สิพามาเบิ่ง ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศลาว

– เบียร์ มีสัดส่วนอยู่ที่ 58.9% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 – 53.2 บาท

– เหล้าขาว มีสัดส่วนอยู่ที่ 37.8% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 บาท

– เหล้าสาโท, ไวน์ข้าว มีสัดส่วนอยู่ที่ 3.0% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 – 1,030 บาท

– ไวน์ มีสัดส่วนอยู่ที่ 0.3% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 220 บาท

– เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อัดลม มีสัดส่วนอยู่ที่ 0.1% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 200 บาท

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลาวถูกขายไปในช่องทาง “ออฟไลน์” มากถึง 99% ในขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยจะถูกขายในช่องทางออฟไลน์ 100% เลยทีเดียว

ในส่วนของรายได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลาวนั้นมาจากการซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านมากถึง 85% ส่วนของไทยรายได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านนั้นจะอยู่ที่ 68%

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ ปี 2566

อ้างอิงจาก:

statista.com

– beerlao.la

priceoftravel.com

ramblingj.com

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.