เป็นจั่งใด๋ ? ค่าใช้จ่ายครัวเรือน เดือนตุลาคม 2565

เป็นจั่งใด๋ ?

ค่าใช้จ่ายครัวเรือน เดือนตุลาคม 2565 

 

อ้างอิงจาก:

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

https://www.price.moc.go.th/price/fileuploader/file_cpi/Cpi_tg.pdf?fbclid=IwAR0hBxR0NCj7NAhd11qIi0iLJVkMN4fVb_0uIJQisg6zElih_DUUnAgjacc 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.