November 2023

อีสานอินไซต์พาไปเบิ่ง คนอีสานสิได้เงินดิจิทัล 10,000 บาท หลายปานใด๋แหน่

นายกเศรษฐาออกมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผ่านการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท อีสานอินไซต์ พาดูว่าจะมีคนอีสานกี่คนที่จะผ่านเกณฑ์และได้รับเงินดิจิทัล ตามประกาศของรัฐบาล ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินจากมาตรการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของรัฐบาล ต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 70,000 บาท และมีเงินฝากรวมไม่เกิน 500,000 บาท อีสานอินไซต์ประมาณการจำนวนผู้ที่มีสิทธิได้รับในอีสานว่าจะมีผู้ที่ได้รับเงินกว่า 17.0 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 95% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งจะทำให้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเพิ่มกว่า 1.7 แสนล้านบาท สร้างผลดีอย่างแน่นอนกับเศรษฐกิจในพื้นที่ อ้างอิงจาก: – การประมาณการโดย ISAN INSIGHT & OUTLOOK โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมการปกครอง ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #เงินดิจิทัล

ไผว่าเมืองอีสานฮ้าง สิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่ง MICE อีสานยังโจ้โก้ มันสิฮ้างได้จั่งได๋

ทำความรู้จักกับ “MICE” อุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเวนท์ เป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาการจัดงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบริษัทและสมาคม ทั้งในระดับองค์กรภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ เป็นการจัดงานที่มุ่งเน้นบริการนักธุรกิจที่เข้าร่วมการประชุมและงานแสดงสินค้าเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคำว่า “MICE” มาจากการรวมความหมายของหลากหลายคำมากความหมายมาประกอบกันเพื่อให้เกิดภาพรวมกลายเป็นอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ M = Meetings การประชุมสัมมนาระดับองค์กร หรือศึกษาดูงานทั้งระดับกลุ่มบุคคลมาจากองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กร โดยจะเป็นการประชุมเฉพาะกิจหรือมีการวางแผนล่วงหน้า I = Incentives การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร C = Conventions การประชุมสมาคมวิชาชีพของสมาคมวิชาชีพเดียวกันหรือแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดประชุมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ จัดโดยองค์กรสมาคมระดับชาติหรือรัฐบาล E = Exhibitions คือ การจัดงานแสดงสินค้าเพื่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยอาจจะเป็นการแสดงสินค้าระหว่างคนทำธุรกิจด้วยกัน (Business – to – Business (B2B)) หรือ เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ (Business – to – Consumer (B2C)) โดยมีการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้ประกอบการที่ควบคู่ไปกับผู้บริโภค สถานที่จัดงาน 3 จังหวัด MICE 1. มณฑาทิพย์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ – อุดรธานี มีจำนวน 2 ห้องโถง ซึ่งมีขนาดห้องโถง 25,000 ตารางเมตร โดยจำนวนโรงแรมในจังหวัดมี 401 แห่ง และมีทั้งหมด 6,755 ห้อง 2. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE – ขอนแก่น มีจำนวน 4 ห้องโถง ซึ่งมีขนาดห้องโถง 15,151 ตารางเมตร โดยจำนวนโรงแรมในจังหวัดมี 345 แห่ง และมีทั้งหมด 8,291 ห้อง 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา – นครราชสีมา มีจำนวน 1 ห้องโถง ซึ่งมีขนาดห้องโถง 10,583 ตารางเมตร โดยจำนวนโรงแรมในจังหวัดมี 793 แห่ง และมีทั้งหมด 24,297 ห้อง ตัวอย่างงาน MICE ที่โดดเด่นในภาคอีสาน 1. มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล Thailand Esan Fabric Expo 2023 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น 2. The Best of Udonthani ของดีเมืองอุดร 2016 จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี 3. มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale …

ไผว่าเมืองอีสานฮ้าง สิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่ง MICE อีสานยังโจ้โก้ มันสิฮ้างได้จั่งได๋ อ่านเพิ่มเติม »

พาส่องเบิ่ง 6 อุทยานแห่งชาติในภาคอีสานที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด

อุทยานแห่งชาติในไทยมีทั้งหมด 148 แห่ง แต่ละที่จะมีที่เที่ยวต่างๆ ที่โดดเด่นและแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งในภาคอีสานก็มีอุทยานสวยงามไม่แพ้ภาคอื่น โดย 6 อุทยานแห่งชาติที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดในภาคอีสาน อันดับที่ 1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนนักท่องเที่ยว 967,527 คน อันดับที่ 2 อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนนักท่องเที่ยว 259,030 คน อันดับที่ 3 อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม และ จังหวัดบึงกาฬ มีจำนวนนักท่องเที่ยว 131,614 คน อันดับที่ 4 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนนักท่องเที่ยว 126,448 คน อันดับที่ 5 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนนักท่องเที่ยว 110,303 คน อันดับที่ 6 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนนักท่องเที่ยว 98,505 คน อ้างอิงจาก: – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #อุทยานแห่งชาติในภาคอีสาน #อุทยานในภาคอีสาน #อุทยานแห่งชาติ #อุทยานแห่งชาติ #ท่องเที่ยว

พาส่องเบิ่ง ตลาดกาแฟประเทศเวียดนามเป็นจั่งใด๋แหน่

ส่วนแบ่งตลาด มากกว่า 74% เป็นแบรนด์กาแฟท้องถิ่นในเวียดนาม รองลงมา คือ TOP Coffee และ Melitta ตามลำดับ ในส่วนของสัดส่วนรายได้ในตลาดเวียดนาม จะพบว่า กว่า 81.25% จะเป็นรายได้จากกาแฟคั่ว ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 450.7 บาท และอีกกว่า 18.75% จะเป็นรายได้จากกาแฟสำเร็จรูป ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 558.3 บาท Robusta ครองใจคนเวียดนามมากกว่า Arabica โดยมีการสำรวจค่าเฉลี่ยแล้วพบว่า “ใน 1 ปี คนเวียดนามบริโภคกาแฟ 2 กิโลกรัมต่อคน และเป็นสายพันธุ์ Robusta” อ้างอิงจาก: – statista – alifeofy – bestqualitycoffee – techsauce ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ตลาดกาแฟ #ตลาดกาแฟเวียดนาม #เวียดนาม #กาแฟ

ชวนมาเบิ่ง  ธุรกิจสร้างสรรค์ในภาคอีสาน มีหลายส่ำใด๋ ?

ชวนมาเบิ่ง  ธุรกิจสร้างสรรค์ในภาคอีสาน มีหลายส่ำใด๋ ?   ธุรกิจสร้างสรรค์ในอีสานมีการขยายตัวชัดเจนในภาพรวม ทั้งในเชิงจำนวนและมูลค่าการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจที่เน้น Soft power กับการแต่งกาย การท่องเที่ยว และการโฆษณา ธุรกิจสร้างสรรค์มีการขยายตัวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกับแฟชั่น ซึ่งเป็นฐานหลักของธุรกิจสร้างสรรค์ในอีสาน รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยว และการโฆษณา   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/Oct-2566-Final-1.pdf    อ้างอิงจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #งานฝีมืออีสาน #ธุรกิจสร้างสรรค์

พามาเบิ่ง รายได้กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ในภาคอีสาน เป็นจั่งใด๋แหน่ ?

พามาเบิ่ง รายได้กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ในภาคอีสาน เป็นจั่งใด๋แหน่ ?   ผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอีสานส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดหลัก ในขณะที่เชิงรายได้ กลุ่มที่สร้างรายได้มากที่สุดคือกลุ่มอาหารไทย ออกแบบแฟชั่น โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีฐานของ Soft power ที่หนาแน่น เช่นหนองคาย และบุรีรัมย์   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/Oct-2566-Final-1.pdf    อ้างอิงจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #งานฝีมืออีสาน #ธุรกิจสร้างสรรค์

เคยฮู้บ่ว่า คนอีสานออมเงินเฉลี่ยปีละหลายส่ำใด๋

มาตรการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของรัฐบาล ผู้ที่ได้รับต้องมีเงินฝากรวมไม่เกิน 500,000 บาท อีสานอินไซต์พาดูว่าคนอีสานออมเงินเฉลี่ยกันปีละ 33,000 บาท หรือตกวันละ 100 บาท โดยจังหวัดที่การออมเงินเฉลี่ยสูงสุดในอีสานคือ ยโสธร ที่มีการออมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอีสานอยู่วันละ 20 บาท ซึ่งหากภาพรวมคนอีสานไม่มีเงินออมติดบัญชีเลย กว่าจะมีเงินออมถึง 500,000 บาท จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 16 ปี ซึ่งสะท้อนภาพดีว่าคนอีสานส่วนใหญ่จะได้รับการเงินดิจิทัล 10,000 บาท จากรัฐบาลมากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาชุมชน ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน

พามาเบิ่ง อาณาจักร MR.D.I.Y.  แต่ละหม่องในอีสาน

พามาเบิ่ง อาณาจักร MR.D.I.Y.  แต่ละหม่องในอีสาน   DIY ถือกำเนิดเป็นครั้งแรกในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี 2548 โดยเริ่มจากการขายอุปกรณ์ซ่อมบ้าน และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก   เมื่อได้รับการตอบรับดี MR. DIY ก็ขยายมาขายสินค้าอื่นๆ เพิ่ม ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ประดับยนต์ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ของขวัญ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง รวมแล้วทุกวันนี้ในแต่ละสาขาของ MR. DIY มีสินค้าให้เลือกมากมายกว่า 18,000 รายการเลยทีเดียว   ซึ่งเมื่อมีสินค้ามากขนาดนั้น ก็ทำให้ขนาดของร้านใหญ่โตไปด้วย โดย MR. DIY มีขนาดสาขาเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 ตารางฟุตต่อร้านอีกด้วย ในแง่ของผลประกอบการในไทย MR. DIY ก็ไปได้สวยเช่นกัน โดยข้อมูลงบการเงินของ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในช่วง 4 ปีล่าสุด มีดังนี้ ปี 2562 รายได้ 2,572 ล้านบาท กำไร 38 ล้านบาท ปี 2563 รายได้ 3,411 ล้านบาท กำไร 58 ล้านบาท ปี 2564 รายได้ 4,570 ล้านบาท กำไร 58 ล้านบาท ปี 2565 รายได้ 7,037 ล้านบาท กำไร 149 ล้านบาท    DIY ยังตั้งเป้าสำหรับตลาดในประเทศไทยไว้ว่า ภายในปี 2569 จะเปิดครบ 1,000 สาขา เนื่องจากเล็งเห็นปัจจัยบวกในเรื่องกำลังซื้อและจำนวนประชากรของไทยอีกด้วย   อ้างอิงจาก: MR.D.I.Y. CredenData workpointtoday   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #mrdiy #MR.D.I.Y. #MR.DIY

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “จังหวัดบุรีรัมย์”

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีขนาดพื้นอยู่ที่ 10,323 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,576,915 คน ในปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์มีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 96,936 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 80,684 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 45% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 3,927 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 23% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การปลูกข้าวเจ้า อยู่ที่ 352 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 20% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ อยู่ที่ 3,305 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 12% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 12,190 ราย ตัวอย่างบริษัทใหญ่ 1. บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) รายได้รวมปี 2565 = 25,208 ล้านบาท 2. บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 7,108 ล้านบาท 3. บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 2,532 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. ยกระดับสนามบินบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สร้างเพื่อยกระดับเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมคุรุภัณฑ์อำนวยความสะดวกและการต่อเติมความยาวทางวิ่งจากเดิม 2,100 เมตร เป็น 3,000 เมตร ขยายทางขับและลานจอดเครื่องบินขนส่งสินค้า พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมถึงส่วนอื่นๆ ปัจจุบันรองรับให้บริการผู้โดยสารปีละ 3.5 แสนคน หากพัฒนาปรับปรุงแล้ว คาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5 แสน – 1 ล้านคน ทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับเปิดสายการบินระหว่างประเทศ อ้างอิงจาก: – สำนักงานสถิติแห่งชาติ – …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “จังหวัดบุรีรัมย์” อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง 10 ปี ภาคอีสานมีอิหยังเปลี่ยนแปลงแหน่ ?

พามาเบิ่ง 10 ปี ภาคอีสานมีอิหยังเปลี่ยนแปลงแหน่ ?   อ้างอิงจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #แรงงานอีสาน #ข้อมูลอีสาน #10ปีอีสาน