เตรียมพร้อมต้อนรับวันเด็ก พาส่องเบิ่ง “เด็กน้อยอีสาน” (อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์) มีมากแค่ไหน

ข้อมูลสะสมถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2566 ในภาคอีสานมีจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทั้งหมด 3.3 ล้านคน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 1.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 51.5% และเพศหญิง 1.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 48.5%

👥โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีมากที่สุด
อันดับที่ 1 นครราชสีมา มีจำนวน 390,176 คน
อันดับที่ 2 อุบลราชธานี มีจำนวน 301,923 คน
อันดับที่ 3 ขอนแก่น มีจำนวน 255,355 คน
อันดับที่ 4 บุรีรัมย์ มีจำนวน 251,234 คน
อันดับที่ 5 อุดรธานี มีจำนวน 237,526 คน

👨‍🍼🧑‍🍼ข้อสังเกต!! จังหวัดที่มีเด็กมากก็แปรผันตามจำนวนประชากรรวมทั้ง โคราช ขอนแก่น อุบลฯ แต่ อุบล กลับเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีสัดส่วนประชากรเด็กมากกว่าอีก 2 จังหวัด และ บึงกาฬ มีสัดส่วนเด็กต่อประชากรสูงที่สุด ถึง 16.8% ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในอีสาน โดยมี มุกดาหาร อุบลฯ และ บุรีรัมย์ เป็นลำดับถัดมา
ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนเด็กน้อยต่อประชากรน้อยที่สุด กลับเป็น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และโคราช ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนเด็กต่อประชากรต่ำกว่า 15% ซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้างประชากร ซึ่งอาจสร้างผลกระทบหลายด้านต่อภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต รวมทั้งยังเป็นความท้าทายของสังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

หากแบ่งเป็น Generations ก็จะพบว่า

The Digital Native (Gen Z) มีอายุตั้งแต่ 12-14 ปี ในภาคอีสานจะมี 399,987 คน
เป็น Gen ที่เติบโตในยุคอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย เสพติดความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี และยังมีความเป็นตัวเองสูงและมีความคิดริเริ่ม เรียกได้ว่าใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก 99% ดูทีวี 54% เลยทีเดียว สามารถใช้แพลตฟอร์มหลากหลาย เข้าถึงสื่อกลุ่มใหม่ๆ เปิดรับสื่อและแพลตฟอร์มใหม่ อีกทั้งยังซื้อของออนไลน์สูงสุด เล่นเกมออนไลน์สูงเป็นอันดับ 2

The AI Kids (Gen Alpha) จะมีอายุน้อยกว่า 12 ปี ซึ่งในภาคอีสานมีมากกว่า 2,899,670 คน
เป็o Gen ที่เติบโตและพึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีตั้งแต่แรกเริ่ม ส่วนมากจะใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากกว่า และมีพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยจะใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก 99% ดูทีวี 58% โดยจะมักใช้ Facebook, YouTube, Line และ TikTok อีกทั้งยังเล่นเกมออนไลน์สูงเป็นอันดับ 1

อ้างอิงจาก:
– กรมการปกครอง
– Brand Buffet.

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #คนอีสาน #เด็กอายุต่ำกว่า15ปีในภาคอีสาน #เด็กอายุต่ำกว่า15ปี #วันเด็ก

Leave a Comment

Your email address will not be published.