พามาเบิ่ง 6 อันดับ สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุด เดือนธันวาคม 2565

พามาเบิ่ง 

6 อันดับ สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุด  

เดือนธันวาคม 2565

 

ดัชนีราคาผู้บริโภคในทุกภาคเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ายังคงขยายตัว

ในทุกภูมิภาค โดยเงินเฟ้อภาคอีสาน เดือน ธ.ค. 65 ขยายตัว 5.6% (YoY) เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้า พบว่า สินค้าส้าคัญที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในทุกภาค ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า น้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งราคาสินค้าในกลุ่มอาหารยังคงขยายตัว 

 

โดยมีสาเหตุหลักจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกปรับตัวสูงขึ้น และมีผลต่อเนื่องให้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุงต้มปรับราคาเพิ่มขึ้นตาม นอกจากนี้การเกิดโรคระบาดในสุกร ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้นตามอุปทานที่ลดลง สำหรับราคาสินค้ากลุ่มเครื่องประกอบอาหาร อาหารบริโภคในบ้านและบริโภคนอกบ้าน ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุน การผลิตและวัตถุดิบที่ราคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับฐานราคาที่ต่ำในปี 2564 อีกด้วย

 

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2566 คาดว่าจะชะลอตัวลงจากปี 2565 อย่างชัดเจน

เนื่องจากราคาสินค้าส่วนใหญ่เริ่มทรงตัวและบางรายการปรับลดลงหลังจากที่ทยอยปรับขึ้นตามต้นทุนแล้วในปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบ มีแนวโน้มชะลอตัวตามอุปสงค์โลก

ที่ลดลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าปรับขึ้นค่าจ้างทั้งระบบ และเงินบาทที่ยังผันผวน เป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญรวมถึงอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าและบริการปรับสูงขึ้น

 

อ้างอิงจาก: 

กระทรวงพาณิชย์

https://www.price.moc.go.th/price/fileuploader/file_admin_sum/indices_all.pdf 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เงินเฟ้ออีสาน #ราคาสินค้า 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.