พามาเบิ่ง 22 แหล่งท่องเที่ยวตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แดนอีสาน

พามาเบิ่ง 👀🏞️
22 แหล่งท่องเที่ยวตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แดนอีสาน

จากแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่รู้จักของจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำสื่อนี้เพื่อเชิญชวนทุกคนไปแวะชมสถานที่ประวัติศาสตร์ของภาคอีสาน “แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ้างอิงจาก:
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#แหล่งท่องเที่ยวตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ #แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

Leave a Comment

Your email address will not be published.