พามาฮู้จัก “BONSUCRO”  มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน

พามาฮู้จัก

“BONSUCRO” 

มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน

 

ซึ่งหลักการทั้ง 5 ข้อข้างต้นครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ของการผลิตอ้อยและน้ำตาลโดยต้องมีระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เริ่มตั้งแต่

 

🔹 การตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินก่อนการปลูกอ้อย

🔹 กระบวนการในระหว่างการปลูกอ้อย

🔹 การบำรุงรักษาอ้อย

🔹 การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย

🔹 กระบวนการผลิตน้ำตาลในโรงงาน

🔹 การซื้อ-ขายน้ำตาล

 

ความท้าทายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย

ความต้องการน้ำตาล BONSUCRO จากไทยยังมีไม่มากนัก เนื่องจากตลาดส่งออกน้ำตาลของไทยส่งออกกลุ่มอาเซียน ซึ่งอาจยังไม่มีนโยบาย Low Carbon ในอุตสาหกรรมน้ำตาลเหมือนประเทศในกลุ่มยุโรป 

 

อย่างไรก็ตาม กระแสโลกด้านสิ่งแวดล้อมทำให้หลายประเทศต้องปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

ไทยในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลก เมื่อเห็นสัญญาณแนวโน้มของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น จึงต้องปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และยังสามารถขยายไปยังกลุ่มลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานเท่านั้นได้ 

 

โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนโรงงานและไร่อ้อยให้ได้รับมาตรฐาน BONSUCRO มากขึ้น เพราะท้ายสุดหากไม่สามารถผลิตน้ำตาลให้ได้มาตรฐาน อาจทำให้สูญเสียลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดาย

 

อ้างอิงจาก:

ธนาคารแห่งประเทศไทย

mitrpholmodernfarm

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #BONSUCRO #มาตรฐานBONSUCRO 

Leave a Comment

Your email address will not be published.