พามาเบิ่ง เมียฝรั่งป้ายแดงอยู่หม่องใด๋แหน่ในอีสาน?

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลสะสมปี 2566 (เดือนมกราคม – ตุลาคม)

อ้างอิงจาก:

– สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.