January 2024

พามาเบิ่งอันดับอัตราการเติบโตของ ทุนจดทะเบียน และ จำนวน นิติบุคคลเทียบปี 2565 แต่ละจังหวัดในอีสาน

จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า อัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียนและ จำนวนนิติบุคคลในจังหวัดอีสาน ปี พ.ศ.2566 เทียบกับปี พ.ศ.2565 จะพบว่า 1 ปีที่ผ่านมา แน้มโนมจำนวนการจัดตั้งธุรกิจหรือ จดทะเบียนนิติบุคคลในแต่ละจังหวัดของอีสานมีจำนวนที่น้อยลง อย่างเห็นได้ชัด โดยมีเพียง 2 จังหวัดเท่าที่มีจำนวนการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น คือ หนองบัวลำภู และ ขอนแก่น ที่ 4% และ 2% ตามลำดับ ส่วนอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียน ใน 1 ปีที่ผ่านมาก็จะพบว่าแน้วโน้มของธุรกิจที่มาจดทะเบียนใหม่ในแต่ละจังหวัดใช้เงินทุนจดทะเบียนน้อยลงอย่างชัดเจน มีเพียง 5 จังหวัดเท่านั้น ที่มีผู้จดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ใช้เงินจดทะเบียนมากขึ้น ได้แก่ ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ กาฬสินธุิ์ และ ขอนแก่น โดยมีนครพนมที่ทุนจดทะเบียนยังคงที่ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือกลับลดลง ซึ่งสามารถยกตัวอย่างง่ายๆ ได้ว่า หาก ปีที่แล้ว(พ.ศ.2565) จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้จดทะเบียนนิติบุคคล ด้วยทุนจดทะเบียนเฉลี่ย 100,000 บาท ปีนี้(พ.ศ.2566) ผู้จดทะเบียนนิติบุคคล จะใช้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 13% หรือเป็นเป็นเงินทุนเฉลี่ย 113,000 บาท นั่นเอง แต่กลับกันใน 1 ปีที่ผ่านมา หากร้อยเอ็ด มีจำนวนผู้จดทะเบียนทั้งหมด 100 ราย ปีนี้จะมีจำนวนผู้จดทะเบียนเพียงแค่ 97 ราย หรือลดลง 3% . โดยตัวเลขจำนวนการจัดตั้งธุรกิจหรือ จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถแสดงให้เห็นว่าในแต่ละจังหวัดมีจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าหรือไม่ และตัวเลขอัตราการเติบโตของทุนจดทะเบียน ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงขนาดของธุรกิจรายใหม่ในแต่ละจังหวัด . ซึ่งถ้าหากจังหวัดไหน มีจำนวนผู้จดทะเบียนนิติบุคคลลดลง แต่ผู้จดทะเบียน กลับมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น อาจแสดงให้เห็นว่า จังหวัดนั้นๆ มีผู้ประกอบการรายใหญ่มากขึ้น หรือมีการลงทุนในบางกลุ่มธุรกิจมากขึ้น แต่จำนวนรวมของผู้ประกอบการในจังหวัดทั้งหมดกลับน้อยลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ร้อยเอ็ด แต่ถ้ามีจำนวนผู้จดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้น แต่ผู้จดทะเบียน กลับมีทุนจดทะเบียนลดลง อาจแสดงให้เห็นว่า จังหวัดนั้นๆ มีจำนวนผู้ประกอบการรายเล็กเพิ่มมากขึ้น แต่อาจยังไม่มีการลงทุนรายใหญ่เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น หนองบัวลำภู . ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight . #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#การเงินอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #เศรษฐกิจถิ่นอีสาน#IsanEcon

ชวนเบิ่ง “สตาร์บัคส์” มีมากแค่ไหนในภาคอีสาน

สตาร์บัคส์ เป็นร้านกาแฟจากอเมริกาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 จาก 3 ผู้ก่อตั้งอย่างกอร์ดอน โบว์เกอร์, เจอร์รี บัลด์วิน และเซฟ ซีเกิล โดยเริ่มแรกเป็นร้านเมล็ดกาแฟคั่ว แต่หลังจากที่โฮเวิร์ด ชูลทส์ เข้ามาดูแลในส่วนของตลาด จนมีการเปลี่ยนแปลงร้านให้กลายเป็นร้านกาแฟเหมือนในปัจจุบัน เส้นทาง “สตาร์บัคส์” ในไทย 2541 สตาร์บัคส์ได้เปิดร้านสาแรกในไทยที่เซ็นทรัลชิดลม 2546 นำเสนอ กาแฟม่วนใจ๋ เบลนด์ โดยรายได้ 5% นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่ 2550 ฉลองครบ 100 สาขา พร้อมจัดกิจกรรม Good Coffee Day โดยนำเงินบริจาคไปสร้างสถานีอนามัยให้ชุมชนบ้านห้วยสัมป่อย จ.เชียงใหม่ 2556 เปิดร้าน Community Store แห่งแรกในเอเชีย ที่สาขาหลังสวนโดยเงิน 10 บาท นำไปช่วยเหลือชุมนุมชาวไร่กาแฟทางภาคเหนือของไทย ปี 2562 เจ้าสัวเจริญซื้อสิทธิ์สตาร์บัคส์ประเทศไทยจากสตาร์บัคส์คอฟฟี่ ไทย มาดูแล 2563 ฉลองครบรอบ 22 ปี ในไทย ด้วยการส่งมอบกาแฟและเครื่อง ดื่ม 22,000 แก้วแก่ภาครัฐและเอกชนผู้เสียสละการทำงานเพื่อสังคม ฝ่าฟันวิกฤตการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ปัจจุบัน มีสาขาทั้งหมด 409 สาขา ทั่วประเทศไทย อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของ Starbucks – ประชาชาติธุรกิจ – Ad Addict ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #สตาร์บัคส์#Starbucks #กาแฟสตาร์บัคส์

ชวนเบิ่ง 5 อันดับราคาที่ดินที่แพงที่สุด ของ Big 4 of ISAN

ขอนแก่น 1. ถนนศรีจันทร์ ราคาประเมินอยู่ที่ 2,500 – 200,000 บาท/ตารางวา 2. ถนนหน้าเมือง ราคาประเมินอยู่ที่ 26,500 – 170,000 บาท/ตารางวา 3. ถนนกลางเมือง ราคาประเมินอยู่ที่ 25,500 – 170,000 บาท/ตารางวา 4. ถนนหลังเมือง ราคาประเมินอยู่ที่ 40,000 – 97,500 บาท/ตารางวา 5. ถนนประชาสโมสร ราคาประเมินอยู่ที่ 40,000 – 82,000 บาท/ตารางวา นครราชสีมา 1. ถนนชุมพล ราคาประเมินอยู่ที่ 110,000 – 130,000 บาท/ตารางวา 2. ถนนจอมพ ราคาประเมินอยู่ที่ 60,000 – 130,000 บาท/ตารางวา 3. ถนนอัษฎางค์ ราคาประเมินอยู่ที่ 50,000 – 130,000 บาท/ตารางวา 4. ถนนราชดำเนิน ราคาประเมินอยู่ที่ 40,000 – 130,000 บาท/ตารางวา 5. ถนนจักรี ราคาประเมินอยู่ที่ 120,000 บาท/ตารางวา อุดรธานี 1. ถนนโพศรี ราคาประเมินอยู่ที่ 70,000-180,000 บาท/ตารางวา 2. วงเวียนน้ำพุ ราคาประเมินอยู่ที่ 160,000 บาท/ตารางวา 3. ถนนอุดรดุษฎี ราคาประเมินอยู่ที่ 70,000-150,000 บาท/ตารางวา 4. ถนนทหาร ราคาประเมินอยู่ที่ 60,000-135,000 บาท/ตารางวา 5. วงเวียนหอนาฬิกา ราคาประเมินอยู่ที่ 117,000 บาท/ตารางวา อุบลราชธานี 1. ถนนอุปราช ราคาประเมินอยู่ที่ 110,000 บาท/ตารางวา 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ราคาประเมินอยู่ที่ 5,500 – 110,000 บาท/ตารางวา 3. ถนนราชบุต ราคาประเมินอยู่ที่ 45,000 – 85,000บาท/ตารางวา 4. ถนนพรหมเทพ ราคาประเมินอยู่ที่ 40,000 – 85,000 บาท/ตารางวา 5. ถนนเลียบแม่นำ้มูล ราคาประเมินอยู่ที่ 25,000 – 80,000 บาท/ตารางวา …

ชวนเบิ่ง 5 อันดับราคาที่ดินที่แพงที่สุด ของ Big 4 of ISAN อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่งเศรษฐีหุ้นคนอีสานที่ได้รับเงินปันผลมากกว่า 100 ล้านบาท

มงคล ประกิตชัยวัฒนา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักลงทุน จังหวัด อุบลราชธานี หุ้นที่ถือครองมูลค่าสูงที่สุด KTC 10.0% ธุรกิจบัตรเครดิต มูลค่าเงินปันผลรวมที่ได้ 304 ล้านบาท ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จังหวัด บุรีรัมย์ หุ้นที่ถือครองมูลค่าสูงที่สุด NER 27.3% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม มูลค่าเงินปันผลรวมที่ได้ 184 ล้านบาท ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักลงทุน จังหวัด อุบลราชธานี หุ้นที่ถือครองมูลค่าสูงที่สุด KTC 4.4% ธุรกิจบัตรเครดิต มูลค่าเงินปันผลรวมที่ได้ 150 ล้านบาท กุณฑี สุริยวนากุล ไม่ปรากฏข้อมูลทางการศึกษา ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 บริษัท Global House จังหวัด ร้อยเอ็ด หุ้นที่ถือครองมูลค่าสูงที่สุด GLOBAL 11.3% ธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง มูลค่าเงินปันผลรวมที่ได้ 139 ล้านบาท เกรียงไกร สุริยวนากุล ป.โท Logistics and Supply chain Management, The University of Nottingham รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Global House จังหวัด ร้อยเอ็ด หุ้นที่ถือครองมูลค่าสูงที่สุด GLOBAL 11.1% ธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง มูลค่าเงินปันผลรวมที่ได้ 136 ล้านบาท ฮู้บ่ว่า บุคคลทั้ง 5 คนนี้ มีมูลค่าพอร์ตหุ้นของแต่ละคน มากกว่า 1 พันล้านบาท และ คุณ มงคล ประกิตชัยวัฒนา ติดลำดับเศรษฐี ลำดับที่ 42 ของมหาเศรษฐีในประเทศไทยที่จัดอันดับโดย Forbes ปี 2023 อ้างอิงจาก: – วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566 – www.set.or.th ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน …

พามาเบิ่งเศรษฐีหุ้นคนอีสานที่ได้รับเงินปันผลมากกว่า 100 ล้านบาท อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง อีสานอินไซต์พาชมจำนวนประชากรเกิดใหม่ในอีสานปี 2566

ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศ กว่า 21.7 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 32.9% ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันอีสานก็ยังเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนทารกเกิดใหม่มากที่สุดในประเทศ แต่เริ่มเห็นอัตราการเกิดที่ลดลง ซึ่งหากเป็นในรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้อีสานเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบในช่วงเวลาถัดไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่น่าจับตามองของภาคอีสาน นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจเรื่องเพศของทารกเกิดใหม่ที่ปีนี้ปรับเป็นจำนวนทารกเพศชายมากกว่าทารกเพศหญิง ในอัตราส่วน 51:49 จากเดิมที่ประชากรเพศชายต่อเพศหญิงของอีสาน อยู่ที่อัตราส่วน 49:51 ก็นับเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจว่าหากอัตราส่วนระหว่างเพศเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จะกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม ของอีสานในช่วงเวลาถัดไปอย่างไร สรุป ทารกเพศชาย 80,134 คน ทารกเพศหญิง 76,436 คน ที่มา สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #Generation#BabyBoomer #GenX #GenY #GenZ #Alpha#ประชากรไทย #คนเกิดใหม่ #ประชากรอีสาน

ข้อมูลน่าฮู้ เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน

“นครชัยบุรินทร์” (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 565,983 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 99,654 บาท ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวมากที่สุด โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่ นครราชสีมา คือ ไวน์เขาใหญ่ ชัยภูมิ คือ ส้มโอทองดีบ้านแท่น บุรีรัมย์ คือ ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ สุรินทร์ คือ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 422,716 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 97,749 บาท โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่ ร้อยเอ็ด คือ ผ้าไหมสาเกต ขอนแก่น คือ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท มหาสารคาม คือ มันแกวบรบือ กาฬสินธุ์ คือ พุทรานมบ้านโพน “สบายดี” (หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ) โดยมีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 273,482 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 88,914 บาท โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่ หนองคาย คือ สับปะรดศรีเชียงใหม่ เลย คือ ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ อุดรธานี คือ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง หนองบัวลำภู คือ ผ้าขิดไหม บึงกาฬ คือ สับปะรดบึงกาฬ “ราชธานีเจริญศรีโสธร” (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 267,720 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 76,383 บาท โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่ อุบลราชธานี คือ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คือ กระเป๋าสานลายไทย ศรีสะเกษ คือ ทุเรียนภูเขาไฟ ยโสธร คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ “สนุก” (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 142,001 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 75,383 บาท โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่ สกลนคร คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ นครพนม คือ ลิ้นจี่นครพนม มุกดาหาร คือ …

ข้อมูลน่าฮู้ เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูล…น่าฮู้ อีสาน กับ กัมพูชา

ภูมิศาสตร์ ภาคอีสานของไทยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา แม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และลาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ แม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำตม และแม่น้ำเสียมเรียบ . วัฒนธรรม ภาคอีสานของไทยและประเทศกัมพูชามีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีวัฒนธรรมร่วมกัน โดยเฉพาะเขตอีสานใต้ที่ติดกับเขตแดนกัมพูชา ซึ่งวัฒนธรรมที่โดดเด่น ได้แก่ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน, ประเพณีทางศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง อย่างไรก็ตาม ภาคอีสานของไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยกลางมากกว่าประเทศกัมพูชา ส่งผลให้มีวัฒนธรรมบางอย่างที่แตกต่างออกไป เช่น การใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารมากกว่าภาษาถิ่นอีสาน . ข้อมูลพื้นฐาน ภาคอีสานของไทย พื้นที่ 168,854 ตรกม. จำนวนประชากร 21.7 ล้านคน ภาษาราชการ ไทย รายได้ส่งกลับของแรงงานในตปท. 1.54 แสนล้านบาท/ ปี รายได้เฉลี่ยต่อประชากร 90,998 บาท/ปี ประเทศกัมพูชา พื้นที่ 181,035 ตรกม. จำนวนประชากร 16.76 ล้านคน ภาษาราชการ เขมร รายได้ส่งกลับของแรงงานในตปท. 8.35 หมื่นล้านบาท/ ปี รายได้เฉลี่ยต่อประชากร 58,444 บาท/ปี . เศรษฐกิจ ภาคอีสานของไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเทศกัมพูชามีเศรษฐกิจที่เติบโตปานกลาง โดยภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว . สรุป ภาคอีสานของไทยและประเทศกัมพูชามีภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างบางประการเช่นกัน ในขณะที่อัตราการเกิดและเติบโตของประชากรทั้งไทยและภาคอีสานเริ่มมีอัตราการเกิดลดลงต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศกัมพูชา #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #กัมพูชา #ส่วนแบ่งตลาดของกัมพูชา #GMS #เพื่อนบ้านGMS #เพื่อนบ้านอีสาน

พามาเบิ่งของฝากขึ้นชื่อประจำจังหวัดในอีสาน ต้อนรับปีใหม่

พามาเบิ่งของฝากขึ้นชื่อประจำจังหวัดในอีสาน ต้อนรับปีใหม่ เนื่องในวันปีใหม่ทุกคนก็พากันกลับบ้าน ตามภูมิลำเนา บ้านเกิดของตนเอง หรือไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ทาง ISAN Insight จึงรวบรวมข้อมูลของฝากของแต่ละจังหวัดดังนี้เลยค่า นอกจากนั้นของฝากยังโดดเด่น มีสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนืองจากนี้อีกด้วย อ้างอิงจาก: nexenthailand ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #IsanEcon #2024 #ปีใหม่ #HappyNewYear

Scroll to Top