Article

ตลาดคึกคักหลาย ! “กรมการค้าภายใน”  กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ชุมชน ต้อนรับปีกระต่าย

ตลาดคึกคักหลาย ! “กรมการค้าภายใน”  กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ชุมชน ต้อนรับปีกระต่าย   กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิด 180 ตลาดต้องชมทั่วประเทศไทย รับเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา กระตุ้นการสร้างรายได้ และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 กรมการค้าภายในได้เปิดตลาดต้องชม 180 ตลาด คัดเลือกจากทั้งหมด 238 แห่งทั่วประเทศที่มีศักยภาพ ได้แก่ ภาคเหนือ 41 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 แห่ง ภาคกลาง 61 แห่ง ภาคใต้ 28 แห่ง และกรุงเทพฯ 6 แห่ง ซึ่งกิจกรรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2565-8 ม.ค. 2566 นี้ เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก เป็นการรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว โดยตลาดต้องชมแต่ละแห่งมีกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยมากมาย ให้ได้ชม ชอป ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการจากฝีมือคนไทยเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่แวะท่องเที่ยว หรือพักรถที่ตลาดต้องชมของแต่ละจังหวัดตามเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง ในทุกภาคของประเทศไทย ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ อีกทั้งเชิญชวนให้ประชาชนท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้า พร้อมไหว้พระทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เริ่มต้นปีใหม่ ในตลาดต้องชมที่อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกับวัดดัง ตลอดจนสถานที่ทำบุญขอพร ซึ่งเป็นที่นิยมศรัทธาของประชาชนในแต่ละภาค  โดยภาคอีสาน ได้แก่ ตลาดพันปีจัมปีศรีนคร, ตลาดศูนย์วัฒนธรรมเรณูนคร, ตลาดร้อยปีเมืองย่า, ตลาดเทศบาลตำบลกมลาไสย, ตลาดต้องชมบึงโขงหลง, ตลาดต้นตาล สำหรับตลาดต้องชมแต่ละแห่งล้วนมีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนที่แตกต่างกันออกไป มีความสวยงามของสถานที่ ประเพณี วิถีชีวิต ดนตรีที่ไพเราะเพลิดเพลิน ของกินน่าอร่อย สินค้าจากชุมชนที่หลากหลาย ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยหรือเป็นของฝากของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และกรมการค้าภายในยังจะมีกิจกรรมดีๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในแต่ละท้องถิ่นอยู่เสมอ   อ้างอิงจาก: ผู้จัดการออนไลน์ https://mgronline.com/onlinesection/detail/9660000001358    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ตลาดอีสาน #กรมการค้าภายใน #ตลาดพันปีจัมปีศรีนคร #ตลาดศูนย์วัฒนธรรมเรณูนคร #ตลาดร้อยปีเมืองย่า #ตลาดเทศบาลตำบลกมลาไสย #ตลาดต้องชมบึงโขงหลง #ตลาดต้นตาล  

กาฬสินธุ์จัดใหญ่หลาย  “โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท” รวมชาติพันธุ์ผู้ไทหนึ่งเดียวในโลก

กาฬสินธุ์จัดใหญ่หลาย  “โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท” รวมชาติพันธุ์ผู้ไทหนึ่งเดียวในโลก   กาฬสินธุ์ เมืองน้ำดำพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมผู้ไทนานาชาติ “โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท” เนรมิตสวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นจุดรวมชนเผ่าผู้ไททั่วภาคอีสาน รวมถึง สปป.ลาว และเวียดนาม เพื่อแสดงอัตลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวและรวมชาติพันธุ์ผู้ไทหนึ่งเดียวในโลก เพิ่มความรวยเล็กๆ ไม่ใหญ่ๆ ผู้ไททำ สอดคล้องแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 66 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวจัดมหกรรมผู้ไทนานาชาติ “โฮมรากเหง้าเหล่าผู้ไท” ประจำปี 2566 (ผู้ไทอินเตอร์เนชั่นแนล เฟสติวัล 2023) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ อำเภอเขาวง ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของชาวผู้ไท รวมทั้งฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ผู้ไท อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในงานจะได้พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวผู้ไท ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมชมวิถีชีวิตชาวผู้ไทใน จ.กาฬสินธุ์ และใกล้เคียง เช่น ชาวผู้ไทกาฬสินธุ์ ชาวผู้ไทสกลนคร ชาวผู้ไทนครพนม ชาวผู้ไทโสธร ชาวผู้ไทมุกดาหาร ชาวผู้ไทอุดรธานี รวมทั้งชาวผู้ไทจาก สปป.ลาว และชาวผู้ไทเวียดนาม การจัดงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความร่ำรวยเพื่อความสุขในปีกระต่ายทอง ตามหลักการทำงาน 3 รวย คือ ร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ ร่ำรวยสุขภาพ และ 3 ใจ คือ เข้าใจ ไว้ใจ และร่วมใจ เพื่อพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ไปสู่เมืองแห่งความร่ำรวย และเมืองแห่งความสุข ชาวผู้ไทมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเหนียวแน่น ทั้งด้านอาหาร การแต่งกาย ภาษา การแสดงดนตรีพื้นบ้าน พิธีกรรมและความเชื่อ ภายในงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติครั้งนี้จะได้ชมขบวนแห่รากเหง้าผู้ไทกาฬสินธุ์ จาก อ.เขาวง อ.นาคู อ.กุฉินารายณ์ อ.ห้วยผึ้ง อ.คำม่วง การแสดงพิธีกรรมเหยา เอาบุญเลาะตูบ กินข้าวฮ่วมพา (พาแลง) การแสดงศิลปวัฒนธรรมผู้ไท จำหน่ายสินค้าโอทอป  “ชาวกาฬสินธุ์และชาติพันธุ์ชาวผู้ไทจากหลายอำเภอเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาร่วมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติด้วยความยินดียิ่ง” ขอเชิญมาเที่ยวงานมหกรรมผู้ไทนานานาชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง ซึ่งทางฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง การันตีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการจัดงาน   อ้างอิงจาก: ผู้จัดการออนไลน์ https://mgronline.com/local/detail/9660000003276  #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #กาฬสินธุ์ #ผู้ไท #โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท 

ฮู้จัก “สต็อกโฮล์ม” 🐐✨ SME ฟาร์มแพะมหาสารคาม ผู้บุกเบิกฟาร์มแพะครบวงจรภาคอีสานรายแรกๆ ของไทย

ฮู้จัก “สต็อกโฮล์ม” 🐐✨ SME ฟาร์มแพะมหาสารคาม ผู้บุกเบิกฟาร์มแพะครบวงจรภาคอีสานรายแรกๆ ของไทย ทำความรู้จักกับธุรกิจฟาร์มแพะครบวงจรภาคอีสานรายแรกๆ ของไทยอย่าง “สต็อกโฮล์ม” (Stockholm) SME จาก จ.มหาสารคาม ที่เริ่มต้นด้วยการเปิดร้านอาหารสัตว์และต่อยอดจนเกิดเป็นฟาร์มแพะครบวงจรในที่สุด พร้อมกับมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจฟาร์มแพะในอนาคต เนื่องจากผลิตภัณฑ์จาก “แพะ” มีทิศทางตลาดเติบโตสูง จากความนิยมรับประทานเนื้อและนม รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เพิ่มขึ้น ผลักดันให้มีผู้ประกอบการสนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจฟาร์มเลี้ยงแพะ จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บุกเบิกธุรกิจฟาร์มเลี้ยงแพะเป็นรายแรกๆ ของเมืองไทย และพัฒนาจนยืนหนึ่งด้วยการเป็นฟาร์มเลี้ยงแพะครบวงจร ต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแห่งเดียวในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะการเป็นศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งแพะ และต่อยอดธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง มีส่วนสำคัญ ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนท้องถิ่น โดย SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย เป็นเพื่อนร่วมทาง สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง เยาวลักษณ์ แดนพันธ์ หรือ “เจี๊ยบ” เจ้าของกิจการ เผยเส้นทางธุรกิจ “สต็อกโฮล์ม” เริ่มจากเปิดร้านขายสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะ “อาหารสัตว์” อยู่ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ประกอบกับส่วนตัว เรียนจบด้าน “สัตวศาสตร์” จึงนำมารู้ มาขยายธุรกิจ ช่วยเสริมเกื้อหนุนกับธุรกิจเดิม ด้วยการทำฟาร์มเลี้ยง “แพะขุน” อยู่ที่ ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เพราะมองแนวโน้มสินค้าจากแพะยังเป็นตลาดใหม่ในเมืองไทย โอกาสยังเปิดอีกกว้าง รวมถึง ข้อดีของการเลี้ยงแพะ มีวงจรตั้งท้องเพียง 5 เดือน ทำให้สามารถขายแพะได้ถึง 2 รอบต่อปี   ทั้งนี้เธอได้นำความรู้ด้าน “สัตวศาสตร์” มายกระดับฟาร์มเลี้ยงสู่ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งแพะ ที่ได้มาตรฐานกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นรายแรกของภาคอีสาน และเป็นรายที่สองของประเทศไทยจากทั้งหมดสามราย เปิดจำหน่ายน้ำเชื้อแพะให้แก่ผู้สนใจที่จะทำธุรกิจฟาร์มแพะ นำ “น้ำเชื้อ” ไปผสมเทียมเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป โดยพ่อพันธุ์นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีพระเอก คือ “แซมมี่ บอย” พันธุ์ Chammy America Bore Goat สุดยอดพ่อพันธุ์ สายแชมป์ นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนอายุ 8 เดือน ในราคา 5 แสนบาท ปัจจุบันอายุประมาณ 3 ปี ถ้าจะขาย ราคาไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท   นอกจากนี้เธอยังอธิบายถึงจุดเด่นด้านบริการของ “สต็อกโฮล์ม” ที่นอกจากการจำหน่ายน้ำเชื้อแล้ว ยังสอนกระบวนการผสมเทียมแบบวิธีฉีดน้ำเชื้อผ่านช่องคลองให้ด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ใครๆ ก็ทำได้ เหมาะแก่เกษตรกรหน้าใหม่หรือผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้ สามารถนำไปต่อยอด ขยายพันธุ์แพะได้ด้วยตัวเองในอนาคต   ไอเดียธุรกิจยังไม่หยุดนิ่งเท่านั้น เธอได้เนรมิตพื้นที่ภายในฟาร์มให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะครบวงจร เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ และเมื่อมีคนเข้ามาจำนวนมาก ต่อยอดเปิดโซนคาเฟ่ไว้รองรับ …

ฮู้จัก “สต็อกโฮล์ม” 🐐✨ SME ฟาร์มแพะมหาสารคาม ผู้บุกเบิกฟาร์มแพะครบวงจรภาคอีสานรายแรกๆ ของไทย อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง หลากหลายวิถีเกษตร ฝ่าวิกฤติโควิด-19

พามาเบิ่ง หลากหลายวิถีเกษตร ฝ่าวิกฤติโควิด-19   ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้สร้างรอยแผลให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่น้อย ทั้งปัญหาผู้คนมีกำลังซื้อน้อย ห้าง ร้าน ตลาด แหล่งทำมาค้าขาย การเดินทาง การขนส่งสินค้าถูกปิด แต่ในภาวะวิกฤติช่วงอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ยังมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งสามารถยืนหยัดฝ่าวิกฤตินี้มาได้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ฉวยจังหวะวิกฤติเป็นโอกาส ปลูกฟ้าทะลายโจรอบแห้งส่งให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปีละ 1,000-2,000 กก. สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านปีละ 160,000-320,000 บาท นอกจากจะมีรายได้จากฟ้าทะลายโจร ยังมีพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ทำให้เกิดการค้าขายกันเองในหมู่บ้าน และยังทำให้ผู้คนแถบนี้แทบไม่เคยพบเชื้อโควิดเลย   อีกทั้งยังมีไม้ประดับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยามผู้คนว่างอยู่กับบ้านมักใช้เวลาไปกับกิจกรรมเหล่านี้ อย่างแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านแก่งไฮ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย ปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและจำหน่าย หันมาผลิตไม้ใบสวย ไม้ประดับ และไม้มงคล ขายผ่านเฟซบุ๊ก 3 เพจ ได้แก่ เพจ “สวนต้นไม้มงคล ต้นไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้จิ๋ว ต้นไม้ฟอกอากาศ BY nmco, เพจ “ไร่ภูซำเตย สวนปูไม้ดอกไม้ประดับ” และเพจ “จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคล ไร่ภูซำเตย”   รวมถึงอีกหลายกลุ่มที่กล้าคิดนอกกรอบ อย่างกิมจิหอมแดง-กบแปรรูป ของกลุ่มเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ, อีกทั้งยังมีอีกหลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น การแปรรูปผักตบชวาเป็นสินค้าแฟชั่นของชาวบ้าน จ.ปทุมธานี, สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ข้าวออร์แกนิกมาตรฐานยูเอสดีเอมาผสมผสานกับพืชสมุนไพรของแมคนีน่าฟาร์ม จ.เชียงราย, สวนมะนาววโรชา จ.อ่างทอง ปลูกผักสวนครัวทั้งบนดินและภาชนะที่หาได้   นอกจากนั้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ออกโมเดลการปลูกผักที่ทำให้มีกินได้ตลอด ซึ่งประสบความสำเร็จใช้ได้จริง เริ่มจากปลูกผักที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ไว ในช่วง 3 วันแรก อาทิ ถั่วงอก ถัดมาเป็นทานตะวันอ่อน ผักบุ้งอ่อน ที่เก็บเกี่ยวได้ตอนอายุ 7-10 วัน ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง แต่หากขายก็ได้ราคาแพงถึง กก.ละ 200-250 บาท ถ้าต้องการบริโภคต้นแก่ก็ปล่อยไว้ 14-24 วัน ส่วนผักที่เก็บกินในช่วง 30-45 วัน จะเป็นกลุ่มผักกินใบอย่างคะน้า กวางตุ้งฮ่องเต้ กรีนโอ๊ก และผักที่มีอายุให้บริโภคได้ในช่วง 45-60 วัน จะเป็นกลุ่มพริก แตงกวา มะเขือเปราะ ต่อมาคือมะเขือเทศใช้เวลาปลูก 70-90 วัน หรือจะเลือกปลูกดอกชมจันทร์ ที่ช่วยในเรื่องการขับถ่าย หรือข้าวโพดหวานที่ใช้เวลา 90 วันเท่ากัน แค่วางแผนผลิตให้ดี ก็มีผักให้เก็บกินทุกวัน ทำให้หลายคนนำไปใช้ทั้งปลูกไว้กินเอง และขายในเชิงพาณิชย์อีกด้วย   อ้างอิงจาก: …

พามาเบิ่ง หลากหลายวิถีเกษตร ฝ่าวิกฤติโควิด-19 อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง 👀 เจาะมุมมอง Isan 2030 ✨ ผลักดัน BCG Model ยกระดับ “อีสาน” สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจใน 8 ปี

พามาเบิ่ง เจาะมุมมอง Isan 2030 ✨ ผลักดัน BCG Model ยกระดับ “อีสาน” สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจใน 8 ปี   ปัจจุบันโลกกำลังให้ความสำคัญกับเรื่อง Climate Change ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมีการศึกษาว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในแต่ละองศามีผลกระทบต่อ GDP ซึ่งการปล่อยก๊าซมีเทนในภาคการเกษตรก็มีผลต่อสภาพภูมิอากาศ  ดังนั้นโมเดล BCG ไม่ได้เป็นเพียงแค่การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยได้นำยุทธศาสตร์ BCG มาใช้ เพื่อพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งของ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาต่อยอดและยกระดับมูลค่าให้ ecosystem ของการผลิตสินค้าและบริการมีมูลค่าสูงขึ้น Khon Kaen Innovation Centre (KKIC) และกลุ่มมิตรผล ร่วมกับอีก 50 เครือข่ายพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน มองเห็นถึงโอกาสสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอีสาน จึงร่วมกันผลักดันโมเดล BCG โดยมีเป้าหมายให้ “อีสาน” เป็นศูนย์กลางการยกระดับอุตสาหกรรม BCG ของไทยและเอเชีย ในปี 2030 โดยจัดงาน Isan BCG Expo 2022 สุดยอดมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน ภายใต้แนวคิด Collaboration | ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ พร้อมชู 3 จุดแข็ง “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” สานต่อวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคอีสาน พร้อมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านธุรกิจและวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักลงทุน และผู้ประกอบการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและประเทศ CLMVT ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “Isan BCG ภายใต้แนวคิด Collaboration | ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงใน 8 ปีข้างหน้าหรือในปี 2030 โดยมีเรื่องระบบบริหารจัดการน้ำจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ที่ต้องบูรณาการและมองเป้าหมายร่วมกัน ระบบบริหารขนาดใหญ่โดยเขื่อน หรือระบบบริหารขนาดเล็กโดยแก้มลิง ต้องดูภาพรวมทั้งหมดว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับภาคการเกษตรได้อย่างไร และยังมีสุดยอดนวัตกรรมและการท่องเที่ยว อีกทั้ง ยังมีของดีของอีสานมีมากมาย รวมถึง Multimodal Transport & Logistic Hub ที่มีทั้งสะพานเชื่อมสปป.ลาว สนามบิน 9 แห่งใน 20 จังหวัด และ Local Train สายใหญ่ ๆ อย่างน้อย 2 สาย รวมถึงรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน …

พามาเบิ่ง 👀 เจาะมุมมอง Isan 2030 ✨ ผลักดัน BCG Model ยกระดับ “อีสาน” สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจใน 8 ปี อ่านเพิ่มเติม »

ปังหลาย ! 🎉 กระทรวงวัฒนธรรม จัดใหญ่มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ มหาสารคาม ช็อปของดีถิ่นอีสาน 🛍️🏺

ปังหลาย ! กระทรวงวัฒนธรรม จัดใหญ่มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ  ณ มหาสารคาม ช็อปของดีถิ่นอีสาน   มหาสารคาม – กระทรวงวัฒนธรรม ประเดิมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน ชวนเที่ยวมหาสารคาม กราบบูชาสักการะพระบรมธาตุนาดูน ช้อปของดีถิ่นอีสานตลาดวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจไทย สนองโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล ดัน “ Soft Power ” เป็นจุดขาย   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน” ประจำปี 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหาร วธ. วัฒนธรรมจังหวัด 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุนาดูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน   กระทรวงฯ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ในระดับชุมชนและท้องถิ่น สนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กระทรวงฯ จึงจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค โดยครั้งแรกจัดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน” ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2565 ณ พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ยกระดับพระบรมธาตุนาดูน เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และตามรอยอารยธรรมนครจำปาศรี เปิดพื้นที่ให้ ชาวภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การกราบบูชาสักการะพระบรมธาตุนาดูน ชมการฟ้อนรำจำปาศรี จำนวน 1,000 คน จัดนิทรรศการมหกรรมหุ่นกระติบและหุ่นฟางอย่างยิ่งใหญ่ นิทรรศการแสดงศิลปะ พิธียกอ้อ ยอครู บายศรีสูตรขวัญครูศิลปินอีสาน การเสวนาทางวิชาการ ตลาดวัฒนธรรม การสาธิตผลิตภัณฑ์ และบริการทางวัฒนธรรม …

ปังหลาย ! 🎉 กระทรวงวัฒนธรรม จัดใหญ่มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ มหาสารคาม ช็อปของดีถิ่นอีสาน 🛍️🏺 อ่านเพิ่มเติม »

มข.จับมือ สสส. กระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบนักสูบหน้าใหม่เพิ่มหลายคัก

มข.จับมือ สสส. 🚭 กระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบนักสูบหน้าใหม่เพิ่มหลายคัก ศูนย์ข่าวขอนแก่น – เผยอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย เฉพาะปี 64 คนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วม 78,742 คน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข.จับมือ สสส.เปิดเสวนากระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ให้ความรู้เพื่อควบคุมไม่ให้นักสูบหน้าใหม่ตกเป็นเหยื่อไปมากกว่าที่เป็นอยู่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพคนอีสาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “คนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม มีนักวิชาการ เครือข่ายองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มานานกว่า 20 ปี แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลต่างๆ ในปัจจุบันทำให้บริษัทและผู้ค้าบุหรี่ได้อาศัยช่องทางออนไลน์โปรโมตขายบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลให้ขอนแก่นมีผู้สูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเพิ่มขึ้น ซึ่งการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดทิศทางและการรับฟังข้อเสนอแนะที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างจริงจังที่จะต่อต้านและปฏิเสธว่าคนขอนแก่นและคนอีสานพวกเราไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด เพื่อเป้าหมายของการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในประเทศ ด้าน ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้า กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี 2564 ประชากรไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 78,742 คน ในจำนวนนี้มีคนที่สูบทุกวัน 40,724 คน และสูบแบบไม่ทุกวัน 38,018 คน ซึ่งกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า อายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นถึงตอนปลายมากถึง 24,050 คน นอกจากนี้ยังพบการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กระดับประถมศึกษาในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่สูบเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ไม่เป็นอันตรายและไม่เสพติด สามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่าย เพราะวางขายในตลาดนัด ทางออนไลน์ ขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะก่อให้เกิดปัญหานำไปสู่การใช้สารเสพติดต่างๆ แล้วยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารเสพติดจะส่งผลโดยตรงต่อสมองและระบบประสาท พิษของนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าจะส่งผลให้เด็กที่สูบมีอาการหงุดหงิดง่าย เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง ความจำแย่ลง อารมณ์แปรปรวน สมาธิสั้น จึงขอแนะนำการป้องกันไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดอื่นๆ “การเปิดพื้นที่ในการประชุมที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการสร้างการรับรู้ให้นักศึกษา และ ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดในการที่จะต่อต้านและปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดเช่นกัน” ผศ.ดร.ธนพฤกษ์กล่าว อ้างอิงจาก: ผู้จัดการออนไลน์ สยามรัฐออนไลน์ https://mgronline.com/local/detail/9650000122166 https://siamrath.co.th/n/409628 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #มข #สสส #ขอนแก่น #บุหรี่ไฟฟ้า

ของขวัญปีใหม่ “กรมประมง” เปิดให้เข้า เบิ่งฟรี ! อควาเรียม 10 แห่งทั่วไทย

ของขวัญปีใหม่  “กรมประมง” เปิดให้เข้า เบิ่งฟรี !  อควาเรียม 10 แห่งทั่วไทย   กรมประมงชวนเที่ยวศูนย์ประมง 43 แห่ง และอควาเรียม 10 แห่งฟรีรับปีใหม่ ในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 – 3 ม.ค. 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง มอบของขวัญปีใหม่ 2566 เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 43 แห่ง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 นอกจากนี้ ที่ศูนย์วิจัยฯ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำประจำถิ่นที่พบในจังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ และกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง จำนวน 100 ถุงต่อศูนย์ด้วย สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ที่เปิดให้เข้าชมฟรี โดยมีที่ภาคอีสานคือ  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โทร. 0 4271 1447  และจังหวัดอื่นๆ ดังนี้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 0 3865 3741  สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งอยู่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โทร. 0 5661 1309  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล  ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โทร. 0 7477 5455 สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล  ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. 0 7477 5455  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5536 9066 พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา   โทร. …

ของขวัญปีใหม่ “กรมประมง” เปิดให้เข้า เบิ่งฟรี ! อควาเรียม 10 แห่งทั่วไทย อ่านเพิ่มเติม »

ปังหลาย! ชาวนากาฬสินธุ์ปราดเปรื่องผลิตข้าวเหนียวเขาวง  ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ 

ปังหลาย! ชาวนากาฬสินธุ์ปราดเปรื่องผลิตข้าวเหนียวเขาวง  ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุข จ.กาฬสินธุ์ ปลูกข้าวเหนียวไม่ใช้สารอินทรีย์ ได้มาตรฐาน GI GAP และ Organic Thailand เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.65 นายบุญถม ทะเสนฮด เกษตรกรปราดเปรื่อง ประธานกลุ่มข้าว GI ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีการรวมกลุ่ม ภายใต้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุข พื้นที่รวมมากกว่า 2,000 ไร่ มีสมาชิก 300 คน  ซึ่งเกษตรกรมีการปลูกข้าวเหนียวเขาวง หรือ ข้าว กข6 ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กรมการข้าว เนื่องจากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่กลายพันธุ์ การลด ละ เลิก ในการใช้สารเคมี ด้วยการใช้ และแหนแดง ในการควบคุมวัชพืช การใช้สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา เป็นต้น  ซึ่งนอกจากจะไม่ปล่อยมลภาวะทางดิน น้ำ และอากาศแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรมีกำไรเหลือเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย พร้อมทั้งยังถือคติการทำนาที่ “ครอบครัวสนับสนุน สมาชิกรวมใจ ร่วมมือ ร่วมพัฒนา มีเป้าหมาย” อีกด้วย นางวิจิตร แสงทอง เกษตรปราดเปรื่อง ผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวง กล่าวว่า นอกจากนี้ทุกกระบวนการผลิตยังได้มาตรฐาน GI GAP และ Organic Thailand ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ ข้าวเล่าชีวิต และแบรนด์นาโก โดยผลิตภัณฑ์ข้าวที่ทำก็มีอย่างหลากหลาย คือ ประเภทข้าวสุญญากาศ (ข้าวกล้องมะลิเป็นสุขนาโก ข้าวเหนียวเขาวงเป็นสุข ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวดัชนีต่ำ ข้าวไทนาโก จำหน่ายราคา 70 บาท ), ขนมข้าวสินเหล็กป๊อบ รสนมเนย, เครื่องดื่มข้าวหมัก รสข้าวเหนียวเขาวง ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีน้ำตาล เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาการผลิตและจำหน่ายข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเป็นสุข ยังคงพัฒนาการผลิตข้าวให้ออกมาป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าวของกลุ่มฯ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และสามารถรับประทานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และช่วยส่งเสริมให้ข้าวมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอีกด้วย   อ้างอิงจาก:  ไทยรัฐ  #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ข้าวเหนียวเขาวง #ข้าวกข6 #กาฬสินธุ์

เริ่ดแฮง !  Advice ปักหมุดภาคอีสาน เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกใจกลางเมืองขอนแก่น 

เริ่ดแฮง !  Advice ปักหมุดภาคอีสาน เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกใจกลางเมืองขอนแก่น    ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ไอทีและศูนย์กลางกระจายสินค้า ยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้ง พร้อมเป็น IT Community แห่งแรกในภาคอีสาน  บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกใจกลางเมืองขอนแก่น วางกลยุทธ์นอกเหนือจากเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทุกประเภทตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เกมมิ่งเกียร์ อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ แฟลกชิปสโตร์แห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมบริการให้กับลูกค้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) และเป็นพื้นที่สำหรับคนไอทีในฐานะ IT Community ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับผู้บริโภคในทุกพื้นที่ แอดไวซ์แฟลกชิปสโตร์ตั้งอยู่บนถนนศรีจันทร์ใจกลางเมืองขอนแก่น บนพื้นที่กว่า 488 ตารางเมตร จัดโซนให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าเต็มพื้นที่ด้วยผลิตภัณฑ์ไอทีและเทคโนโลยีล่าสุดมากกว่า 10,000 รายการ พร้อมโซน Service ที่ให้บริการก่อนและหลังการขายแบบครบวงจรโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญทั้งในด้านอัพเกรดฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ตรวจเช็คหรือส่งซ่อม อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยพื้นที่สำหรับนั่งทำงานระหว่างรอใช้บริการในโซน Work From Here รวมถึงลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานก็สามารถเข้าใช้บริการได้ ทั้งหมดนี้ตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในภาคอีสาน และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลสำรวจของ สถาบันความเป็นอยู่ ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) เผยว่า ภาพรวมตลอดปี 2564 ภูมิภาคที่มีการใช้จ่ายสูงสุด คือ ภาคอีสาน จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว และการเดินทางกลับภูมิลำเนาจากการเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพฯ ในช่วงการระบาดของของโควิด-19 ทำให้มีการวางแผนอยู่แบบระยะยาวและยังคงติดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่กรุงเทพฯ จึงทำให้เกิดการใช้จ่ายที่มากขึ้น สอดคล้องกับผลสำรวจของ TikTok ที่กล่าวถึงพฤติกรรมการย้ายถิ่นฐานและการกลับมาใช้ชีวิตในถิ่นกำเนิด เมื่อผู้คนสามารถเรียนหรือทำงานออนไลน์ได้ ชีวิตในเมืองหลวงจึงไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นอีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้บริโภคภาคอีสานยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Early Adopter ที่ชื่นชอบการทดลองใช้ คลั่งใคล้บริการใหม่ ๆ ไม่ต่างจากคนกรุงเทพฯ โดยมีกำลังการใช้จ่ายในช่องทางออนไลน์เฉลี่ย 2,800 บาทต่อคน หรือมากกว่าคนกรุงเทพถึง 1.3 เท่า สินค้ายอดนิยม ได้แก่ สินค้าในด้านความงาน แฟชั่น เครื่องประดับ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ณัฎฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด กล่าวว่า “แอดไวซ์มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีมานาน การเปิดแฟลกชิปสโตร์ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการดำเนินธุรกิจของแอดไวซ์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุดให้กับผู้บริโภค แต่ยังเป็นการตอบสนองความต้องการด้านการบริการให้กับผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นหนึ่งช่องทางในการกระจายโอกาสในการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งทางภาครัฐและเอกชนก็เริ่มเข้ามาลงทุน พัฒนา และส่งเสริมการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีมากขึ้นด้วย ซึ่งแฟลกชิปสโตร์ที่ขอนแก่นนี้จะเป็นต้นแบบของแฟลกชิปสโตร์ในภูมิภาคอื่น ๆ อีกต่อไป ในส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจในปีหน้า แอดไวซ์ยังคงมุ่งมั่นในด้านการส่งมอบโอกาสทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภค พร้อมด้วยกิจกรรมและข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษต่าง ๆ ที่เราเตรียมไว้ต้อนรับทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์” ปัจจุบัน แอดไวซ์มีทั้งหมด 338 สาขา ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไอทีที่มีหน้าร้านครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ นอกจากนี้ ยังวางจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในหลากหลายแพลตฟอร์ม …

เริ่ดแฮง !  Advice ปักหมุดภาคอีสาน เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกใจกลางเมืองขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม »