January 2024

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “สุรินทร์เมืองช้าง”

จังหวัดสุรินทร์ มีขนาดพื้นที่ 8,124 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 1,368,569 คน และในปี 2564 จังหวัดสุรินทร์มีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 85,743 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 81,675 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 47% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีผู้ประกอบการอยู่ 3,972 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 26% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ มีผู้ประกอบการอยู่ 403 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 14% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ มีผู้ประกอบการอยู่ 14,426 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 13% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ มีผู้ประกอบการอยู่ 7,863 ราย ตัวอย่างสินค้าของจังหวัด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ และผ้าไหมมัดหมี่โฮล ข้อมูสะสมมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2566 การค้าชายแดนของจังหวัดสุรินทร์กับกัมพูชา โดยมีมูลค่าการส่งออก อยู่ที่ 4,116 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้า อยู่ที่ 2,392 ล้านบาท ตัวอย่างโบราณสถานสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทศีขรภูฃมิ – โบราณสถานขอมสมัยนครวัด สร้างด้วยอิฐ หินทราย และศิลาแลง ประกอบด้วยปรางค์ก่อด้วยอิฐ 5 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยมีปรางค์ประธานตั้งอยู่ตรงกลาง และมีปรางค์บริวาร 4 หลัง ล้อมอยู่ทั้ง 4 ทิศ ปรางค์ประธานมีแผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมมุมไม้ยี่สิบ มีประตูทางเข้าทางด้านหน้าเพียงด้านเดียว บริเวณเหนือกรอบประตูพบทับหลังจำหลักเป็นภาพพระศิวะกำลังร่ายรำ มีหงส์แบกอยู่ 3 ตัว เหนือเกียรติมุข มีภาพพระคเณศ พระพรหม พระวิษณุ และพระอุมา ที่เสาประตูจำหลักเป็นภาพนางอัปสราและทวารบาล บริเวณหน้าบันเป็นอิฐประดับลวดลายปูนปั้น ปราสาทบ้านพลวง – ศิลปะขอมแบบบาปวน เป็นปราสาทขนาดเล็กจำนวน 1 หลัง สร้างด้วย สร้างด้วยหินทรายสีขาวบนฐานศิลาแลง ล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปตัวยู องค์ปราสาทมีแผนผัง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ส่วนฐานศิลาแลงมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “สุรินทร์เมืองช้าง” อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง 22 แหล่งท่องเที่ยวตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แดนอีสาน

พามาเบิ่ง 22 แหล่งท่องเที่ยวตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แดนอีสาน จากแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่รู้จักของจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำสื่อนี้เพื่อเชิญชวนทุกคนไปแวะชมสถานที่ประวัติศาสตร์ของภาคอีสาน “แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อ้างอิงจาก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#แหล่งท่องเที่ยวตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ #แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

พามาเบิ่ง 5 หอคอยแห่งอีสาน จุดชมวิวกลางเมือง

พามาเบิ่ง 5 หอคอยแห่งอีสาน จุดชมวิวกลางเมือง เชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายคนคงยังไม่รู้จักแลนมาร์คของภาคอีสานอย่าง 5 หอคอย ที่เราได้นำมาฝากทุกคนในวันนี้ เป็นหอคอยสูงที่สุดในภาคอีสาน ถือแลนด์มาร์คสุดโก้เก๋ทันสมัยที่ไปเที่ยวภาคอีสานแล้วต้องไปให้ได้ 1.หอชมเมืองเทอร์มินอล 21 โคราช ความสูงเท่าตึก 35 ชั้น สูงเป็นอันดับ 3 ของไทย (แต่ตัวหอคอยไม่ปรากฏจำนวนชั้น) ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช (Terminal 21 Korat) ตั้งอยู่บริเวณ 3 แยกนครราชสีมา ตรงข้ามกับบิ๊กซีโคราช ด้วยมูลค่าโครงการสูงกว่า 6,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 32 ไร่ กว่า 200,000 ตาราเมตร 2.หอโหวด ๑๐๑ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ตั้งที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มีความสูงโดยรวม 101 ม.(หลังคาชั้น 3 – พื้นชั้นวางแท่นพระฯ) แต่หากรวมความสูงทั้งหมด 123.6 ม. (พื้น – ยอดสุดอาคาร) โดยมี ชั้นที่ 34 เป็นชั้นที่ต่อเติมใหม่ เป็นจุดชมวิวนอกอาคารแบบ 360 องศา โดยมี Highlight จุดชมวิวพื้นกระจกใส (Sky Walk) และ จุดโหนสลิงโรยตัว (Zipline) ในอนาคต/ และชั้นที่ 35 เป็นชั้นสูงสุดที่ต่อเติมใหม่ซึ่งจะเป็น ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบมีลักษณะคล้ายเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ที่เรียกว่า โหวด ซึ่งสื่อให้ถึงความเป็นบ้านเกิด 3.หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจังหวัด เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งการเรียนรู้แบบครบวงจร ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรออกแบบตกแต่งภายใน เป็นเเหล่งเรียนรู้วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา 4.หอสุรนภา มทส. นครราชสีมา หอสุรนภา ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เป็นอาคารรูปดอกบัว เป็นสัญลักษณ์งานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 เรียกได้ว่าเป็น Landmark of World Tech 95 เลยก็ว่าได้ ซึ่งงานนี้ได้จัดระหว่างวันที่ 3 พ.ย.-16 ธ.ค. พ.ศ. 2538 หอมีความสูงรวม 82.30 เมตร นักศึกษามักจะเรียกหอนี้ว่า “หอแห้ว” ว่ากันว่าถ้าใครได้ขึ้นไปหอสุรนภาในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่จะเรียนไม่จบแม้ความสูงจะมี 11 ชั้น แต่ลิฟต์มีแค่ชั้น …

พามาเบิ่ง 5 หอคอยแห่งอีสาน จุดชมวิวกลางเมือง อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง  สนามบินอีสาน ปี 2566 สนามบินใด๋ คนใช้หลายสุด

พามาเบิ่ง  สนามบินอีสาน ปี 2566 สนามบินใด๋ คนใช้หลายสุด   หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2566    อ้างอิงจาก:  กรมท่าอากาศยาน   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #กรมท่าอากาศยาน #สนามบิน  #สนามบินอีสาน 

พา “วัยรุ่นฟันน้ำนม” ไปดู “เครื่องบิน” ที่ไหนดี?

กองทัพอากาศ ด้วยหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพอากาศทั้ง 4 แห่งในอีสาน ได้แก่ กองบิน 1 ที่นครราชสีมา กองบิน 21 ที่อุบลราชธานี กองบิน 23 ที่อุดรธานี ฝูงบินในสังกัด 237 (น้ำพอง) เปิดบ้านต้อนรับเด็ก ๆ และวัยรุ่นฟันน้ำนม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอากาศยาน ทั้ง เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงการแสดงจากอากาศยาน หลากหลายรุ่นในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ภายในวันเด็กนี้ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2566 ที่มา กองทัพอากาศ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#IsanEcon #วันเด็ก #วันเด็ก2567 #วันเด็ก2024#เครื่องบิน #เครื่องบินวันเด็ก

พามาเบิ่ง แบรนด์ของฝากขึ้นชื่อ “โคราช บ้านเอ๋ง”

พามาเบิ่ง แบรนด์ของฝากขึ้นชื่อ “โคราช บ้านเอ๋ง”   หากพูดถึงของกินของฝากของเมืองโคราช หลายคนคงจะนึกถึงสองแบรนด์เก่าแก่อย่าง “เจ้าสัว” และ “ปึงหงี่เชียง” แต่รู้ไหมว่า แม้สินค้าของทั้งคู่จะสามารถครองใจผู้บริโภคทั้งเก่าและใหม่มาได้ตลาดหลายปีที่ผ่านมา แต่พวกเขาก็ไม่หยุดพัฒนา โดยเฉพาะความท้าทายครั้งใหญ่หลังภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนส่งผลให้ธุรกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวจำนวนมากได้รับผลกระทบตามไปด้วย   ครั้งนี้เราชาว ISAN Insight & Outlook จึงอยากพาทุกคนไปดูว่าช่วงที่ผ่านมา “เจ้าสัว” และ “ปึงหงี่เชียง” มีวิธีรับมืออย่างไรกับความเปลี่ยนแปลงนี้   เริ่มที่ “เจ้าสัว” ในปี 2563 หันมาปรับกลยุทธ์รองรับ จากเดิมที่เน้นเพิ่มสาขา เปลี่ยนมาเป็นบุกโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำต่าง ๆ ทำให้ยอดขายรวมของปีที่แล้วโตขึ้น 15% ยังไม่รวมไปถึงการลงทุนกับเครื่องจักรภายในโรงงานและระบบหลังบ้านเพื่อให้ทันยุคดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมา จนสามารถสร้างรายได้รวมเกือบพันล้านบาทเป็นครั้งแรก ประกอบกับการที่ผู้คนมีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ เเละคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น แม้จะเป็นอาหารทานเล่นหรือของขบเคี้ยวอย่าง “เนื้อสัตว์แปรรูป” ซึ่งในไทยมีผู้เล่นไม่กี่ราย ปี 2564 จึงทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ปรับภาพลักษณ์ ไม่เป็นเเค่ร้านขายของฝากที่รอให้คนมาซื้อ เเต่พยายามเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ด้วยการบุกตลาดสแน็ก, Ready to eat และ Ready to cook meal อย่างเต็มตัว อีกทั้งใช้พรีเซ็นเตอร์เป็นครั้งเเรกในรอบ 63 ปี  ปัจจุบัน เจ้าสัวมีจำนวน 100 กว่าสาขาทั่วประเทศ เเบ่งเป็นร้านค้าของตัวเอง (Stand Alone) ประมาณ 15 สาขา และแฟรนไชส์ประมาณ 90 สาขา กระจายอยู่ในปั๊มนำ้มัน ปตท. ส่วนการส่งออกไปต่างประเทศจะเน้นที่ตลาดเอเชียเป็นหลัก เช่น ฮ่องกง จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ฯลฯ   ต่อกันด้วย “ปึงหงี่เชียง” ที่ก็มีสินค้ากลุ่มของทานเล่นเช่นเดียวกับเจ้าสัว ปี 2564 นี้ ได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโครงการ “ต้นกล้า ทู โกล” ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถยืดอายุอาหารให้นานขึ้นได้ ยกตัวอย่าง “กุนเชียง” จากเดิมที่มีระยะเวลาขายอยู่ 3 เดือน เมื่อพัฒนาเป็น “กุนเชียงพร้อมทาน” ก็ช่วยยืดอายุสินค้าไปได้นานถึง 6 เดือน ซึ่งเหมาะกับการขยายช่องทางการตลาดไปสู่ห้างฯ หรือโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงการส่งออกต่างประเทศที่มากขึ้น   ปัจจุบัน ปึงหงี่เชียง มีแฟรนไชส์ที่อยู่ตามปั๊มน้ำมัน ปตท. 130 สาขาทั่วประเทศ และตามตลาดเป็นส่วนใหญ่ …

พามาเบิ่ง แบรนด์ของฝากขึ้นชื่อ “โคราช บ้านเอ๋ง” อ่านเพิ่มเติม »

เตรียมพร้อมต้อนรับวันเด็ก พาส่องเบิ่ง “เด็กน้อยอีสาน” (อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์) มีมากแค่ไหน

ข้อมูลสะสมถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2566 ในภาคอีสานมีจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทั้งหมด 3.3 ล้านคน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 1.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 51.5% และเพศหญิง 1.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 48.5% โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีมากที่สุด อันดับที่ 1 นครราชสีมา มีจำนวน 390,176 คน อันดับที่ 2 อุบลราชธานี มีจำนวน 301,923 คน อันดับที่ 3 ขอนแก่น มีจำนวน 255,355 คน อันดับที่ 4 บุรีรัมย์ มีจำนวน 251,234 คน อันดับที่ 5 อุดรธานี มีจำนวน 237,526 คน ข้อสังเกต!! จังหวัดที่มีเด็กมากก็แปรผันตามจำนวนประชากรรวมทั้ง โคราช ขอนแก่น อุบลฯ แต่ อุบล กลับเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีสัดส่วนประชากรเด็กมากกว่าอีก 2 จังหวัด และ บึงกาฬ มีสัดส่วนเด็กต่อประชากรสูงที่สุด ถึง 16.8% ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในอีสาน โดยมี มุกดาหาร อุบลฯ และ บุรีรัมย์ เป็นลำดับถัดมา ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนเด็กน้อยต่อประชากรน้อยที่สุด กลับเป็น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และโคราช ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนเด็กต่อประชากรต่ำกว่า 15% ซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้างประชากร ซึ่งอาจสร้างผลกระทบหลายด้านต่อภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต รวมทั้งยังเป็นความท้าทายของสังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หากแบ่งเป็น Generations ก็จะพบว่า The Digital Native (Gen Z) มีอายุตั้งแต่ 12-14 ปี ในภาคอีสานจะมี 399,987 คน เป็น Gen ที่เติบโตในยุคอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย เสพติดความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี และยังมีความเป็นตัวเองสูงและมีความคิดริเริ่ม เรียกได้ว่าใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก 99% ดูทีวี 54% เลยทีเดียว สามารถใช้แพลตฟอร์มหลากหลาย เข้าถึงสื่อกลุ่มใหม่ๆ เปิดรับสื่อและแพลตฟอร์มใหม่ อีกทั้งยังซื้อของออนไลน์สูงสุด เล่นเกมออนไลน์สูงเป็นอันดับ 2 The AI Kids (Gen Alpha) จะมีอายุน้อยกว่า 12 ปี ซึ่งในภาคอีสานมีมากกว่า 2,899,670 คน …

เตรียมพร้อมต้อนรับวันเด็ก พาส่องเบิ่ง “เด็กน้อยอีสาน” (อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์) มีมากแค่ไหน อ่านเพิ่มเติม »

เด็กเอย เด็กดี พาเที่ยวงานวันเด็กในอีสาน

เด็กเอย เด็กดีพาเที่ยวงานวันเด็กในอีสาน ขอนแก่น : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC Khon Kaen https://maps.app.goo.gl/8WcJZcUJcQy65QncA TCDC ขอเชิญชวนทุกคน มาร่วมกันสร้างสรรค์คาแรกเตอร์ไทย ในกิจกรรม “อึกทึกคึกคักรักคาแรกเตอร์ไทย” สุดน่ารักที่มีมาให้เลือกมากถึง 10 ตัว พบกันวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.00 น. พิเศษ ! เวลา 13.30 – 14.30 น. พบมาสคอตน้อง RUBY พร้อมระบายสีไปกับน้องภัทร Pat-Art เจ้าของผลงานคาแรคเตอร์น้อง RUBY ร่วมกิจกรรมฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนขอรับอุปกรณ์ได้ที่โถงชั้น 1 TCDC ขอนแก่น ร้อยเอ็ด : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด https://maps.app.goo.gl/pGjRycqTKfScMB1E7 ท้องฟ้าจำลอง เปิดให้ชมฟรี 12 รอบ รอบละ 30 นาที รอบแรกเริ่ม 09.00 น. ฟรีตลอดทั้งงาน อุดรธานี : กองบินที่ 23 https://maps.app.goo.gl/u9jYPkiJtiHQGJue9 การตั้งแสดงเครื่องบินรบแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ การป้องกันฐานบินภาคพื้น และป้องกันภัยทางอากาศ การบินของเครื่องบิน Alpha Jet, การแสดงสุนัขทหาร อุบลราชธานี : สวนสัตว์อุบลราชธานี https://maps.app.goo.gl/5NHubM383ksAs1ws8 พบกับเจ้าหญิงเจ้าชายในเทพนิยาย รับชมการแสดงความสามารถสัตว์ เพิ่มพิเศษเป็น 3 รอบ 10.00 น. / 13.00 น. / 15.00 น. เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หรือ สูงไม่ถึง 135 ซม. กิจกรรมการให้อาหารเสือโคร่งอินโดจีน (Feeding Show) กิจกรรมป้อนอาหารเสือ-สิงโต (พุธ-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) กิจกรรมป้อนอาหารนกซันคอนัวร์ นครราชสีมา : กองบิน 1 https://maps.app.goo.gl/SH4TnwvPZqi3k4fj6 การจัดแสดงอากาศยาน และยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ การแสดง ฮ.EC 725 การแสดง F16 บินในรูปหมู่ 4 ลำ การแสดงสุนัขทหาร กาฬสินธุ์ : พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum https://maps.app.goo.gl/chy1UpNKf6m37dD1A ขอเชิญเด็กๆ ชวนคุณพ่อคุณแม่แต่งชุดแฟนตาซี #ในธีมซุปเปอร์ฮีโร่_หรือการ์ตูนที่ชื่นชอบ เที่ยวงานวันเด็ก …

เด็กเอย เด็กดี พาเที่ยวงานวันเด็กในอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง เจ้าสัว และ ชูวิทย์ฟาร์ม 2 บริษัทอีสาน เตรียม IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ ปี 67

บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) พร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมออกขายหุ้นในปี 2567 บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยว และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 87,684,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 29.2 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) ประกอบธุรกิจ: ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 149.00 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 25.69% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท โดยวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุน เพื่อก่อสร้างฟาร์ม ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ นอกจากนี้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รองรับการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจ อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #การเงินอีสาน#เจ้าสัว #ชูวิทย์ฟาร์ม #IPO #ตลาดหลักทรัพย์ #SET#mai

ชวนมาฮู้จัก ชื่อเก่าแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อเก่าคือ บ้านแก่งสำเริง 2. จังหวัดขอนแก่น ชื่อเก่าคือ เมืองขามแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ ชื่อเก่าคือ บ้านหลวง 4. จังหวัดนครพนม ชื่อเก่าคือ เมืองมรุกขนคร 5. จังหวัดนครราชสีมา ชื่อเก่าคือ เมืองโคราฆะ กับเมืองเสมา 6. จังหวัดบึงกาฬ ชื่อเก่าคือ อำเภอไชยบุรี 7. จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อเก่าคือ เมืองแปะ 8. จังหวัดมหาสารคาม ชื่อเก่าคือ บ้านลาดกุดยางใหญ่ 9. จังหวัดมุกดาหาร ชื่อเก่าคือ เมืองมุกดาหาร 10. จังหวัดยโสธร ชื่อเก่าคือ บ้านสิงห์ท่า 11. จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อเก่าคือ สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็จประตู 12. จังหวัดเลย ชื่อเก่าคือ หมู่บ้านแฮ่ หรือ เมืองเลย 13. จังหวัดสกลนคร ชื่อเก่าคือ เมืองสกลทวาปี 14. จังหวัดสุรินทร์ ชื่อเก่าคือ เมืองประทายสมันต์ 15. จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อเก่าคือ เมืองขุขันธ์ 16. จังหวัดหนองคาย ชื่อเก่าคือ บ้านไผ่ 17. จังหวัดหนองบัวลำภู ชื่อเก่าคือ เมืองกมุทธาสัย 18. จังหวัดอุดรธานี ชื่อเก่าคือ บ้านเดื่อหมากแข้ง 19. จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อเก่าคือ ดอนมดแดง 20. จังหวัดอำนาจเจริญ ชื่อเก่าคือ เมืองค้อ อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัด – อีสานร้อยแปด – GOTOLOEI.COM – ​​sanook.com ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #ISANCulture #Culture #บ้านเมืองอีสาน#ชื่อเก่าจังหวัดในอีสาน #จังหวัดในอีสาน #ชื่อเก่า ดูน้อยลง