คนอีสาน ดื่มแอลกอฮอล์ หลายปานใด๋?

คนอีสาน

ดื่มแอลกอฮอล์ หลายปานใด๋?

 

จากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ จำนวน 15.96 ล้านคน หรือคิดเป็น 28% 

 

พบว่า ผู้หญิงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 10.6% ในปี 2560 เป็น 10.8% ในปี 2564 

ในขณะที่ผู้ชายมีอัตราการดื่มฯ ลดลงจาก 47.5% ในปี 2560 เป็น 46.4% ในปี 2564

 

เมื่อสำรวจปัจจัยการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศพบว่า มีผู้ผลิตรายใหญ่เข้าครอบครองส่วนแบ่งในตลาด เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย อีกทั้งกฎระเบียบและมาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ SME 

 

โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านครอบครัว และด้านสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ในการดื่มเกี่ยวข้องด้วย มักเกิดจากการดื่มเพื่อลดความเครียดหรือเพื่อหลีกหนีจากปัญหา หรือเพื่อเข้าสังคม

 

ภาคอีสานอยู่ที่ 32% ถือว่ามีสัดส่วนนักดื่มอยู่ที่อันดับที่ 2 ของประเทศเลยทีเดียว คาดว่า ส่วนหนึ่งเกิดมาจากสภาพสังคมส่วนใหญ่ในภาคอีสานมีจำนวนผู้ใช้แรงงานสูง ซึ่งมีอาจส่งผลให้ดื่มเพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าหรือเพื่อสังสรรค์หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาการทำงาน อีกทั้งยังมีการจัดงานรื่นเริงและสังสรรค์บ่อยครั้ง

 

อ้างอิงจาก

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ดื่มแอลกอฮอล์ #สถิติการดื่มแอลกอฮอล์ #อัตราการดื่มแอลกอฮอลล์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.