รายได้จากการท่องเที่ยวในภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ? ปี 2566 (มกราคม-พฤษภาคม)

รายได้จากการท่องเที่ยวในภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ? ปี 2566 (มกราคม-พฤษภาคม)

 

ภาคอีสานมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 17 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณอยู่ที่ 30,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% จากปี 2565 (มกราคม-พฤษภาคม) ที่มีรายได้ 20,019 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากคนในประเทศ 

 

5 จังหวัดภาคอีสาน ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด ปี 2566 เทียบกับ ปี 2565

อันดับ 1. นครราชสีมา 5,347 ล้านบาท | 3,750 ล้านบาท

อันดับ 2. ขอนแก่น 4,403 ล้านบาท | 3,344 ล้านบาท

อันดับ 3. อุดรธานี 3,932 ล้านบาท | 2,190 ล้านบาท

อันดับ 4. บุรีรัมย์ 2,910 ล้านบาท | 2,110 ล้านบาท

อันดับ 5. หนองคาย 2,308 ล้านบาท | 990 ล้านบาท

 

จะเห็นว่า ปี 2566 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในภาคอีสานเติบโตได้ดีกว่าช่วง COVID-19 โดยเฉพาะจังหวัดเมืองรองที่อยู่ใกล้กับประเทศลาว ซึ่งได้รับผลดีจากการเปิดใช้รถไฟจีน-ลาว 

 

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/outlook 

 

อ้างอิงจาก:

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ 

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ 

Website : https://isaninsight.kku.ac.th 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #รายได้ท่องเที่ยวอีสาน #ท่องเที่ยวอีสาน #เที่ยวอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.