เงินฝากของคนในอีสาน เป็นจังใด๋แหน่ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 

เงินฝากของคนในอีสาน เป็นจังใด๋แหน่
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 💳💵

อ้างอิงจาก:
ธนาคารแห่งประเทศไทย

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เงินฝากของคนในอีสาน #เงินฝาก

Leave a Comment

Your email address will not be published.