Infographic

พามาฮู้จักเครื่องปั้นดินเผาโบราณจากแดนอีสาน

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง – จังหวัดอุดรธานี แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีอายุกว่า 3,500 ปีที่สำคัญของประเทศไทย ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 2509 เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการทำเกษตรกรรม การผลิตเซรามิก และเทคโนโลยีการทำเครื่องมือทองสัมฤทธิ์ อีกทั้งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งได้มีการค้นพบแหล่งโบแราณคดีรวมถึง “เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง” คุณสมบัติพิเศษ – เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่โดดเด่นในเรื่องลวดลาย ในสมัยเริ่มแรก ลวดลายที่ทำเกิดจากการใช้เชือกทาบหรือใช้วัสดุกดทับเพื่อทำให้เกิดลวดลายบนภาชนะ จนพัฒนามาถึงปัจจุบัน มีการตกแต่งสีสันมากขึ้น และนำมาวาดเป็นลวดลาย ที่ปรากฏจะเป็นรูปคน สัตว์ และลายก้นหอย ลายเรขาคณิต เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน – จังหวัดนครราชสีมา แต่เดิมพื้นที่บริเวณด่านเกวียนนั้นเป็นเมืองหน้าด่านที่เรียกว่า “ด่านกระโทก” ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าทางบกระหว่างนครราชสีมากับชายแดนกัมพูชา ด้วยความที่ในสมัยก่อนมีพ่อค้าเกวียนจำนวนมาก ชุมชนดังกล่าวจึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่า “ด่านเกวียน” แต่ก่อนที่จะมีคนไทยอพยพเข้าไปตั้งรกรากบริเวณชุมชนด่านเกวียน พื้นที่ดังกล่าวเป็นถิ่นอาศัยของชาวข่า ซึ่งเป็นคนเชื้อสายมอญ ดังนั้น เมื่อมาอยู่รวมกันจึงเกิดการถ่ายทอดกรรมวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาขึ้น ต่อมาในช่วงปี 2485 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้จากสินค้าท้องถิ่น อันมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้แพร่เข้ามาในชุมชนด่านเกวียน จึงทำให้การผลิตมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายมากยิ่งขึ้นจนชุมชนด่านเกวียนกลายเป็นแหล่งค้าเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง คุณสมบัติพิเศษ – ใช้ดินที่ขุดขึ้นจาก “กุด” ซึ่งเป็นบริเวณแนวกัดเซาะของริมฝั่งแม่น้ำ มีแร่ธาตุหล็กอยู่ในเนื้อดินจำนวนมาก เมื่อนำดินมาเผาในอุณหภูมิสูง พบว่าแร่เหล็กในเนื้อดินจะหลอมละลายแล้วมาเคลือบผิวทำให้เครื่องปั้นดินเผามีเอกลักษณ์พิเศษเป็นสีดำ สีน้ำตาลแดง หรือ สีสัมฤทธิ์ที่มีความมันวาว และคงทนต่อการนำมาใช้งาน เมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวาน อ้างอิงจาก: – กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #เครื่องปั้นดินเผาโบราณ #เครื่องปั้นดินเผา #เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง#เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

ชวนมาเบิ่ง ตัวอย่าง 9 วัดสวยและศักดิ์สิทธิ์ ในภาคอีสาน

1. วัดป่าภูหายหลง – นครราชสีมา วัดถูกสร้างเมื่อปี 2482 เพื่อสร้างไว้สำหรับเป็นที่พักของพระสงฆ์ โดยเมื่อก่อนนั้นจะมีชื่อว่า วัดภูเขากอย แต่ต่อมาเมื่อปี 2542 พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล (ครูจารย์สุ่ม) ได้มีโอกาสมาพำนักที่วัดแห่งนี้ ซึ่งตอนนั้นมีแค่เพียงกุฏิ และศาลาหลังเล็กๆ เท่านั้น ไม่มีพระประจำวัดมานานแล้ว ชาวบ้านจึงได้อาราธนาพระอาจารย์ประพันธ์ให้เป็นหลักศาสนา และศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน พระอาจารย์จึงได้ตั้งชื่อวัดขึ้นมาใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลว่า วัดป่าภูหายหลง ที่มีความหมายว่า ดินแดนแห่งความหลุดพ้นจากความหลงทั้งปวง 2. วัดเขาวันชัยนวรัตน์ – นครราชสีมา เป็นวัดสาขาที่ 82 ของ วัดหนองป่าพง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งซึ่งตั้งวัดขึ้นตั้งแต่ปี 2484 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2559 ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ อุโบสถ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินเขา สร้างเสร็จเมื่อปี 2549 เป็นอุโบสถลายไม้ แห่งเดียวของโลก สร้างด้วยหินทรายแปรรูปที่มีเส้นสายของชั้นตะกอนคล้ายกับลายไม้เนื้อแข็งสวยงาม และลักษณะของอาคารคล้ายกับบ้านไม้สมัยโบราณ 3. วัดถ้ำซับมืด – นครราชสีมา ถ้ำซับมืดถูกพบในปี 2478 โดยเริ่มแรกนั้นชาวบ้านได้บุกเบิกพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ได้พบถ้ำที่มีความมืดครึ้มตลอดทั้งวัน มีน้ำซับ (น้ำผุด) จากแอ่งหิน จากนั้นในปี 2480 หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ได้เดินทางธุดงค์มายังปากช่อง แล้วได้พบถ้ำซับมืด จึงหยุดพักปักกลดและบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ กระทั่งปี 2498 พระครูญาณโศภิต (มี ญาณมุนี) ได้มาอยู่จำพรรษาอบรมชาวบ้าน และพัฒนาวัดเรื่อยมา 4. วัดพระธาตุเชิงชุม – สกลนคร เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ มีข้อสันนิษฐานว่าแต่เดิมพระธาตุเชิงชุมอาจเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม เนื่องจากภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมงค์ด้านขวามือ พบจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณราวพุทธศตวรรษที่ 16 แต่องค์พระธาตุในปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้าง เนื่องด้วยอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาบริเวณภาคอีสานของไทยราวพุทธศตวรรษที่ 19 และได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่ 5. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว – อุบลราชธานี ท่านพระอาจารย์บุญมากเป็นผู้ริเริ่ม ท่านเป็นคนฝั่งลาวจำปาสัก ได้เข้ามาเผยแพร่อบรมสมาธิทางฝั่งไท และได้ปักกลดที่ภูพร้าวแห่งนี้ในปี 2497-2498 ต่อมาปี 2516 ท่านได้ขอบิณฑบาตพื้นที่ให้เป็นวัดจากทางหน่วยทหารและทางราชการ อ.พิบูลมังสาหาร ทางอำเภอจึงให้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดสิรินธรวราราม” หลังจากนั้นท่านพระอาจารย์บุญมากต้องกลับประเทศลาว ทิ้งให้วัดร้างหลายสิบปี จนกระทั่งปี 2542 พระครูกมล ลูกศิษย์ของท่านได้ค้นพบวัดอีกครั้งและบูรณะให้กลับมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ดังเดิม หลังจากพระครูกมลละสังขารไปในปี 2549 พระครูปัญญาก็เข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดและสานต่องานสร้างวัดต่อไป อย่างต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสง 6. วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – นครพนม พระธาตุพนม ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน พระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาล สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณ ปี 8 ในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่บนภูกำพร้าตั้งตระหง่าน อยู่ริมฝั่งโขง เป็นสถานที่ครั้งหนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่ ตามตํานานอุรังคธาตุกล่าวถึง พระมหากัสสปะและพระอรหันต์ 500 องค์ ได้นําพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและท้าวพญาผู้ครองนครทั้ง …

ชวนมาเบิ่ง ตัวอย่าง 9 วัดสวยและศักดิ์สิทธิ์ ในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

พาส่องเบิ่งรายได้ทุกๆ 100 บาท เจ้าของร้านอาหาร/คาเฟ่ในอีสาน ได้กำไรกี่บาท

8 ธุรกิจอาหาร สัดส่วนกำไรสูงสุด   1. หจก. รีแลกซ์ 4289 ขอนแก่น ตัวอย่างแบรนด์ในเครือ สวนอาหารรีแลกซ์ รายได้ 7.1 ล้านบาท กำไร 2.3 ล้านบาท รายได้ทุกๆ 100 บาท ได้กำไร 32 บาท 2. บริษัท ออร่า คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองต์ จำกัด ขอนแก่น ตัวอย่างแบรนด์ในเครือ Aura Cafe and Restaurant Khon Kaen รายได้ 3.2 ล้านบาท กำไร 0.7 ล้านบาท รายได้ทุกๆ 100 บาท ได้กำไร 22 บาท 3. บริษัท โตไก โคราช อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด นครราชสีมา ตัวอย่างแบรนด์ในเครือ Tohkai Japanese Restaurant รายได้ 5.0 ล้านบาท กำไร 0.7 ล้านบาท รายได้ทุกๆ 100 บาท ได้กำไร 14 บาท 4. บริษัท สตูดิโอบี กรุ๊ป จำกัด นครพนม ตัวอย่างแบรนด์ในเครือ 76A The Space รายได้ 12.0 ล้านบาท กำไร 1.6 ล้านบาท รายได้ทุกๆ 100 บาท ได้กำไร 13 บาท 5. บริษัท โชคชัย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด นครราชสีมา ตัวอย่างแบรนด์ในเครือ โชคชัยสเต็กเฮ้าส์ รายได้ 150.6 ล้านบาท กำไร 13.8 ล้านบาท รายได้ทุกๆ 100 บาท ได้กำไร 9 บาท 6. บริษัท จังเกิ้ล จังเกิ้ล จำกัด นครราชสีมา ตัวอย่างแบรนด์ในเครือ Jungle Jungle Eat&Meet รายได้ 7.9 ล้านบาท กำไร 0.7 …

พาส่องเบิ่งรายได้ทุกๆ 100 บาท เจ้าของร้านอาหาร/คาเฟ่ในอีสาน ได้กำไรกี่บาท อ่านเพิ่มเติม »

ชวนเบิ่ง จังหวัดไหน “ดื่มบ่อยสุด“ ในภาคอีสาน

จากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2564 ภาคอีสาน มีสัดส่วนนักดื่มมากถึง 32.3% ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากภาคเหนือ อีสานอินไซต์เลยจะพามาดูว่า ในสัดส่วนนักดื่มนี้ มีนักดื่มที่ดื่มเป็นประจำมากแค่ไหน? เมื่อไปดูก็พบว่า ภาคอีสานมีนักดื่มประจำมากถึง 38.6% ซึ่งมีสัดส่วนน้อยที่สุดในประเทศ โดยจังหวัดที่มีนักดื่มประจำมากที่สุดในภาคอีสาน คือ จังหวัดบุรีรัมย์ มีสัดส่วนมากถึง 65.8% (มีนักดื่มอยู่จำนวน 100 คน จะมีคนที่ชอบดื่มเป็นประจำไปแล้ว 65-66 คน) ส่วนจังหวัดที่มีนักดื่มประจำน้อยที่สุดในภาคอีสาน คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีสัดส่วนเพียง 21.6% (มีนักดื่มอยู่จำนวน 100 คน จะมีคนที่ชอบดื่มเป็นประจำอยู่ 21-22 คน) หมายเหตุ: เป็นข้อมูลสัดส่วนของนักดื่มประจำ โดยวัดจากนักดื่มที่มีความถี่ทุกวัน (7วัน/สัปดาห์) ถึงทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์) หารด้วย นักดื่มปัจจุบัน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) อ้างอิงจาก: – ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) – สำนักงานสถิติแห่งชาติ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #นักดื่ม #สุราก้าวหน้า #เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พามาฮู้จัก MUJI แบรนด์ minimal  ที่จะมาเปิดในแดนอีสาน 

พามาฮู้จัก MUJI แบรนด์ minimal ที่จะมาเปิดในแดนอีสาน Genderless Fashion เสื้อผ้าไม่จำกัดเพศในญี่ปุ่น กับการพัฒนาของผู้ประกอบการไทย ปัจจุบัน Genderless Fashion หรือเทรนด์เสื้อผ้าไม่จำกัดเพศ ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่น Gen Z ที่มีมุมมองทางความคิด รวมไปถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างชัดเจน เทรนด์สินค้าแฟชั่นในญี่ปุ่นที่หันไปนิยม Genderless มากขึ้น เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย เพราะแนวโน้มของการบริโภคสินค้าจำพวกเสื้อผ้าและเครื่องประดับค่อนข้างใกล้เคียงกัน ดังนั้นหากผู้ประกอบการไทยลองหันมาให้ความสนใจสินค้าประเภทนี้ นอกจากจะตอบโจทย์ผู้บริโภคในกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นตัวชี้วัดกระแสในอนาคตแล้ว ยังเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีการจำกัดเพศด้วย ปัจจุบัน MUJI Thailand มีทั้งหมด 29 สาขา โดยมีเพียงแค่ 3 สาขาที่อยู่ในต่างจังหวัด คือ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล ศรีราชา และเซ็นทรัล ชลบุรี โดยตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป มีแผนจะขยายสาขาให้มากขึ้นปีละ 8-10 สาขา และตั้งเป้าให้มีสาขาระดับ “แฟลกชิปสโตร์” อย่างน้อย 1 สาขาในแต่ละภูมิภาคด้วย ภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จะมี Flagship Store ในภาคอีสาน ซึ่งในตอนนี้ชาวขอนแก่นเตรียมตัวให้พร้อม MUJI จะมาเปิดที่เซ็นทรัลขอนแก่น แล้วจ้า กลางปีนี้ ที่ชั้น G เซ็นทรัลขอนแก่น อ้างอิงจาก: เว็บไซต์ทางการของบริษัท, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, Creden Data, Positioning Magazine, khonkaenletsgo, ข่าวเด่นฉบับที่ 13 [เสื้อผ้า และสินค้าสไตล์ Genderless ความนิยมในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นที่ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ] เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#IsanEcon #MUJI #ขอนแก่น

พามาเบิ่ง สัตว์น้ำประจำจังหวัดในภาคอีสาน

พามาเบิ่ง สัตว์น้ำประจำจังหวัดในภาคอีสาน   สัตว์น้ำประจำจังหวัดของประเทศไทย มีที่มาจากนโยบายของกรมประมงที่ต้องการรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของสัตว์น้ำที่กระจายอยู่ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคู่กับจังหวัดทุกจังหวัด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557    ทางกรมจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อค้นคว้าและสืบประวัติชนิดสัตว์น้ำในท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ๆ แล้วพิจารณาคัดเลือกสัตว์น้ำหรือปลาประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 ชนิด โดยให้มีความเป็นมาและเหตุผลในการคัดเลือกนั้น   อ้างอิงจาก:  กองตรวจราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์  #IsanEcon  #ปลาประจำจังหวัด #ปลาประจำจังหวัดภาคอีสาน

พามาเบิ่ง 6 สนามกีฬาใหญ่ที่สุดแต่ละประเทศกลุ่ม GMS และ อีสาน

ราชมังคลากีฬาสถาน (Rajamangala National Stadium) เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2531 สนามได้รับการออกแบบโดย รังสรรค์ ต่อสุวรรณ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ ราชมังคลากีฬาสถาน เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ สามารถใช้จัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล กรีฑา เทนนิส แบดมินตัน วอลเลย์บอล มวยปล้ำ มวยสากล เป็นต้น สนามมีความจุ 48,000 ที่นั่ง โครงสร้างของสนามเป็นเหล็กโครงถัก หลังคาเป็นแผ่นโพลีเอสเตอร์ เคลือบพีวีซี พื้นสนามเป็นหญ้าเทียม นอกจากนี้ ราชมังคลากีฬาสถาน ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ ของชาติ เช่น งานคอนเสิร์ต งานมหกรรมกีฬา งานแสดงสินค้า เป็นต้น ราชมังคลากีฬาสถาน เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาด้านกีฬาของประเทศ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยและชาวต่างชาติ ช้างอารีนา (Chang Arena) มีชื่อเดิมว่า ไอ-โมบาย สเตเดียม เป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตั้งอยู่ที่ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สนามแห่งนี้มีความจุ 36,000 ที่นั่ง โครงสร้างประกอบด้วยเหล็กและไฟเบอร์ ซึ่งสร้างด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท ช้างอารีนา เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีลู่วิ่งคั่นสนามและผ่านมาตรฐานระดับโลกจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA), มาตรฐานสนามกีฬาระดับเอจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) และสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) และยังได้บันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่าที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกคือ 256 วัน ช้างอารีนา เคยใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมรื่นเริงครั้งใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ในปี พ.ศ. 2555 โดยการจัดของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร โดยมีศิลปินนักร้องมากมาย อาทิ โซระ อาโออิ, เอ็นเอส ยุน จี, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, นูโว, ไมโคร, ปกรณ์ ลัม, บอดี้สแลม, คาราบาว, ลาบานูน, บิ๊กแอส, โลโซ เป็นต้น ปลายปี พ.ศ. 2560 เมื่อกลุ่มสามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ยุติตราสินค้าไอ-โมบาย …

พามาเบิ่ง 6 สนามกีฬาใหญ่ที่สุดแต่ละประเทศกลุ่ม GMS และ อีสาน อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง 4 Skywalk in อีสาน

พามาเบิ่ง ☁️✨ 4 Skywalk in อีสาน 1. Skywalk วัดผาตากเสื้อ ที่เที่ยวสุด Unseen มาแรงมากๆ เป็นแลนด์มาร์คภาคอีสานของจังหวัดหนองคาย ที่ทุกคนแทบจะรู้จักกันดีแล้ว นี่คือจุดชมวิวสกายวอล์ค ผาตากเสื้อ จุดชมวิวหลักล้าน พร้อมมุมถ่ายรูปเช็กอินสุดปัง เป็นสกายวอล์คที่แรกของเมืองไทย ทางเดินเป็นกระจกใส ยื่นออกไปจากหน้าผาประมาณ 6 เมตร สามารถเดินชมวิวได้ครั้งละประมาณ 20 คน สามารถมองเห็นความงามของธรรมชาติจังหวัดหนองคาย และวิวแม่น้ำโขงสุดตระการตา สิ่งที่ต้องระวังคือที่เที่ยวแบบสกายวอล์ค จุดเที่ยวที่น่าสนใจ – วัดผาตากเสื้อ: สถานที่ที่เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม มีความร่มรื่น สงบเงียบ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีอุโบสถ และบันไดทางขึ้นลงที่สวยงาม – ชะง่อนผาตากเสื้อ: อีกหนึ่งจุดชมวิวเล็กๆ มีลักษณะเป็นหินปุ่มๆ ยื่นจากตัวหน้าผา ใครที่ชอบถ่ายภาพมุมสูงวิวแม่น้ำโขง รับรองว่าสวยงามเช่นกัน กิจกรรมที่แนะนำ – ชมสายหมอกที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขง: มาถึงที่เที่ยวธรรมชาติภาคอีสานอย่าง ผาตากเสื้อ ก็ต้องชื่นชมกับบรรยากาศอันสุดแสนจะโรแมนติก มองเห็นภูเขาและหมู่เมฆที่ล่องลอย ด้านล่างเป็นแม่น้ำโขงที่เป็นเส้นทางยาวสุดลูกหูลูกตา ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีต่อใจมากๆ – ทำบุญไหว้พระ พร้อมรับพรจากพระผู้ปฏิบัติธรรม: เมื่อมาถึงวัดของภาคอีสานทั้งที อย่าลืมแวะเข้าไปทำบุญขอพรจากพระ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ ที่อยู่ติดต่อและค่าบริการสถานที่ ค่าบริการ: ไม่เสียค่าใช้จ่าย เวลาเปิดบริการ: 06.00 – 18.00 น. ที่อยู่: อ.สังคม จ.หนองคาย โทรศัพท์: 042-901013 2.สกายวอล์กภูแอ่น จ.หนองบัวลำภู จากเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2566 สกายวอล์กภูแอ่นมีการปิดการทดสอบระบบการบริหารจัดการทางเดินยกระดับ Sky Walk ปัจุบัน สกายวอล์กภูแอ่น ได้เปิดให้บริการทดสอบระบบแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับนักท่องเที่ยวท่านไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยว สำหรับการไปเที่ยวสกายวอล์กภูแอ่น มีรายละเอียดดังนี้ ค่าเข้าอุทยาน คนละ 20 บาท ค่าจอดรถ 30 บาท ค่าเข้าชมสกายวอล์ก คนละ 60 บาท โทรศัพท์: 06-3648-4821 3.สกายวอล์กพระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือสกายวอล์กเชียงคาน จ.เลย ตั้งอยู่ที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเหือง ไหลมาลงแม่น้ำโขง บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน ความยาวรวมกัน 100 เมตร กว้าง 2 เมตร มีความสูงจากน้ำโขง 80 เมตร เท่ากับตึก 30 ชั้น ยื่นออกไปบริเวณหน้าผา 21 เมตร มีจุดชมวิว 3 จุด สามารถเดินชมวิวได้อย่างเพลิดเพลินกับทางเดินที่ยาวกว่า …

พามาเบิ่ง 4 Skywalk in อีสาน อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่งนครพนม และ ศรีสะเกษ 2 เมืองรองอีสานที่นายกเตรียมปั้นเป็น “เมืองหลัก” ปี 2567

ตามที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ ผลักดันเมืองรองที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ทั้งมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองหลัก โครงการดังกล่าวมีกำหนดเปิดตัวในเดือน ม.ค. 2567 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นประธานในการแถลงข่าว ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 ด้าน ดึงศักยภาพของทุกจังหวัดสู่สากล เพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศให้คึกคัก ผลักดันรายได้จาก 4 ด้าน ซึ่งล้วนเป็นโจทย์สำคัญในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของไทย ดังนี้ 1.ส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง 2.ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายไฮซีซันตลอดทั้งปี 3.เร่งพัฒนาการบริการด้านข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น 4.เพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อทริป และเพิ่มระยะเข้าพักเพื่อให้นักท่องเที่ยวพำนักนานขึ้น โดยมี 10 จังหวัด จากทั้ง 5 ภูมิภาคที่ได้รับการคัดเลือกจากหอการค้าไทยกับ ททท. ที่จะร่วมกันโปรโมตนำร่อง นครพนมและศรีสะเกษเป็น 2 เมืองรองในภาคอีสานที่จะได้รับการผลักดันเป็นเมืองหลัก อีสานอินไซต์จึงจะพาไปดูข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและด้านการท่องเที่ยวของนครพนมและศรีสะเกษ อ้างอิงจาก กรมการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #นครพนม#ศรีสะเกษ #เมืองรอง #เมืองรองอีสาน #เมืองหลัก#เมืองหลักอีสาน

พามาเบิ่ง สถิติรถใหม่ป้ายแดงในอีสาน ปี 2566

พามาเบิ่ง สถิติรถใหม่ป้ายแดงในอีสาน ปี 2566 หมายเหตุ: จำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท (ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) อ้างอิงจาก: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#รถจดทะเบียน #รถใหม่