Siree Jamsuwan

ในเดือนแห่งความรัก พามาเบิ่ง Tinder เผย นครราชสีมา และ ขอนแก่น  เป็นจังหวัดที่ video call หลายสุด

ในเดือนแห่งความรัก พามาเบิ่ง Tinder เผย นครราชสีมา และ ขอนแก่น  เป็นจังหวัดที่ video call หลายสุด   ปี 2564 ผลจากสถานการณ์การล็อกดาวน์ชาว Gen Z  ผู้ใช้งาน  Tinder  ทั่วโลกมีการใช้วิธีเดทผ่าน วิดีโอคอล (video call) โดยมีการระบุถึง “ วิดีโอคอล (video call) ” ในหน้าประวัติส่วนตัวบน Tinder เพิ่มมากขึ้นถึง 52% โดยสมาชิกในจังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น เป็น 2 จังหวัดที่มีการพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลมากที่สุดในประเทศไทย    ถึงแม้จะมีการล็อกดาวน์บางส่วน ทำให้การมาเจอกันยากขึ้น แต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคของนักเดตชาวไทย เพราะพวกเขาใช้ฟีเจอร์ Passport ปักหมุดไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อตามหาคู่เดตในฝัน โดยเมืองยอดนิยมในต่างประเทศ ที่ Gen Z ชาวไทย ใช้ฟีเจอร์ Passport ไปปักหมุด ได้แก่ 1) กรุงโซล 2) ลอนดอน 3) นิวยอร์ก 4) โตเกียว 5) ลอสแอนเจลิส ส่วนจังหวัดยอดนิยมในประเทศไทย ที่คนนิยมปักหมุด คือ 1) กรุงเทพฯ 2) เชียงใหม่ 3) ขอนแก่น 4) ปทุมธานี 5) หาดใหญ่ (สงขลา)   นอกจากนี้ คนไทยวัย Gen Z ยังมองหาการสร้างคอนเนกชันกับผู้คนใหม่ ๆ ที่อยู่ใกล้กัน เพื่อได้นัดเจอกันได้ในชีวิตจริง และเพื่อที่จะหาเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันได้ ทั้งสองคำนี้จึงถูกนำมาใช้เพิ่มขึ้น โดยคำว่า “นัดเจอ” เพิ่มขึ้นถึง 77% และคำว่า “หาเพื่อนเที่ยว” เพิ่มขึ้นกว่า 85%  อีกทั้ง Tinder พบว่ามีการระบุถึงคำว่า “กางเต็นท์” เพิ่มมากขึ้น 3.2 เท่าในหน้าประวัติส่วนตัวบน Tinder ของคนไทย ภูเขา และ ทะเล ก็เป็นสถานที่เดทที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และการฉีดวัคซีนถือเป็นรายการแรกของเช็คลิสท์ในการเตรียมตัวออกเดท พบว่า มีการระบุถึงคำว่า “วัคซีน” มากขึ้น 27 เท่า ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการออกเดท และจะเห็นได้ว่าสมาชิกของ Tinder มีการพูดถึง “สิ่งเล็กๆน้อยๆ” บนหน้าประวัติส่วนตัวบน Tinder เพิ่มขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างการสร้างความสัมพันธ์กันผ่านความชอบ …

ในเดือนแห่งความรัก พามาเบิ่ง Tinder เผย นครราชสีมา และ ขอนแก่น  เป็นจังหวัดที่ video call หลายสุด อ่านเพิ่มเติม »

5 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกอ้อย หลายที่สุดในอีสาน

5 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกอ้อย หลายที่สุดในอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยจำนวน 20 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 4,661,795 ไร่ เพิ่มขึ้น จากปีการผลิต 2563/64 จำนวน 67,351 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.47 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวไปได้อีกไกล เนื่องจาก มีการขอตั้ง และขยายโรงงานน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนมากและสืบเนื่องจาก รัฐบาลผลักดัน นโยบายบริหารพื้นที่เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพื้นที่ ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ พื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้การผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แนวโน้มที่ดีส่งผลให้ราคาอ้อยขยับเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรส่วนหนึ่งหันกลับมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ประกอบกับปี 2564 ประเทศไทยมีมรสุมเข้าตั้งแต่ต้นปี ทำให้มีปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ส่งผลให้ผลผลิตต่อตันเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ราคาอ้อยจะสูงขึ้นแต่ต้นทุนภาพรวมก็สูงขึ้นด้วย เช่น ค่าน้ำมัน ค่าแรงงานและค่าปุ๋ย อ้างอิงจาก: สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #น้ำตาล #อุดรธานี #ขอนแก่น #นครราชสีมา #ชัยภูมิ #กาฬสินธุ์

เป็นจั้งใด๋ ? สถานการณ์ขยะมูลฝอยของไทย ปี 2564

เป็นจั้งใด๋ ? สถานการณ์ขยะมูลฝอยของไทย ปี 2564 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2564 เกิดขึ้น 24.98 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 1 สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันมีมาตรการกำหนดให้ปฏิบัติงาน Work From Home การสั่งอาหารผ่านระบบบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ส่งผลให้ปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single use plastic) เพิ่มขึ้น เช่น กล่องโฟม กล่องพลาสติกใส่อาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงร้อน-เย็น ช้อน ส้อม มีดพลาสติก แก้วพลาสติก จากห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และ Platform ของผู้ให้บริการส่งอาหาร การจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) เช่น โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) อ้างอิงจาก: กรมควบคุมมลพิษ https://www.pcd.go.th/pcd_news/20802 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ขยะมูลฝอย

เจาะลึก แต่ละ Gen เป็นจั้งใด๋ ? เพื่อเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น

เจาะลึก แต่ละ Gen เป็นจั้งใด๋ ? เพื่อเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น   “ผู้บริโภค” หรือ “ลูกค้า” เป็นตัวแปรสำคัญที่เราจะต้องศึกษา ทำความรู้จักและทำความเข้าใจถึงความต้องการของพวกเขา โดย Generations ของผู้บริโภค ได้ถูกจัดแบ่งโดยช่วงเวลาของการเกิด ซึ่งแต่ละ Generation นั้นก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกว่า Generation Gap โดยเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาจากช่วงเวลาที่เกิด  การรู้จักและเข้าใจความต้องการของคนแต่ละ Generation ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ทำให้ทำการตลาดได้ง่ายมากขึ้น เพราะหากเรามีสินค้าหรือบริการที่ดี แต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการ ก็จะไม่เกิดยอดขายตามมา แต่ถ้าเรารู้จักลูกค้าดีพอ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ทำให้ง่ายที่จะผลิตสินค้าและบริการที่ดึงดูดใจผู้บริโภค ทำให้ขายได้มากขึ้น เกิดการบอกต่อ และเป็นผู้ภักดีของแบรนด์ในที่สุด   อ้างอิงจาก: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย https://goonlinethailand.com/blog/online-marketing/generations-for-marketing/    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #Generation #ผู้บริโภค #BabyBoomer #GenX #GenY #GenZ #Alpha

เงินฝากของคนในอีสาน เป็นจังใด๋แหน่ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 

เงินฝากของคนในอีสาน เป็นจังใด๋แหน่ ในเดือนพฤศจิกายน 2565  อ้างอิงจาก: ธนาคารแห่งประเทศไทย #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เงินฝากของคนในอีสาน #เงินฝาก

เรื่องของ “เนื้อโคขุนโพนยางคำ” 🥩🐂 พามาเบิ่งแนวทางในการพัฒนา

เรื่องของ “เนื้อโคขุนโพนยางคำ” 🥩🐂 พามาเบิ่งแนวทางในการพัฒนา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าอัตลักษณ์ ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) จึงดำเนินการแนวทางพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับพื้นที่ เนื้อโคขุนโพนยางคำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินค้า GI จังหวัดสกลนคร และเป็นสินค้าที่มีศักยภาพด้านการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงรายได้ของจังหวัดสกลนคร โดยโครงการนี้มีวัตุประสงค์ศึกษาแนวทางการพัฒนาเนื้อโคขุนโพนยางคำของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีการเปรียบเทียบต้นทุนของผลตอบแทนการผลิตเนื้อโคขุนโพนยางคำของเกษตรกรที่มีการใช้ และไม่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (การผลิตอาหารผสมครบส่วนหนืออาหาร TMR: Total Mixed Ration) ซึ่งมีกระบวนการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคต คือ ควรศึกษาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับสินค้าอัตลักษณ์ชนิดอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรให้แก่หน่วยงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรมีอัตลักษณ์พื้นถิ่นมากยิ่งขึ้น อ้างอิงจาก: ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร https://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2566/OAE793WebOK.pdf #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เนื้อโคขุนโพนยางคำ #อุดรธานี #สกลนคร #โคเนื้อ

ฮือฮาหลาย ! พบรอยเท้าไดโนเสาร์แห่งใหม่ในไทย  อายุกว่า 140 ล้านปีที่กาฬสินธุ์ 

ฮือฮาหลาย ! พบรอยเท้าไดโนเสาร์แห่งใหม่ในไทย  อายุกว่า 140 ล้านปีที่กาฬสินธุ์    พบรอยเท้าของไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อขนาดเล็กแห่งใหม่ของประเทศไทย ที่บ๋าชาด ในวนอุทยานภูแฝก ต.ภูแลนช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ คาดอายุกว่า 140 ล้านปี คาดอนาคตพัฒนาเพื่อท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ ชูศรีทอง หัวหน้าวนอุทยานภูแฝกเข้าตรวจสอบบริเวณบ๋าชาด ในพื้นที่ วนอุทยานภูแฝก ตำบลภูแลนช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีการแจ้งพบร่องรอยที่คาดว่าเป็นรอยตีนไดโนเสาร์ จากนายทองดี สุปิรัยทร ชาวบ้านน้ำคำ หมู่ 6 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เบื้องต้น จากการสำรวจพื้นที่บริเวณดังกล่าว ลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่ พบรอยตีนไดโนเสาร์มากกว่า 10 รอย กระจายตัวอยู่บนลานหินทราย หมวดหินพระวิหาร ซึ่งมีอายุประมาณ 140 ล้านปี โดยรอยตีนไดโนเสาร์ที่พบ มีความยาวประมาณ 21-30 เซนติเมตร และกว้าง 17-31 เซนติเมตร คาดว่าน่าจะเป็นรอยตีนของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็ก สูงประมาณ 2 เมตร และยาวประมาณ 5 เมตร “ถือเป็นการค้นพบรอยตีนไดโนเสาร์แห่งใหม่ของประเทศไทย” รอยตีนไดโนเสาร์แห่งใหม่นี้ อยู่ในพื้นที่วนอุทยานภูแฝก ห่างจากบริเวณที่เคยมีการค้นพบรอยทางเดินไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ในอนาคตคาดว่าจะมีการพัฒนาแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์บ๋าชาดแห่งนี้ ให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ศึกษา เรียนรู้ ที่สำคัญทางธรณีวิทยาต่อไป   อ้างอิงจาก กรุงเทพธุรกิจ   #ISANInsightAndOutlook #รอยเท้าไดโนเสาร์ #ไดโนเสาร์กินเนื้อ #วนอุทยานภูแฝก #ตำบลภูแล่นช้าง #อำเภอนาคู #กาฬสินธุ์

มาฮู้จัก Travel Trends in 2023 5 เทรนด์การท่องเที่ยว 

มาฮู้จัก Travel Trends in 2023 5 เทรนด์การท่องเที่ยว    หลังสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลทำให้คนทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้น และเน้นการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Brighter Future of Culinary Tourism) อาหารเป็นบ่งบอกถึงความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรม ท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละประเทศมีเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันตามวัฒนธรรม ทั้งวัตถุดิบ รสชาติ ไปจนถึงอาหารแนะนำและสินค้าของแต่ละพื้นที่ อาหารอีสานที่มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นส้มตำ ไก่ย่าง อาหารพื้นบ้าน  การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustain to Regain) การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต ทั้งยังต้องปลูกจิตสำนึกให้แก่นักท่องเที่ยว  โดยการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ ทรัพยากรและวิถีชีวิต ซึ่งแต่ละประเทศมีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ที่น่าสนใจและสืบทอดกันมายาวนาน  การท่องเที่ยวพร้อมการทำงาน (Work from Anywhere & Digital Nomad) เทรนด์ใหม่ของคนชอบเที่ยวอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ช่วยให้สร้างสรรค์งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกันยังเป็นการพยุงธุรกิจท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง โดยอาชีพที่เหมาะกับการทำงานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วย เช่น งานด้านอีคอมเมิร์ช ฟรีแลนซ์ งานเขียนคอนเทนต์ งานออกแบบ เป็นต้น  การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Wellness a Gift from Pandemic) ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี การฝึกปฏิบัติสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่างกาย ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุล แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ให้คุณนั่งรับลมเย็น ๆ ชมวิวสวย ๆ สูดโอโซนให้เต็มปอด นวัตกรรมใหม่ที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น (Innovation for a Betterment) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ  หรือการพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน การลดใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับผู้ที่ชอบความสะดวกสบาย แนะนำเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการเดินทางไม่ยุ่งยาก ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงทุกพื้นที่ ช่วยให้การเดินทางของคุณราบรื่น ไร้อุปสรรค   ข้อมูลจาก ISAN Insight ที่ได้เก็บแบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวในภาคอีสาน จำนวน 382 คน ได้ผลสำรวจว่า มีกิจกรรมหลักในการท่องเที่ยวภาคอีสานที่มากที่สุด 3 อันดับคือ 1.การท่องเที่ยวเชิงสัมผัสธรรมชาติ 72% 2.ทำบุญไหว้พระ 68% และ 3. ไปร้านอาหาร ร้านกาแฟ โดยมีทุกกลุ่มอายุที่ชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติคือ Gen X (39-54 ปี) 78%, Gen Z (15-21 ปี) 73%, Gen Y (22-38 ปี) …

มาฮู้จัก Travel Trends in 2023 5 เทรนด์การท่องเที่ยว  อ่านเพิ่มเติม »

การฟื้นตัวนักท่องเที่ยวคนไทย ในภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?  (ม.ค.-พ.ย. 2565)

การฟื้นตัวนักท่องเที่ยวคนไทย ในภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?  (ม.ค.-พ.ย. 2565)   ในเดือน กันยายน ปี 2565 ภาคอีสานมีจำนวนนักท่องเที่ยว 2,976,399 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย 2,849,098 คน และนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ 127,301 คน จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทยในอีสานฟื้นตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดเมืองรอง โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกท่องเที่ยวเชิงสัมผัสธรรมชาติเป็นหลัก จังหวัดนครพนม เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็น 137% สาเหตุนี้มาจากด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม เริ่มมีการฟื้นตัวมาโดยตลอด ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทาง ททท.สำนักงานนครพนม ได้ใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงของนครพนม  โดยได้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ตลอดเวลาโดยใช้ Concept ว่าคิดถึงนครพนม ให้เป็นจุดหมายปลายทาง แรกของนักท่องเที่ยว จากกระแสตอบรับใน Content ต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ จึงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนครพนม เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางแห่งศรัทธาอาทิพระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิด เส้นทางตามรอยพญานาค องค์พญาศรีสัตตนาคราช อีกหนึ่งเส้นทางที่โดดเด่นคือถ้ำนาคี ซึ่งเป็นกระแสที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ที่ถนนสวรรค์ชายโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุก Generation โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ดูแลตัวเอง และรักษาสุขภาพ ตอกย้ำว่านครพนมเป็นเมืองแห่งความสุข และเป็นเมืองแห่งสุขภาพ  ทางด้านผู้ประกอบการที่พักโรงแรม ก็มีการพัฒนาตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ ตอกย้ำว่านครพนมเป็นเมืองแห่งความสุข สุขที่สุดที่นครพนม นครพนม 3 ที่สุด คือ “ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ” พระธาตุพนม และพระธาตุประจำวันเกิด ” สวยที่สุด” สะพานมิตรภาพ 3 และ “งามที่สุด” ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง อีกทั้งนครพนม ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เธอกับฉันกับฉัน (You & Me & Me) หนังจากค่าย GDH ที่จะเข้าฉายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ คาดการณ์ว่าหลังจากเรื่องนี้ได้เข้าฉาย นักท่องเที่ยวไทยจะยิ่งพากันมาเที่ยวนครพนม ตามรอยหนังอย่างแน่นอน    อ้างอิงจาก:  กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชาชาติ   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ภาคอีสาน #นักท่องเที่ยว #จำนวนนักท่องเที่ยว #นครพนม   

พามาเบิ่ง 6 อันดับ สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุด เดือนธันวาคม 2565

พามาเบิ่ง  6 อันดับ สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุด   เดือนธันวาคม 2565   ดัชนีราคาผู้บริโภคในทุกภาคเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ายังคงขยายตัว ในทุกภูมิภาค โดยเงินเฟ้อภาคอีสาน เดือน ธ.ค. 65 ขยายตัว 5.6% (YoY) เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้า พบว่า สินค้าส้าคัญที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในทุกภาค ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า น้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งราคาสินค้าในกลุ่มอาหารยังคงขยายตัว    โดยมีสาเหตุหลักจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกปรับตัวสูงขึ้น และมีผลต่อเนื่องให้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุงต้มปรับราคาเพิ่มขึ้นตาม นอกจากนี้การเกิดโรคระบาดในสุกร ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้นตามอุปทานที่ลดลง สำหรับราคาสินค้ากลุ่มเครื่องประกอบอาหาร อาหารบริโภคในบ้านและบริโภคนอกบ้าน ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุน การผลิตและวัตถุดิบที่ราคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับฐานราคาที่ต่ำในปี 2564 อีกด้วย   แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2566 คาดว่าจะชะลอตัวลงจากปี 2565 อย่างชัดเจน เนื่องจากราคาสินค้าส่วนใหญ่เริ่มทรงตัวและบางรายการปรับลดลงหลังจากที่ทยอยปรับขึ้นตามต้นทุนแล้วในปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบ มีแนวโน้มชะลอตัวตามอุปสงค์โลก ที่ลดลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าปรับขึ้นค่าจ้างทั้งระบบ และเงินบาทที่ยังผันผวน เป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญรวมถึงอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าและบริการปรับสูงขึ้น   อ้างอิงจาก:  กระทรวงพาณิชย์ https://www.price.moc.go.th/price/fileuploader/file_admin_sum/indices_all.pdf    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เงินเฟ้ออีสาน #ราคาสินค้า