สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “อุดรธานีเมืองเก่าแก่แดนอีสาน”

จังหวัดอุดรธานีมีขนาดพื้นที่เป็นอันดับ 4 ของภาคอีสาน อยู่ที่ 11,730 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,563,048 คน

ในปี 2564 จังหวัดอุดรธานีมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 113,797 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 90,818 บาท

โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME

– ภาคการบริการ คิดเป็น 48% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 4,511 ราย

– ภาคการผลิต คิดเป็น 20% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว อยู่ที่ 1,438 ราย

– ภาคการเกษตร คิดเป็น 18% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 312 ราย

– ภาคการค้า คิดเป็น 14% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 6,513 ราย

ตัวอย่างบริษัทใหญ่

1. บจก.น้ำตาลไทยอุดรธานี รายได้รวมปี 2565 = 5,797 ล้านบาท

2. บจก.กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) รายได้รวมปี 2565 = 3,746 ล้านบาท

3. บจก.ตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ รายได้รวมปี 2565 = 3,462 ล้านบาท

ตัวอย่างโครงการใหญ่

1. นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว อุดรธานี

เป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ภายใต้แนวคิดการเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกของภาคอีสาน โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืน เน้นหลักการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเจริญเติบโตให้กับคนไทยในภาคอีสาน อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ในการมีช่องทางการประกอบอาชีพในถิ่นเกิดโดยไม่ต้องอพยพไปทำงานที่อื่น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งนิคมฯแห่งนี้ จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนในภูมิภาค ที่ทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในพื้นที่ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานสถิติแห่งชาติ

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

– กระทรวงเจ้าของสังกัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.