ไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) มีการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ หลายขึ้นปานใด๋ ?

ไตรมาส 3 

(เดือนกรกฎาคม – กันยายน)

มีการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ หลายขึ้นปานใด๋ ?

 

5 อันดับจังหวัดที่มีนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่สูงสุด

อันดับที่ 1    นครราชสีมา       409 ราย     ทุนจดทะเบียน 704.4   ล้านบาท

อันดับที่ 2    ขอนแก่น             354 ราย     ทุนจดทะเบียน 547      ล้านบาท

อันดับที่ 3    อุดรธานี              219 ราย     ทุนจดทะเบียน 301.1   ล้านบาท

อันดับที่ 4    อุบลราชธานี       214 ราย     ทุนจดทะเบียน 987.1   ล้านบาท 

อันดับที่ 5    ร้อยเอ็ด               126 ราย     ทุนจดทะเบียน 190.7   ล้านบาท

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 3 ว่า มีการปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยฟื้นตัว 

 

แต่จากความผันผวนและไม่มั่นคงของสถานการณเศรษฐกิจโลก ทั้งในรูปของสถานการณ์เงินเฟ้อ รวมถึง

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งจาก FED ส่งผลให้การลงทุนในอีสานมีแนวโน้มที่หดตัว และถึงแม้

จำนวนการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะปรับสูงขึ้น แต่ยังเพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ำ

 

อ้างอิงจาก : 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #นิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.