July 2023

“ส้มตำนัว” เริ่ดคักหลาย เดินหน้ารีเฟรชแบรนด์ในรอบ 23 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Enjoy Nua Meal” ตั้งเป้าขยายโมเดลใหม่ 5 สาขา

ส้มตำนัว (SOMTAMNUA) เป็นหนึ่งแบรนด์อาหารอีสานที่เป็นที่คุ้นหูคุ้นตากันดี โดยมีเมนูชูโรงเป็น “ตำมั่ว”ซิกเนเจอร์เมนูที่สร้างชื่อให้กับร้านเป็นอย่างมาก แม้จะได้รับความนิยมอย่างมากแต่ในปัจุบันที่โลกและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นตัวเร่งให้ ตำมั่ว เข้าใกล้ความเป็นแบรนด์ที่อาจกำลัง “ตกยุค” เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ ตำมั่ว ภายใต้การกุมบังเหียนของ “อภิรัตน์ อังกุรนาค” จึงตัดสินใจ รีเฟรชแบรนด์ใหม่ในรอบ 23 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ ใหม่ที่มีชื่อว่า “Enjoy Nua Meal” เพื่อปรับแบรนด์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมไปถึงปรับโลโก้แบรนด์ใหม่ และการตกแต่งร้าน ด้วยการนำคู่สีใหม่ ๆ เข้ามาเติมเต็มให้ภาพรวมของแบรนด์ดู POP สดใส สนุก มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อภิรัตน์ อังกุรนาค ผู้อำนวยการอาวุโสแบรนด์ส้มตำนัว (SOMTAMNUA) เปิดเผยถึงที่มาของการปรับลุคแบรนด์ใหม่ในครั้งนี้ด้วย 3 โจทย์หลักว่า เริ่มที่ โจทย์แรก คือ ความต้องการที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความต้องการอะไรใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ และอาหารอีสานยังคงเป็น 1 ในอาหารที่เป็น Top of mind ของผู้บริโภค เราต้องการคงรูปแบบการรับประทานอาหารอีสานที่เป็นการทานด้วยกันหลาย ๆ คน ซึ่งจะทำให้มื้ออาหารนั้น ๆ มีความสนุกสนานมากขึ้น ด้วยการสอดแทรกความเป็นแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เข้ามาด้วย โจทย์ที่สอง คือชื่อร้าน ด้วยการนำเอาคำว่า “นัว” ซึ่งเป็นภาษาอีสาน ที่มีความหมายว่า อร่อย กลมกล่อม และเป็นอัตลักษณ์หรือ Brand Identity ของเรา มาผสมความครีเอทีฟ ใส่เป็นลูกเล่นสนุก ๆ มาใส่ในหลาย ๆ จุด ภายในร้าน จนเกิดเป็นแท็กไลน์ (Tagline) ‘I’m Nua : นัวแต่ไหน” เพื่อเป็น Key message ที่ Connect กับลูกค้า และสร้างการจดจำ ว่าเราเป็น “นัว” ตัวจริงเสียงจริงมายาวนานกว่า 23 ปี และโจทย์สุดท้าย ในแง่ของการสื่อสาร เริ่มจากการปรับโลโก้แบรนด์ สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับเส้นสายให้ดู Smooth ยิ่งขึ้น แต่ยังคงเค้าโครงเดิมไม่ให้ลูกค้าสับสน และ Mood & Tone ใหม่ พร้อมกับการตกแต่งร้านใหม่ในรูปแบบของ “Nua Home” ที่สร้างบรรยากาศทำให้เหมือนลูกค้าทานอาหารอยู่ที่บ้าน ให้ความรู้สึกอบอุ่น สบาย ๆ เหมาะกับการมาพักผ่อน และทานอาหารอร่อย ๆ สไตล์อีสานแท้ ๆ ไปด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีการเลือกใช้วัสดุ และใส่องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีสีสันเข้ามาผสมผสาน …

“ส้มตำนัว” เริ่ดคักหลาย เดินหน้ารีเฟรชแบรนด์ในรอบ 23 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Enjoy Nua Meal” ตั้งเป้าขยายโมเดลใหม่ 5 สาขา อ่านเพิ่มเติม »

ปังหลาย คัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ  ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกความทรงจำแห่งโลก”

ปังหลาย คัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ  ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกความทรงจำแห่งโลก”   องค์การยูเนสโก รับรอง “คัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ” ตำนานพระธาตุพนม เอกสารโบราณสำคัญ ซึ่งเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาฉบับพื้นถิ่นภาคอีสานที่ใช้สำนวนภาษาเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกความทรงจำแห่งโลก”   จากการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยโครงการและความร่วมมือกับองค์การอื่นๆ (Programme and External Relations Commission – PX) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาวาระการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก (Nominations of new items of documentary heritage to be inscribed on the Memory of the World International Register) ซึ่งรวมถึงคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ (National Collection of Palm-Leaf Manuscripts of Phra That Phanom Chronicle)   คัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ จัดเป็นเอกสารโบราณสำคัญ เป็นของแท้ดั้งเดิมที่มีเพียงคัมภีร์เดียว เนื้อหาจัดเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาฉบับพื้นถิ่นภาคอีสานที่ใช้สำนวนภาษาเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค เป็นหนังสือใบลานจารด้วยอักษรธรรมอีสาน ภาษาไทย และภาษาบาลี ที่มีทำนองการแต่งเป็นภาษาโบราณแบบเฉพาะของท้องถิ่น มีความไพเราะ แทรกคติธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการใช้คำเป็นสำนวนภาษาให้เห็นภาพพจน์ ทำนองเปรียบเทียบ มีจำนวน 7 ผูก มีหลักฐานปรากฏอยู่ในลานหน้าสุดท้ายกล่าวไว้ชัดเจนว่าหนังสือฉบับนี้อาชญาเจ้าพระอุปราช พร้อมด้วยบุตร ภรรยา ให้สร้างขึ้นไว้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2405 อีกทั้งรูปอักษรธรรมอีสานนี้ใช้จารเรื่องในคัมภีร์ก็เป็นอักษรโบราณที่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว สภาพทั่วไปแข็งแรง เส้นอักษรยังเห็นได้ชัดเจน เนื้อเรื่อง เบื้องต้นเกริ่นนำด้วยนิทานตำนานเมืองต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณริมฝั่งน้ำโขง   สาระสำคัญของเรื่องอยู่ที่อุรังคธาตุ (ตำนานพระธาตุพนม) ได้มาประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ด้วยอำนาจบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้ ส่วนความสำคัญของเนื้อหา นอกจากจะสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมของชุมชนในท้องถิ่นที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งแล้ว ยังแสดงถึงความเป็นบทประพันธ์ประเภทวรรณกรรมพื้นบ้านที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม ความเชื่อของชุมชนในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติ ความเอื้ออาทรต่อกันของคนในหมู่ชนที่ร่วมสังคมเดียวกันประดุจคนในครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสอดคล้องกับวัฒนธรรม อารยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ที่แพร่กระจายอยู่โดยรอบภูมิภาคของพื้นถิ่น ซึ่งมีการอยู่อาศัยของผู้คนตลอดบริเวณพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงและใกล้เคียงอย่างยั่งยืน ยาวนานไม่ขาดช่วงจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าในทางการเมืองจะมีการแบ่งเขตบ้านแดนเมืองเป็นประเทศต่างๆ กันแล้วก็ตาม แต่ความเคารพนับถือศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา อันมีพระธาตุพนมเป็นหลักชัย ยังยืนหยัดอย่างมั่นคง หลอมรวมจิตใจชาวพุทธ สืบสานกันมาตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขง เป็นความเชื่อมโยงที่เหนียวแน่นชัดเจนตราบถึงทุกวันนี้   การขึ้นทะเบียนเอกสารหรือเหตุการณ์สำคัญเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก มีกระบวนการการพิจารณาโดย International Advisory Committee …

ปังหลาย คัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ  ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกความทรงจำแห่งโลก” อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง ไวน์ แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

ไวน์ คืออะไร? เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ที่ได้จากการหมักน้ำผลไม้ กับยีสต์ โดยควบคุมการหมักอย่างเหมาะสม ไวน์ที่ดื่มกันในท้องตลาด มีมากมายหลายชนิด อาจเรียกชื่อตามประเภทของผลไม้ชื่อผู้ผลิต หรือปริมาณของแอลกอฮอล์เป็นเกณฑ์ เช่น ไวน์แอปเปิล ไวน์มังคุด ไวน์หม่อน เป็นต้น แม้แต่ผักบางชนิด ก็สามารถที่จะหมักทำเป็นไวน์ได้ ซึ่งมีรสที่แตกต่างกันไป ISAN Insight & Outlook สิพามาเบิ่ง ภาคอีสานมีไวน์อยู่ในจังหวัดใด๋แหน่? “กราน-มอนเต้” (Gran-Monte) ก่อตั้ง จังหวัดนครราชสีมา ทำมาจาก องุ่น “พีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่” (PB Valley Khao Yai Winery) ก่อตั้ง จังหวัดนครราชสีมา ทำมาจาก องุ่น “ชาโต เดอ เลย” (Chateau de Loei) ก่อตั้ง จังหวัดเลย ทำมาจาก องุ่น “ชาโต เดอ ภูพาน” (Chateau De Phuphan) ก่อตั้ง จังหวัดสกลนคร ทำมาจาก หมากเม่า “มองตราเวีย” (MONTRA VIA) ก่อตั้ง จังหวัดยโสธร ทำมาจาก อ้อย “รี เฟธ ไวน์” (Re Faith Wine) ก่อตั้ง จังหวัดขอนแก่น ทำมาจาก มัลเบอร์รี่ และกระเจี๊ยบ “สกาย” (SKY) ก่อตั้ง จังหวัดมหาสารคาม ทำมาจาก น้ำผึ้ง กระเจี๊ยบ มะนาว มัลเบอร์รี่ อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของบริษัท ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ไวน์อีสาน #Wine

รายได้จากการท่องเที่ยวในภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ? ปี 2566 (มกราคม-พฤษภาคม)

รายได้จากการท่องเที่ยวในภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ? ปี 2566 (มกราคม-พฤษภาคม)   ภาคอีสานมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 17 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณอยู่ที่ 30,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% จากปี 2565 (มกราคม-พฤษภาคม) ที่มีรายได้ 20,019 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากคนในประเทศ    5 จังหวัดภาคอีสาน ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด ปี 2566 เทียบกับ ปี 2565 อันดับ 1. นครราชสีมา 5,347 ล้านบาท | 3,750 ล้านบาท อันดับ 2. ขอนแก่น 4,403 ล้านบาท | 3,344 ล้านบาท อันดับ 3. อุดรธานี 3,932 ล้านบาท | 2,190 ล้านบาท อันดับ 4. บุรีรัมย์ 2,910 ล้านบาท | 2,110 ล้านบาท อันดับ 5. หนองคาย 2,308 ล้านบาท | 990 ล้านบาท   จะเห็นว่า ปี 2566 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในภาคอีสานเติบโตได้ดีกว่าช่วง COVID-19 โดยเฉพาะจังหวัดเมืองรองที่อยู่ใกล้กับประเทศลาว ซึ่งได้รับผลดีจากการเปิดใช้รถไฟจีน-ลาว    อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/outlook    อ้างอิงจาก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #รายได้ท่องเที่ยวอีสาน #ท่องเที่ยวอีสาน #เที่ยวอีสาน

เผยประวัติ “ หมู่บ้านช้างตากลาง ” สัมผัสวิถีคนกับช้าง เมืองสุรินทร์ถิ่นช้างไทย  

เผยประวัติ “ หมู่บ้านช้างตากลาง ” สัมผัสวิถีคนกับช้าง เมืองสุรินทร์ถิ่นช้างไทย     สุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ ช้าง สัตว์ที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยเป็นเวลาช้านาน และยังเป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หรือ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ที่นี่ไม่เป็นเพียงหมู่บ้านช้างธรรมดาๆ ที่ให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนและช้างเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ไปศึกษาชีววิทยา ประวัติ และอุปนิสัยของน้องๆ ด้วย โครงการโลกของช้าง “Elephant World” เกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ร่วมกับ งบส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เนรมิตรพื้นที่กว่า 500 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 2,700 ไร่ ให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะจัดแสดงเรื่องราวของช้าง เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางวิชาการของช้าง และผลักดันให้ ‘โลกของช้าง’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างแบบครบวงจร รวมทั้งจะมีช้างอยู่ที่นี่มากที่สุดในโลกอีกด้วย สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ประกอบด้วย สนามแสดงช้าง สระช้างเล่นน้ำ หอชมทิวทัศน์อิฐ (Brick Observation Tower) โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ และการท่องไพร เรียกว่าเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างแบบครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้ พิกัด : https://goo.gl/maps/goDi6Qw2CUMXvW5b9   อ้างอิงจาก: สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ becommon.co travel.trueid   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ที่เที่ยวอีสาน #สุรินทร์ #หมู่บ้านช้างตากลาง 

ภาวะเศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 2 ปี 2566 เป็นจั้งใด๋ ? มาหาคำตอบกับ E-Saan Poll

ภาวะเศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 2 ปี 2566 เป็นจั้งใด๋ ? มาหาคำตอบกับ E-Saan Poll   อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (E-Saan Center for Business and Economic Research – ECBER) โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 2/2566 และคาดการณ์ไตรมาส 3/2566”   รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านต่างๆ และคำนวณดัชนีภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 2/2566 และคาดการณ์ไตรมาส 3/2566 พร้อมประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวม ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2566 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ18 ปีขึ้นไป 1,116 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด   เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ รายได้และทรัพย์สินครัวเรือน โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้และการซื้อของมูลค่าสูง และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งค่า ดัชนีมีค่าระหว่าง 0 – 100 หากดัชนีอยู่ที่ ระหว่าง 0 – 19.9   คือ แย่มาก ระหว่าง 20 – 39.9 คือ แย่  ระหว่าง 40 – 59.9 คือ ปานกลาง/พอใช้  ระหว่าง 60 – 79.9 คือ ดี  และ ระหว่าง 80 – 100 คือ ดีมาก   1) ดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนไตรมาส 2/2566 เท่ากับ 33.1 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่ แย่และแย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี33.8 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 34.4 2) ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ไตรมาส 2/2566 เท่ากับ 32.7 หมายความว่า  โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสาน อยู่ในระดับแย่และดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส ก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 31.8 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะแย่ลงเล็กน้อยเป็น 31.9 3) ดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและช าระหนี้ไตรมาส 2/2566 เท่ากับ 32.9 …

ภาวะเศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 2 ปี 2566 เป็นจั้งใด๋ ? มาหาคำตอบกับ E-Saan Poll อ่านเพิ่มเติม »

ชวนเบิ่ง ธุรกิจน้ำปลาร้า จากอาหารบ้าน ๆ สู่ “ธุรกิจหลายล้าน” ของเหล่าคนดังจากภาคอีสาน

“ปลาร้า” หรือ “น้ำปลาร้า” ถือเป็นเครื่องปรุงรสเด็ดที่เรียกได้ว่าอยู่คู่ครัวไทยแทบจะทุกบ้าน เพราะสามารถใช้ปรุงอาหารที่หลากหลายโดยเฉพาะเมนูแซ่บ ๆ ที่ถูกปากทุกคนทั้ง ส้มตำ ,ยำ ,แกงอ่อม, น้ำพริก และอื่น ๆอีกมากมาย ซึ่งธุรกิจน้ำปลาร้า เรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทำให้มีเหล่าคนดังหันมาจับธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จสร้างมูลค่ามหาศาลทำยอดขายได้ไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของแบรนด์น้ำปลาร้าแต่ละแบรนด์ของเหล่าคนดังจะเป็นอย่างไร ISAN Insight & Outllok จะเว้าสู่ฟัง เริ่มต้นที่ น้ำปลาร้า MUM “คุณหม่ำ จ๊กมก” ตลกรุ่นใหญ่ชื่อดังของเมืองไทย แม้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานาน สร้างเนื้อสร้างตัวจนมีรายได้ที่มั่นคงแล้ว หันมาลงทุนธุรกิจน้ำปลาร้า โดยจับมือกับ “เป๊ก สัญชัย” ทำแบรนด์น้ำปลาร้า “น้ำปลาร้า MUM” ตรา เอ็มยูเอ็ม รสชาตินัว ไม่กลัวใคร ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และในปี 2564 มีรายได้รวม 40 ล้านบาท น้ำปลาร้าแซ่บไมค์ “คุณไมค์ ภิรมย์พร” นักร้องลูกทุ่งดังเจ้าของฉายา “ขวัญใจผู้ใช้แรงงาน” ซึ่งมีเพลงฮิตในตำนานมากมายเช่น ”ยาใจคนจน” ต่อมาจึงได้ผันตัวจากการจับไมค์ หันมาลงทุนจับธุรกิจนำปลาร้า ซึ่งเจ้าตัวเคยเปิดร้านอาหารอีสานมาก่อนทำให้มีความคุ้นเคยกับปลาร้าเป็นอย่างดี โดยใช้ชื่แบรนด์ “แซ่บไมค์” เอาใจสายแซ่บผลิตน้ำปลาร้า เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จและโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศ เรียกได้ว่าสร้างรายได้มหาศาลกันเลยทีเดียว โดยในปี 2565 มีรายได้รวม 533 ล้านบาท น้ำปลาร้าบัญชาเมฆ “คุณบัวขาว บัญชาเมฆ” นักมวยชื่อดังขวัญใจชาวไทย ก็เป็นอีกคนที่เข้าสู่วงการทำร้านปลาร้า ชูจุดเด่นน้ำปลาร้าน้ำแร่ปรุงสำเร็จรูป ตราบัญชาเมฆ โดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นผู้คิดค้นผลิตน้ำปลาร้าปรุงสุกเจ้าแรกของโลกที่ใช้นวัตกรรมนำน้ำแร่ธรรมชาติมาผสม และใช้ในการผลิตน้ำปลาร้าแถมมีโอเมกา 3 และไอโอดีนสูงได้รับมาตรฐาน GMP HACCP Halal ผ่านการรับรองจาก อย. กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทโรงงานปลาร้าแม่ประกาศ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างผลิต มีรายได้รวม 10 ล้านบาท น้ำปลาร้าสุนารี “คุณสุนารี ราชสีมา” นักร้องลูกทุ่งแถวหน้าของเมืองไทย ที่นอกจากจะร้องเพลงและงานพิธีกรแล้ว ยังผันตัวมาทำธุรกิจน้ำปลาร้า ภายใต้แบรนด์ “น้ำปลาร้าสุนารี” แบรนด์ไทยที่ต้องการพาอาหารอีสานโกอินเตอร์ ซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จไม่แพ้กัน เพราะมียอดขายดีทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้สุนารียังทำน้ำพริก ซอสผัดหมี่โคราช ฯลฯ ออกมาขายร่วมด้วย โดยในปี 2563 บริษัท ฮีโร่ แอนด์ อาเธอร์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างผลิต สามารถทำรายได้ถึง 4 ล้านบาท น้ำปลาร้าราชา “คุณตุ๊กกี้ สุดารัตน์” นักแสดงตลกชื่อดังที่จับมือกับหวานใจ”คุณบูบู้” ทำธุรกิจขายน้ำปลาร้าที่มีชื่อว่า “ปลาร้าราชา” ซึ่งคิดค้นสูตรโดย “คุณบูบู้” ทำการผลิต โดยลงทุนทำโรงงาน ซื้อเครื่องมือ รวมถึงขอมาตรฐานต่างๆ …

ชวนเบิ่ง ธุรกิจน้ำปลาร้า จากอาหารบ้าน ๆ สู่ “ธุรกิจหลายล้าน” ของเหล่าคนดังจากภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

พาส่องเบิ่ง แบรนด์ น้ำปลาร้า สุดแซ่บ จากแดนอีสาน

น้ำปลาร้าแม่เหรียญ แม่เหรียญ ชารีนิวัฒน์ ซึ่งเป็นคุณแม่ของ คุณมะนูญ ชารีนิวัฒน์ ได้คิดค้นสูตรน้ำปลาร้าขึ้นมา ซึ่งในช่วงเวลานั้น ทำปลาร้า แบบตักขาย ขายที่แรกคือจังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นคุณมะนูญ จากพ่อค้าส้มตำ ที่มีแนวคิดอยากให้คนได้ทานปลาร้าสูตรเฉพาะของตัวเอง จึงเริ่มวางขายในโชห่วยหมู่บ้าน ในปี 2559 ได้ย้ายโรงงานไปตั้งที่จังหวัดเลย สู่ธุรกิจSME ที่มีรายได้หลักร้อยล้าน น้ำปลาร้าเชฟไพรฑูรย์ คุณไพรฑูรย์ ชารีนิวัฒน์ กล่าวว่า ตนเองเป็นลูกอีสานที่เติบโตมากับปลาร้า ซึ่งเป็นอาหารที่มีรสชาติแซ่บนัว จึงเกิดแนวคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้คนภาคอื่นๆ ได้ลิ้มรสปลาร้าที่แซ่บ อร่อย และนัวแบบอีสานๆ จึงได้ศึกษาวิธีการทำปลาร้าปรุงสุกเพื่อจำหน่าย จนเกิดแนวคิดว่า ถ้าทำใส่ขวดแล้วสามารถขายได้ทั่วประเทศ คนอื่นๆก็จะได้ชิมปลาร้ารสชาติอีสานได้ทั่วประเทศ คนที่ซื้อน้ำปลาร้าไปตำส้มตำขายก็สามารถขายได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะอร่อยหรือไม่ เพราะในน้ำปลาร้าเป็นสูตรพิเศษที่คิดมาเพื่อลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ยังต้มปลาร้าไม่เป็น ให้สามารถไปเปิดร้านขายส้มตำได้ สร้างอาชีพคนอีกทางหนึ่ง น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ จากจุดเล็กๆของการทำปลาร้าเพื่อบริโภคในครัวเรือนของ คุณพ่อสนั่น และคุณแม่ทองสุข ศรีโยธา ในปี 2510 ได้ค่อยๆขยับขยายเติบโต สู่รุ่นลูก คือ คุณพ่ออุทัย และคุณแม่บุญล้ำ ปรีเรือง โดยใช้ชื่อกิจการว่า เพชรดำค้าปลาร้า ซึ่งต่อมาในปี 2557 ได้ก่อตั้ง บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด และมีสินค้าเริ่มแรกคือ น้ำปลาร้าต้มสุกภายใต้แบรนด์ “แม่บุญล้ำ” ของดีประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สร้างรายได้อันยั่งยืนให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยรอบ และพัฒนาคุณภาพสินค้า แบบยั่งยืนตามหลักสากล จนกลายเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกระดับประเทศ น้ำปลาร้าตำมั่ว เกิดขึ้นบนแนวคิดของการต้องการที่จะคอนโทรลธุรกิจต้นน้ำ คือ เรื่องของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในร้านอาหารในเครือ คือ “ตำมั่ว” ที่มีการใช้น้ำปลาร้าในปริมาณค่อนข้างมาก จึงได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ บริษัท เค.เอส.เอฟ. ฟู๊ดส์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาร้าเจ้าดังและได้รับมาตรฐานของไทย จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อบริษัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อผลิตป้อนให้กับร้านตำมั่ว ขณะเดียวกันก็ต่อยอดไปสู่การทำเป็นสินค้าที่เจาะเข้าช่องทางร้านค้าปลีก น้ำปลาร้าศิริพร รสแซ่บ เริ่มก่อตั้งในการผลิตนำปลาร้าบรรจุขวดเจ้าแรกในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเริ่มผลิตจากปลาน้ำจืดที่หาได้ตามท้องถิ่น เมื่อทำไปได้สักระยะหนึ่ง จึงคิดว่าปลาน้ำจืดคงไม่เพียงพอกับการทำธุรกิจ จึงได้คิดหาความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารด้วยวัตถุดิบจากปลาทะเลชั้นดี เช่น ปลากระตัก ปลาทู เป็นต้น เพื่อมาใช้ในการหมักทำเป็นน้ำปลาร้า น้ำปลาร้าภาทอง คุณวีรดาอร เล่าว่า ธุรรกิจโรงงานปลาร้าเกิดขึ้นเมื่อปี 2540 จากเดิมครอบครัวทำธุรกิจฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ และประสบภาวะปัญหาขาดทุน ในปี2550 จึงได้ลาออกจากงานเพื่อมาช่วยงานที่บ้าน จากเดิมสินค้าจากโรงงานจะเป็นปลาร้าหมักแบบตัว ต่อมาได้เพิ่มเป็นน้ำปลาร้าต้มสุก ปัจุบันธุรกิจน้ำปลาร้าแข่งขันกันค่อนข้างสูงมาก ทางโรงงานก็ต้องมีการปรับตัวทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าให้ตรงกับความต้องการ อีกทั้งมีการแตกไลน์ในการผลิตสินค้าจากปลาร้าไปเป็นอาหารอย่างอื่นที่เป็น ready to eat มากขึ้น แต่ก็ยังคง concept เดิมคือราคาต้องเข้าถึงง่าย อ้างอิงจาก – เว็บไซต์ของบริษัท – OTOP Loei – …

พาส่องเบิ่ง แบรนด์ น้ำปลาร้า สุดแซ่บ จากแดนอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

ปัจจัยอิหยัง ? ก่อหนี้สินในอีสานหลายที่สุด ?  ISAN Insight & Outlook สิพามาเบิ่ง

ปัจจัยอิหยัง ? ก่อหนี้สินในอีสานหลายที่สุด ?  ISAN Insight & Outlook สิพามาเบิ่ง   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/Q2_2566.pdf     อ้างอิงจาก: ISAN Insight & Outlook แบบสำรวจพฤติกรรมทางการเงินและหนี้สิน  เมื่อวันที่ 16-22 มิถุนายน 2566  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 512 คน   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ค่าใช้จ่าย #หนี้สิน #ภาระหนี้สิน #ครัวเรือนอีสาน 

ISAN Insight & Outlook พามาเบิ่ง ครัวเรือนอีสาน ต้องการมาตรการช่วยเหลืออิหยังหลายที่สุด ?

ISAN Insight & Outlook พามาเบิ่ง ครัวเรือนอีสาน ต้องการมาตรการช่วยเหลืออิหยังหลายที่สุด ?   มาตรการช่วยเหลือที่ครัวเรือนอีสานต้องการมากที่สุดคือการแจกเงินเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ และการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ในขณะกลุ่มผู้ที่มีรายได้มากกว่านั้น ต้องการความช่วยเหลือที่ยั่งยืนมากขึ้น  เช่นการกระตุ้นการท่องเที่ยว การส่งเสริมผู้ประกอบการและการลงทุน   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/Q2_2566.pdf    อ้างอิงจาก: ISAN Insight & Outlook แบบสำรวจพฤติกรรมทางการเงินและหนี้สิน  เมื่อวันที่ 16-22 มิถุนายน 2566  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 512 คน   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ค่าใช้จ่าย #หนี้สิน #ภาระหนี้สิน #ครัวเรือนอีสาน #มาตรการช่วยเหลือ