได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท    และด้านนายประกิต ทองแท่งไทย ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวว่า ในปีนี้ขบวนแห่จะสวยงามอลังการมาก โดยแห่เจ้ารอบเมืองในวันที่ 28 ต.ค. ช่วงกลางคืน และในวันที่ 29 ตุลาคม แห่เจ้าชมเมือง (กลางวัน) ให้ชาวขอนแก่น ได้ตั้งโต๊ะไหว้ และแลกธูป นำความเป็นสิริมงคลเข้าบ้าน ซึ่งในวันสุดท้าย จะมีการประมูลส้มมงคล ตะเกียงเทวดาฟ้าดิน ตี่จู่เอี๊ยะ กระถางธูป และของมงคลอื่นๆ อีกมากมาย   อีกทั้งรูปแบบการจัดงานในปีนี้มีความพิเศษคือนำประเพณีวัฒนธรรมอีสานผสมผสานกับวัฒนธรรมชาวจีน โดยนำหมอลำมาแสดงในงานสมโภชตลอด 3 วัน พร้อมทั้งการแสดงอุปรากรจีนตลอดทั้งวัน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ชมการแสดงคณะวงหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ วันที่ 30 ตุลาคม 2565 การแสดงวงหมอลำรัตนศิลป์และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ชมการแสดงวงหมอลำประถมบันเทิงศิลป์   อ้างอิงจาก: ผู้จัดการออนไลน์ https://mgronline.com/local/detail/9650000102703     #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ขอนแก่น #ปึงเถ่ากง-ม่า #งานสมโภชน์ปึงเถ่ากง-ม่า