พามาเบิ่ง  หนังที่สร้างจากความเชื่ออีสาน  ร่างทรง & นาคี

พามาเบิ่ง 

หนังที่สร้างจากความเชื่ออีสาน 

ร่างทรง & นาคี

 

เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันฮาโลวีน (Halloween) ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมของประเทศทางตะวันตก เมื่อพูดถึงวันฮาโลวีนแล้ว หลายคนคงจะนึกถึงการแต่งตัวเป็นภูตผีปีศาจในงานฉลองต่าง ๆ ส่วนในประเทศไทยยังอาจเรียกวันฮาโลวีนว่า “วันปล่อยผี” อีกด้วย

 

เมื่อพูดถึงความเชื่อของคนไทยและคนอีสาน ที่เป็นที่รู้จักก็จะนึกถึง ร่างทรง พญานาค ผีฟ้า ผีแถน ผีปอบ เป็นต้น โดยมีหนังที่ได้แรงบันดาลใจจากความเชื่อภาคอีสานมากมาย และสร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องร่างทรง และ นาคี 

 

ทั้งสองเรื่องถ่ายทำและได้รับแรงบันดาลใจจากหลากหลายสถานที่ จึงทำให้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาเที่ยวตามรอยตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวตามรอยกระแสภาพยนตร์ (Pop-Culture Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  (Spiritual Tourism) 

 

ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ในหลายแห่งการท่องเที่ยวช่วยให้คนมีงานทำในท้องถิ่นไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไป ทำงานในเมือง การท่องเที่ยวมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจและสนใจในวัฒนธรรมของตนมากขึ้นทำให้สนใจศึกษาค้นคว้าและรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ช่วยฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้าน ดนตรี ศิลปะการแสดงไม่ให้สูญหายไป

 

อีกทั้งทำให้ชุมชนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น และยังมีการพัฒนา

บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ถ่ายทำละครให้ดีขึ้นอีกด้วย

 

 

อ้างอิงจาก:

Majorcineplex

Theisaanrecord

Traveleatdrinkreview 

Urbancreature

 

#ISANInsightAndOutlook  #อีสาน #ร่างทรง #นาคี #นาคี2 #ความเชื่ออีสาน #Halloween2022

Leave a Comment

Your email address will not be published.