November 2023

พามาเบิ่ง สถานการณ์แรงงาน  ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในภาคอีสาน

พามาเบิ่ง สถานการณ์แรงงาน  ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในภาคอีสาน   อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมเป็นสาขาของธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีการใช้แรงงานมากที่สุด อย่างไรก็ตามค่าจ้างเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ต่ำที่สุดในทุกอุตสาหกรรมของธุรกิจสร้างสรรค์ จากการที่ธุรกิจเน้นใช้แรงงานที่ไม่มีทักษะเป็นหลัก สะท้อนจากกว่า 70% ของแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่ามัธยมต้น   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/Oct-2566-Final-1.pdf    อ้างอิงสถิติจาก: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #แรงงานอีสาน #งานฝีมืออีสาน   

กระแสสัปเหร่อกำลังมาแฮง รายได้ทะลุ 656 ล้านบาท เคยสงสัยบ่ว่า ภาคอีสานมีธุรกิจเกี่ยวกับงานศพที่จดทะเบียนหลายปานใด๋

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับงานศพที่จดทะเบียน อยู่ที่ 1,081 ราย 5 อันดับจังหวัดที่มีธุรกิจเกี่ยวกับงานศพที่จดทะเบียนที่สุด อันดับที่ 1 ศรีสะเกษ 654 ราย อันดับที่ 2 สุรินทร์ 167 ราย อันดับที่ 3 บุรีรัมย์ 159 ราย อันดับที่ 4 ชัยภูมิ 50 ราย อันดับที่ 5 มหาสารคาม 20 ราย ตัวอย่างธุรกิจความตาย ที่ไม่มีวันตาย “ส.บูรพาหีบศพ อุดรธานี” เป็นสาขาของ “ส. บูรพา หีบศพ” ที่จำหน่ายหีบศพ โลงศพ ขายโลงศพ โลงศพไทย โลงศพจีน โลงศพฝรั่ง โลงศพคริสต์ บริการรถรับศพ ดอกไม้หน้าศพ ครบวงจร ส.บูรพาหีบศพ จำหน่ายโลงศพ ประสบการณ์มากว่า 30 ปี โดยมีจำนวนสาขาทั้งหมด 8 สาขา ผลประกอบการ ปี 2565 ของ “ส.บูรพาหีบศพ อุดรธานี” รายได้รวม 5,992,244 บาท และกำไรรวม 429,404 บาท หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจกิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (รหัสประเภทธุรกิจ 96301) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) – เว็บไซต์ของบริษัท – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ธุรกิจเกี่ยวกับงานศพ

เตรียมตัวเด้อ งานลอยกระทง มข.ปีนี้ จัดยิ่งใหญ่คัก เบิ่งหมอลำวงใหญ่ 3 คณะ ฟรี 25-27 พ.ย. 66 นี้เด้อ ห้ามพลาด

สีฐานเฟสติวัล ร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ 3 วัน 3 คืน อีกทั้งยังมีหมอลำวงใหญ่ 3 คณะ ฟรี แบบจุกๆ และภายในงานยังพบกับกิจกรรมอีกมากมาย งานตั้งแต่วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้างอิงจาก: – Sithan KKU Festival สีฐานเฟสติวัล ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #จุดเช็คอินขอนแก่นที่ไม่ควรพลาด #หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้น #สีฐานเฟสติวัล2566 #บุญสมมาบูชานาค #60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “อุดรธานีเมืองเก่าแก่แดนอีสาน”

จังหวัดอุดรธานีมีขนาดพื้นที่เป็นอันดับ 4 ของภาคอีสาน อยู่ที่ 11,730 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,563,048 คน ในปี 2564 จังหวัดอุดรธานีมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 113,797 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 90,818 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 48% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 4,511 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 20% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว อยู่ที่ 1,438 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 18% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 312 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 14% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 6,513 ราย ตัวอย่างบริษัทใหญ่ 1. บจก.น้ำตาลไทยอุดรธานี รายได้รวมปี 2565 = 5,797 ล้านบาท 2. บจก.กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) รายได้รวมปี 2565 = 3,746 ล้านบาท 3. บจก.ตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ รายได้รวมปี 2565 = 3,462 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว อุดรธานี เป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ภายใต้แนวคิดการเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกของภาคอีสาน โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืน เน้นหลักการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเจริญเติบโตให้กับคนไทยในภาคอีสาน อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ในการมีช่องทางการประกอบอาชีพในถิ่นเกิดโดยไม่ต้องอพยพไปทำงานที่อื่น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งนิคมฯแห่งนี้ จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนในภูมิภาค ที่ทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในพื้นที่ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท อ้างอิงจาก: – สำนักงานสถิติแห่งชาติ – สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – กระทรวงเจ้าของสังกัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ ติดตาม ISAN Insight & …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “อุดรธานีเมืองเก่าแก่แดนอีสาน” อ่านเพิ่มเติม »

สิพามาเบิ่ง ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศลาว

– เบียร์ มีสัดส่วนอยู่ที่ 58.9% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 – 53.2 บาท – เหล้าขาว มีสัดส่วนอยู่ที่ 37.8% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 บาท – เหล้าสาโท, ไวน์ข้าว มีสัดส่วนอยู่ที่ 3.0% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 – 1,030 บาท – ไวน์ มีสัดส่วนอยู่ที่ 0.3% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 220 บาท – เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อัดลม มีสัดส่วนอยู่ที่ 0.1% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 200 บาท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลาวถูกขายไปในช่องทาง “ออฟไลน์” มากถึง 99% ในขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยจะถูกขายในช่องทางออฟไลน์ 100% เลยทีเดียว ในส่วนของรายได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลาวนั้นมาจากการซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านมากถึง 85% ส่วนของไทยรายได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านนั้นจะอยู่ที่ 68% หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ ปี 2566 อ้างอิงจาก: – statista.com – beerlao.la – priceoftravel.com – ramblingj.com ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ลาว #ส่วนแบ่งตลาดของลาว

ชวนเบิ่ง 5 อันดับจังหวัดที่มีโรงสีข้าวหลายที่สุดในภาคอีสาน

ในปัจจุบัน “โรงสีข้าว” เผชิญความท้าทายจากปริมาณผลผลิตที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่การทำกำไรยังมีข้อจำกัดจากปัญหากำลังสีข้าวส่วนเกินในระบบที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กมักเสียเปรียบรายกลาง – ใหญ่ด้านอำนาจต่อรองในการซื้อวัตถุดิบ ทำให้มีต้นทุนรับซื้อข้าวสูงกว่า กลุ่มที่แข่งขันได้จึงเป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่ครบวงจร และโรงสีข้าวขนาดกลางที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดี ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงสีข้าวมากที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 36,454 แห่ง หรือคิดเป็น 77% ของโรงสีข้าวทั้งหมดในประเทศ 5 อันดับจังหวัดที่มีโรงสีข้าวหลายที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับที่ 1 อุบลราชธานี 4,929 แห่ง อันดับที่ 2 ร้อยเอ็ด 3,244 แห่ง อันดับที่ 3 สุรินทร์ 3,035 แห่ง อันดับที่ 4 ศรีสะเกษ 2,955 แห่ง อันดับที่ 5 ขอนแก่น 2,927 แห่ง ในรอบปีเพาะปลูก 2564-2565 ไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งสิ้น 72.6 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง หากมาดูที่ปริมาณผลผลิตข้าว จะพบว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีปริมาณผลผลิตข้าวข้าวรวมมากเป็นอับดันที่ 2 ของประเทศ อยู่ที่ 1.5 ล้านตัน ซึ่งก็สอดคล้องที่จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงสีข้าวมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการสีข้าว (รหัสประเภทธุรกิจ 10611) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #โรงสีข้าว #ธุรกิจโรงสีข้าว #อุบลราชธานี

พามาเบิ่ง เมียฝรั่งป้ายแดงอยู่หม่องใด๋แหน่ในอีสาน?

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลสะสมปี 2566 (เดือนมกราคม – ตุลาคม) อ้างอิงจาก: – สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #คู่รัก #เมียฝรั่ง #คู่สมรส #สถิติคู่สมรส

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “อุบลราชธานีเมืองดอกบัวงาม”

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน อยู่ที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน จำนวน 1,869,806 คน ในปี 2564 จังหวัดอุบลราชธานีมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 135,617 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 78,275 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการค้า คิดเป็น 42% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 11,727 ราย – ภาคการบริการ คิดเป็น 32% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 6,163 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 23% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว อยู่ที่ 4,929 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 3% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 597 ราย ตัวอย่างบริษัทใหญ่ 1. บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) รายได้รวมปี 2565 = 31,560 ล้านบาท 2. บริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 5,984 ล้านบาท 3. บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 4,828 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. นิคมอุตสาหกรรม อุบลราชธานี บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด และกลุ่มสินรุ่งเรือง เสนอแผนร่วมดำเนินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งถือว่าสอดรับกับนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) ช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องพัฒนาสังคม พื้นที่ และยังเป็นฐานการผลิตของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่ำลงจะสามารถแข่งขันในตลาด CLMV และช่วยให้เกิดการสร้างงานคนในท้องถิ่น ได้กว่า 20,000 …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “อุบลราชธานีเมืองดอกบัวงาม” อ่านเพิ่มเติม »

ชวนเบิ่ง การส่งออกสินค้าของภาคอีสานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว หนองคาย มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 44,170 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยเหล็ก และเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ตามลำดับ มุกดาหาร มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 24,268 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง และทองแดงและผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ อุบลราชธานี มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 12,852 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ ผักและของปรุงแต่งจากผัก รองลงมา คือ เชื้อเพลิง และกาแฟ ชา เครื่องเทศ ตามลำดับ นครพนม มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 6,705 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ ปุ๋ย และปูนซิเมนต์ ตามลำดับ เลย มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 4,722 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ น้ำมันดีเซล รองลงมา คือ น้ำมันสำเร็จรูป และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ตามลำดับ สุดท้าย คือ บึงกาฬ ที่มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 2,688 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ ผักและของปรุงแต่งจากผัก รองลงมา คือ ธัญพืช และเชื้อเพลิง ตามลำดับ การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา สุรินทร์ มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 2,944 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รองลงมา คือ เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์ และอาหารทะเลแปรรูป ตามลำดับ รองลงมาเป็น ศรีสะเกษ ที่มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 1,012 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รองลงมา คือ น้ำผลไม้ และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ตามลำดับ อ้างอิงจาก: – ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์ ติดตาม ISAN Insight …

ชวนเบิ่ง การส่งออกสินค้าของภาคอีสานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อ่านเพิ่มเติม »

พาส่องเบิ่ง ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) หมายถึง สถานที่ซึ่งผู้รับบริการจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัสในวิธีการทำให้ตนเองหรือคนใกล้ชิดหรือครอบครัว มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และความเชื่อจนเกิดความตระหนักรู้โดยได้รับคำแนะนำ ได้รับคำปรึกษา หรือได้รับบริการ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสภาพของร่างกายและจิตใจ กองการแพทย์ทางเลือกได้จำแนกประเภทของศูนย์เวลเนสเป็น 5 ประเภท โดยมีแนวคิดการขับเคลื่อนสุขภาพให้เกิด “For All Well-Being” 1. สถานที่พักนักท่องเที่ยว 2. ภัตตาคาร ร้านอาหาร 3. สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ 4. สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ 5. สถานพยาบาล โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองศูนย์เวลเนสจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 146 แห่ง หรือคิดเป็น 31.8% จากทั้งหมด 459 แห่งทั่วประเทศ อ้างอิงจาก: – กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ศูนย์เวลเนสอีสาน #ศูนย์เวลเนส #เวลเนส #WellnessCenter #Wellness

Scroll to Top