December 2022

พาส่องเบิ่ง เส้นทาง “ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น” ผู้ผลิตที่นอนชั้นนำของไทย

สร้างธุรกิจให้ได้รับการยอมรับกับตลาดในประเทศก็ยากระดับหนึ่ง แต่การที่จะทำให้ธุรกิจนั้นมีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าทั่วโลกนั้นยากกว่า และยากที่สุดคือทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นก้าวผ่านกาลเวลาสู่ปี 60 ปี 70 หรือก้าวสู่ปีที่ 100 ให้ได้ภายใต้การแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรง คุณเพ็ญศรี แช่มปรีดา ทายาทรุ่นที่สองของผู้สร้างที่นอนไทย ถ่ายทอดประสบการณ์ 56 ปี ธุรกิจที่นอนไทยที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและคู่ค้าทั่วโลก เริ่มต้นจาก คุณพ่อของคุณเพ็ญศรี คือ คุณประเสริฐ ประเสริฐวณิช ประธานบริษัท ก็ทำธุรกิจขายที่นอนแล้ว โดยเปิดร้านขายที่นอนร้านแรกที่ถนนเพชรบุรี ซึ่งสมัยนั้นที่นอนที่มีจำหน่ายในร้านทั่วไปจะเป็นที่นอนนุ่นแบบเย็บมือ แต่คุณพ่อของคุณเพ็ญศรีเป็นคนทันสมัย ท่านจึงติดต่อคู่ค้าจากต่างประเทศ นำเข้าที่นอนมาจำหน่าย ที่ร้านและกลายเป็นร้านขายที่นอนที่ทันสมัยที่สุดในเมืองไทย ต่อมาเมื่อธุรกิจขยายตัวจึงมีการสร้างโรงงานแห่งแรกและขยายเป็นโรงงานแห่งที่สองในเวลาต่อมา โดยนำนวัตกรรมที่นอนจากต่างประเทศมาผลิตเอง และเป็นที่มาของที่นอนแบรนด์ “ดาร์ลิ่ง เดอร์ลุกซ์” ในที่สุด การที่ได้เติบโตในครอบครัวที่ทำธุรกิจที่นอน ก็เหมือนเราทำธุรกิจนั้นไปในตัว พอโตขึ้นมาเป้าหมายก็คือการมารับช่วงธุรกิจต่อร่วมกับพี่ ๆ ในฐานะทายาทรุ่นที่สองคนหนึ่ง จึงเน้นเรื่องงานนวัตกรรม การตลาด การขาย การพัฒนาสินค้าใหม่ และการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก ให้ตลาดโลกรู้ว่าคนไทยนั่นมีศักยภาพและสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับที่นอนและเครื่องนอน รวมถึงการตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้า ซึ่งมักจะมีโจทย์ที่ยากหรือโจทย์แปลก ๆ เกิดขึ้นเสมอ ในที่สุดบริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง จำกัด ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เนื่องจากจะมีคำสั่งซื้อที่นอนและเครื่องนอนแบบต่าง ๆ ที่ผลิตและเป็นที่นิยมอยู่แล้วเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ปี 2539 บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด จึงเกิดขึ้นโดยใช้งบประมาณลงทุนสร้างโรงงานประมาณ 200 ล้านบาท พร้อมขบวนการผลิตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย บนพื้นที่ 48 ไร่เศษ ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อตอบโจทย์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าจากทั่วโลก ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ยังเป็นฐานสำคัญของธุรกิจที่นอนในกลุ่ม CLMV ด้วย นิยามและความสำเร็จของ “ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น” ความสามารถในการผลิตที่นอนและเครื่องนอนตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการตามความเชี่ยวชาญของเรา โดยปราศจากข้อจำกัด ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจชัดเจนที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำนวัตกรรมที่นอนและเครื่องนอนของไทย ซึ่งเน้นการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสนองตอบตามความต้องการการใช้ที่นอนและเครื่องนอนของคนรุ่นใหม่ ทำให้ที่นอนและเครื่องนอนมีความหมายมากกว่าเพื่อการนอนเพียงอย่างเดียว แนวทางที่ชัดเจนนี้ทำให้เป็นบริษัทฯ ผลิตที่นอนไทยรายแรกและรายเดียว ที่ได้รับรางวัลแบรนด์ไทยดีเด่นเพื่อการส่งออกปี 2017 หรือ PM AWARD BEST THAI BRAND อ้างอิงจาก: https://datawarehouse.dbd.go.th/…/profile/5/0105539128345 https://www.thaihotelbusiness.com/peopl…/darling-mattress/ https://www.darling.co.th/about/ #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ที่นอนดาร์ลิ่งขอนแก่น #ผู้ผลิตที่นอนชั้นนำของไทย #ขอนแก่น #ที่นอนดาร์ลิ่ง

ปังหลาย! ชาวนากาฬสินธุ์ปราดเปรื่องผลิตข้าวเหนียวเขาวง  ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ 

ปังหลาย! ชาวนากาฬสินธุ์ปราดเปรื่องผลิตข้าวเหนียวเขาวง  ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุข จ.กาฬสินธุ์ ปลูกข้าวเหนียวไม่ใช้สารอินทรีย์ ได้มาตรฐาน GI GAP และ Organic Thailand เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.65 นายบุญถม ทะเสนฮด เกษตรกรปราดเปรื่อง ประธานกลุ่มข้าว GI ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีการรวมกลุ่ม ภายใต้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุข พื้นที่รวมมากกว่า 2,000 ไร่ มีสมาชิก 300 คน  ซึ่งเกษตรกรมีการปลูกข้าวเหนียวเขาวง หรือ ข้าว กข6 ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กรมการข้าว เนื่องจากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่กลายพันธุ์ การลด ละ เลิก ในการใช้สารเคมี ด้วยการใช้ และแหนแดง ในการควบคุมวัชพืช การใช้สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา เป็นต้น  ซึ่งนอกจากจะไม่ปล่อยมลภาวะทางดิน น้ำ และอากาศแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรมีกำไรเหลือเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย พร้อมทั้งยังถือคติการทำนาที่ “ครอบครัวสนับสนุน สมาชิกรวมใจ ร่วมมือ ร่วมพัฒนา มีเป้าหมาย” อีกด้วย นางวิจิตร แสงทอง เกษตรปราดเปรื่อง ผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวง กล่าวว่า นอกจากนี้ทุกกระบวนการผลิตยังได้มาตรฐาน GI GAP และ Organic Thailand ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ ข้าวเล่าชีวิต และแบรนด์นาโก โดยผลิตภัณฑ์ข้าวที่ทำก็มีอย่างหลากหลาย คือ ประเภทข้าวสุญญากาศ (ข้าวกล้องมะลิเป็นสุขนาโก ข้าวเหนียวเขาวงเป็นสุข ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวดัชนีต่ำ ข้าวไทนาโก จำหน่ายราคา 70 บาท ), ขนมข้าวสินเหล็กป๊อบ รสนมเนย, เครื่องดื่มข้าวหมัก รสข้าวเหนียวเขาวง ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีน้ำตาล เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาการผลิตและจำหน่ายข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเป็นสุข ยังคงพัฒนาการผลิตข้าวให้ออกมาป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าวของกลุ่มฯ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และสามารถรับประทานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และช่วยส่งเสริมให้ข้าวมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอีกด้วย   อ้างอิงจาก:  ไทยรัฐ  #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ข้าวเหนียวเขาวง #ข้าวกข6 #กาฬสินธุ์

เริ่ดแฮง !  Advice ปักหมุดภาคอีสาน เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกใจกลางเมืองขอนแก่น 

เริ่ดแฮง !  Advice ปักหมุดภาคอีสาน เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกใจกลางเมืองขอนแก่น    ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ไอทีและศูนย์กลางกระจายสินค้า ยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้ง พร้อมเป็น IT Community แห่งแรกในภาคอีสาน  บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกใจกลางเมืองขอนแก่น วางกลยุทธ์นอกเหนือจากเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทุกประเภทตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เกมมิ่งเกียร์ อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ แฟลกชิปสโตร์แห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมบริการให้กับลูกค้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) และเป็นพื้นที่สำหรับคนไอทีในฐานะ IT Community ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับผู้บริโภคในทุกพื้นที่ แอดไวซ์แฟลกชิปสโตร์ตั้งอยู่บนถนนศรีจันทร์ใจกลางเมืองขอนแก่น บนพื้นที่กว่า 488 ตารางเมตร จัดโซนให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าเต็มพื้นที่ด้วยผลิตภัณฑ์ไอทีและเทคโนโลยีล่าสุดมากกว่า 10,000 รายการ พร้อมโซน Service ที่ให้บริการก่อนและหลังการขายแบบครบวงจรโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญทั้งในด้านอัพเกรดฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ตรวจเช็คหรือส่งซ่อม อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยพื้นที่สำหรับนั่งทำงานระหว่างรอใช้บริการในโซน Work From Here รวมถึงลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานก็สามารถเข้าใช้บริการได้ ทั้งหมดนี้ตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในภาคอีสาน และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลสำรวจของ สถาบันความเป็นอยู่ ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) เผยว่า ภาพรวมตลอดปี 2564 ภูมิภาคที่มีการใช้จ่ายสูงสุด คือ ภาคอีสาน จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว และการเดินทางกลับภูมิลำเนาจากการเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพฯ ในช่วงการระบาดของของโควิด-19 ทำให้มีการวางแผนอยู่แบบระยะยาวและยังคงติดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่กรุงเทพฯ จึงทำให้เกิดการใช้จ่ายที่มากขึ้น สอดคล้องกับผลสำรวจของ TikTok ที่กล่าวถึงพฤติกรรมการย้ายถิ่นฐานและการกลับมาใช้ชีวิตในถิ่นกำเนิด เมื่อผู้คนสามารถเรียนหรือทำงานออนไลน์ได้ ชีวิตในเมืองหลวงจึงไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นอีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้บริโภคภาคอีสานยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Early Adopter ที่ชื่นชอบการทดลองใช้ คลั่งใคล้บริการใหม่ ๆ ไม่ต่างจากคนกรุงเทพฯ โดยมีกำลังการใช้จ่ายในช่องทางออนไลน์เฉลี่ย 2,800 บาทต่อคน หรือมากกว่าคนกรุงเทพถึง 1.3 เท่า สินค้ายอดนิยม ได้แก่ สินค้าในด้านความงาน แฟชั่น เครื่องประดับ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ณัฎฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด กล่าวว่า “แอดไวซ์มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีมานาน การเปิดแฟลกชิปสโตร์ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการดำเนินธุรกิจของแอดไวซ์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุดให้กับผู้บริโภค แต่ยังเป็นการตอบสนองความต้องการด้านการบริการให้กับผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นหนึ่งช่องทางในการกระจายโอกาสในการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งทางภาครัฐและเอกชนก็เริ่มเข้ามาลงทุน พัฒนา และส่งเสริมการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีมากขึ้นด้วย ซึ่งแฟลกชิปสโตร์ที่ขอนแก่นนี้จะเป็นต้นแบบของแฟลกชิปสโตร์ในภูมิภาคอื่น ๆ อีกต่อไป ในส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจในปีหน้า แอดไวซ์ยังคงมุ่งมั่นในด้านการส่งมอบโอกาสทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภค พร้อมด้วยกิจกรรมและข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษต่าง ๆ ที่เราเตรียมไว้ต้อนรับทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์” ปัจจุบัน แอดไวซ์มีทั้งหมด 338 สาขา ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไอทีที่มีหน้าร้านครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ นอกจากนี้ ยังวางจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในหลากหลายแพลตฟอร์ม …

เริ่ดแฮง !  Advice ปักหมุดภาคอีสาน เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกใจกลางเมืองขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม »

ชวนเบิ่ง “ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์” อาณาจักรผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค ภายในประเทศ เน้นลูกค้ากลุ่ม Traditional Trade (TT) ร้านค้าส่ง,ร้านค้าปลีกและร้านค้าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ มีคลังสินค้าที่มีคุณภาพ รองรับการกระจายสินค้าทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ มากกว่า 35 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ ผู้นำในด้านการบริการด้านการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าที่มีศักยภาพ และบริการหลังการขาย บริษัทมีการสำรวจข้อมูลการตลาดของสินค้าที่จะมาเป็นคู่ค้ากับทางบริษัทเสมอ อีกทั้งมีพนักงานส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย และมีพนักงานบริการหลังการขายเพื่อดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขายเสมอและส่งผลให้สินค้าของคู่ค้ากระจายสู่ตลาดอย่างยั่งยืน โดยช่องทาง การจัดจำหน่ายของบริษัทมีทั้งค้าส่งขนาดใหญ่แต่ละจังหวัง ค้าส่งขนาดกลางแต่ละอำเภอ รวมไปถึงร้านขายของชำ มินิมาร์ทและร้านโชว์ห่วยในแต่ละตำบล และหมู่บ้านกว่า 80,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ รองรับการกระจายสินค้าทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มากกว่า 35 สาขา ซึ่งครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากผู้ค้าซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทางบริษัททำการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าในด้านความสามารถนำสินค้าสู่ตลาดได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมตลาดทุกกลุ่ม บริษัทยังใส่ใจคู่ค้าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันที่พร้อมก้าวไปด้วยกันอย่างมั่งคง โดย ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ เป็นผู้นำในด้านการบริการด้านการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า และบริการหลังการขายซึ่งมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว มีการนำเทคโนโนยีต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการการบริหารงานของทั้งบริษัท (SAP) ใช้ระบบการขายโดย Van sales (หน่วยรถเงินสด) ทั้งรถยนต์มากกว่า 100 คัน และรถจักรยานยนต์มากกว่า 100 คัน ใช้ระบบติดตามประเมินการขายโดย GPS ในรถยนต์ทุกคันมีโปรแกรมตรวจสอบยอดขายของสินค้าของคู่ค้าโดยใช้ B2B (Business to Business) และตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าแต่ละสาขาด้วยกล้อง CCTV อ้างอิงจาก: https://thongma-con.com/ https://datawarehouse.dbd.go.th/…/profile/5/0345557000426 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธงมาคอนซูเมอร์โปรดักส์ #จำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค #อุบลราชธานี #ผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

ย้อนเบิ่ง สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ในภาคอีสานปี 64 

ย้อนเบิ่ง สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ในภาคอีสานปี 64    ก่อนอื่นต้องรู้ว่า ‘ความยากจน’ หรือ Poverty สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ความยากจนด้านตัวเงิน (Monetary Poverty) และที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-monetary poverty)  เครื่องมือวัดความยากจนด้านตัวเงิน คือ เส้นความยากจน (Poverty line) ดังนั้น ผู้ที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคต่ำกว่าเส้นความยากจนจะถูกจัดให้เป็นคนจน จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดในอีสาน ได้แก่ กาฬสินธุ์ 25.2% นครราชสีมา  21.01% หนองบัวลำภู 18.12%  จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนต่ำสุดในอีสาน ได้แก่ มหาสารคาม   2.24%  เลย   0.97%  ขอนแก่น   0.58%   อ้างอิงจาก: ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ความยากจน #MonetaryPoverty  

พาส่องเบิ่ง “อุดรกระจกรถยนต์” ผู้นำตลาดกระจกรถยนต์อันดับหนึ่งของภาคอีสาน มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

ย้อนเล่าถึงอดีตสมัยเริ่มเปิดร้านเมื่อ 10 กว่าปีก่อน คุณศมน กล่าวว่า “เมื่อก่อนตอนตั้งร้านใหม่ๆ รถยนต์เข้ามาติดตั้งกระจกแค่ 3 คันต่อวันก็ดีใจแล้ว” ซึ่งตรงข้ามกับภาพความสำเร็จในปัจจุบัน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด มีตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมกว่า 17 จังหวัดทั่วภาคอีสาน ขึ้นแท่นผู้นำตลาดกระจกรถยนต์อันดับหนึ่งของภาคอีสาน มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี คุณศมนเริ่มต้นธุรกิจจากการค้าส่ง-ปลีกกระจกทุกยี่ห้อ โดยไม่มีการผลิตเอง เป็นเพียงแค่ซื้อมาขายไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำยาก แต่คุณศมนมีความคิดว่า “ถ้ารู้ลึก รู้จริงในงานของตัวเอง แม้จะไม่มีโรงงานผลิต ก็สามารถที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้” จึงมุ่งมั่นขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาอยู่เสมอ โดยมีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่และหลักสูตรการตลาดเชิงกลยุทธ์เสริมพลังทัพธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ คพอ. ซึ่งเปรียบเสมือนการส่องกระจกให้มองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น เริ่มตั้งแต่เรื่องการทำบัญชี ระบบหลังบ้านซึ่งทำผิดมาตลอด รวมถึงการให้บริการลูกค้าที่ยังไม่ได้มาตรฐาน การบริหารบุคลากรและการขนส่สินค้าก็ยังไม่เป็นระบบ เมื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จ อุดรกระจกรถยนต์ก็สามารถปรับโฉมภาพลักษณ์พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมาย ด้วยศักยภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพเป็นที่มาของการเปลี่ยนสถานภาพจาก “ร้านค้า” กลายเป็น “ศูนย์กระจกรถยนต์” คุณศมนได้มองเห็นข้อผิดพลาดที่ไม่เคยรู้มาก่อน อย่างเรื่องการทำบัญชี ระบบหลังบ้านซึ่งสำคัญมาก แต่ปรากฏว่าทำผิดมาตลอดต้องใช้เวลาหลายปี เซ็ตระบบกันใหม่ หรือเมื่อก่อนไม่เคยมีการอบรมพนักงานว่าต้องให้บริการลูกค้าอย่างไร อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้ามาช่วยสร้างมาตรฐานขึ้นจนปัจจุบันได้จัดทำเป็นคู่มือพนักงานด้านขนส่งสินค้า แต่เดิมขนส่งไปจังหวัดต่าง ๆ เพียงอาทิตย์ละ 1 รอบ อาจารย์ก็ช่วยวางแผนให้มีระบบขนส่งที่กระจายสินค้าได้มากขึ้นถึงอาทิตย์ละ 3 รอบ ทุกวันนี้คุณศมนยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการเข้าอบรมโครงการอื่น ๆ ของกรมฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณศมนเปรียบว่าเป็นเหมือนการค่อย ๆ ปรับแต่งพลิกโฉมบ้าน แก้ไขจุดบกพร่อง ขยายพื้นที่ จนบ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านหลังใหม่ที่มั่นคง มั่งคั่งและยิ่งใหญ่กว่าเดิม อ้างอิงจาก: https://datawarehouse.dbd.go.th/…/profile/5/0415540000567 https://www.prachachat.net/local-economy/news-551279 https://www.dip.go.th/…/2019-04-26…/2019-04-29-15-26-18 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อุดรกระจกรถยนต์ #ผู้นำตลาดกระจกรถยนต์ #อุดรธานี #ธุรกิจการค้ากระจก

พามาเบิ่ง “4 ภูเขาไฟ” ยอดฮิต บุรีรัมย์-สุรินทร์ 

พามาเบิ่ง “4 ภูเขาไฟ” ยอดฮิต บุรีรัมย์-สุรินทร์    เมืองไทยมีวิวภูเขาสวยๆ หลายแห่ง แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่าประเทศของเราก็มี “ภูเขาไฟ” ด้วยเช่นเดียวกัน แต่เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โดยมีมากนับสิบแห่งและพบในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งบางแห่งในปัจจุบันยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราสามารถไปเยี่ยมชมได้ ดังเช่นที่ “จังหวัดบุรีรัมย์-สุรินทร์” ในแถบอีสานใต้ ที่มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วหลายแห่ง   โดยทาง ISAN Insight & Outlook พามาเบิ่ง “4 ภูเขาไฟ” ยอดฮิต บุรีรัมย์-สุรินทร์    ภูเขาไฟพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอบปล่องทางทิศใต้เป็นที่ตั้งปราสาทหินพนมรุ้ง เทวสถานที่เดิมสร้างขึ้นในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15-18 สำหรับตัวอาคารปราสาทประธานก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพูอันงดงามสมส่วน ตามจุดต่างๆจะมีภาพสลักหินฝีมือวิจิตรประณีต นำโดย “ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์” และภาพ “ศิวนาฏราช” รวมไปถึงภาพจำหลักหินเป็นเรื่องราวต่างๆ ที่งดงามและค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากความงดงามอลังการแล้ว ทุกๆ ปีปราสาทหินพนมรุ้งยังมีสิ่งอันน่ามหัศจรรย์เกิดขึ้น กับปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ลอดช่องผ่านบานประตูทั้ง 15 ช่องเป็นแนวเดียวกันได้อย่างพอดี โดยปีหนึ่งจะมีเพียง 4 ครั้งเท่านั้น คือ ขึ้น 2 ครั้ง ในช่วงเดือน เม.ย.และ ก.ย. ตก 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มี.ค.และ ต.ค. นับเป็นความมหัศจรรย์และแสดงถึงความสามารถของผู้ออกแบบและสร้างปราสาทพนมรุ้งได้เป็นอย่างดี   ภูเขาไฟอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์ เขาพระอังคารนี้เป็นเนินเขาฐานกว้าง เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟในยุคควอเทอร์นารีเมื่อประมาณ 700,000 ปีมาแล้ว หากมองจากที่สูงจะมองเห็นเป็นรูปพญาครุฑที่กำลังกระพือปีกหรือคว่ำหน้าหันหัวไปทางทิศใต้ โดยมีปากปล่องใหญ่อยู่ที่เขากระดูกซึ่งเป็นจุดสูงสุด เกิดจากหินหลอมละลายปะทุออกมาแล้วเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะมีการสร้างวัด มีหลักฐานว่าที่นี่เคยเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณ โดยได้พบโบราณวัตถุคือใบเสมาหินบะซอลต์สมัยทวารวดีซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยตั้งอยู่รอบอุโบสถ ใบเสมาเหล่านี้มีภาพสลักรูปบุคคล สถูป ดอกบัว และธรรมจักร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 อายุประมาณ 1,300 ปี   ภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินบนสะพานแขวนเพื่อชมทัศนียภาพของปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเป็นหลุมลึกได้ หรือหากอยากชมอย่างใกล้ชิดก็สามารถลงไปเดินบนทางเดินเท้าก่อด้วยหิน สามารถมองเห็นหินฟองน้ำ หรือหินลอยน้ำ กระจายอยู่โดยรอบ บนยอดเขากระโดงยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 12 ม. ฐานยาว 14 ม. หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือ ในพระเศียรพระสุภัทรบพิตรยังมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ อีกทั้งใกล้กับองค์พระยังเป็นที่ตั้งของ “มณฑปรอยพระพุทธบาทจำลอง” ที่มีรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างประดิษฐานไว้ในปราสาทเขากระโดง   ภูเขาพนมสวาย จังหวัดสุรินทร์ นักท่องเที่ยวที่มายังเขาพนมสวายจะมาแวะกราบสักการะรูปเหมือนและอัฐิของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล เกจิแห่งเมืองสุรินทร์ที่เจดีย์หลวงปู่ดุลย์เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะขึ้นไปยังเขาทั้ง 3 ยอด ยอดเขาที่อยู่ใกล้เจดีย์หลวงปู่ดุลย์คือ “เขาคอก” บนยอดเขาคอกเป็นศาลาอัฐมุขที่ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และใกล้ๆ กันนั้นมีศาลาเจ้าแม่กวนอิมให้สักการะกันด้วย จากนั้นขับรถต่อไปที่ “เขาชาย” …

พามาเบิ่ง “4 ภูเขาไฟ” ยอดฮิต บุรีรัมย์-สุรินทร์  อ่านเพิ่มเติม »

ชวนเบิ่ง เส้นทาง “ทาเคชิ โกลด์ (Takeshi Gold)” อาณาจักรอาหารญี่ปุ่นรายใหญ่ในภาคอีสาน

ร้านอาหารญี่ปุ่น “ทาเคชิโกลด์” เป็นความตั้งใจที่จะเข้าภาคอีสานตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพราะคุณชัยวัฒน์เป็นคนนครราชสีมา แต่ได้ไปเริ่มที่ขอนแก่นก่อนเป็นสาขาแรกเมื่อปี 2561 แล้วก็ไปเปิดสาขาที่ ยูดีทาวน์ จ.อุดรธานี ปี 2562 และสาขานครราชสีมาปี 2563 ส่วนสาขา 4 จะเปิดที่อุบลราชธานี ปี 2564 ครอบครัวของคุณชัยวัฒน์ ทำธุรกิจขายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วที่กรุงเทพฯ ซึ่งทำมานาน 34 ปี ซึ่งส่งให้ร้านอาหารญี่ปุ่นหลักๆทั่วประเทศ จึงอยากแตกไลน์ธุรกิจของที่บ้าน และอยากสร้างแบรนด์ของตัวเอง จากนั้นได้มาบริหารที่ บริษัทเบียร์ไฮเนเก้น เป็นผู้จัดการ 9 ปีอยู่ที่กรุงเทพฯ หลังจากนั่นก็ลาออกมาช่วยที่บ้าน และก็คิดว่าอยากแตกไลน์ออกมา เพราะมีวัตถุดิบอยู่แล้ว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ “ทาเคชิ” มาจากชื่อคนญี่ปุ่นไม่ได้มีความหมายอะไร แต่อยากตั้งชื่อให้คนเข้าถึงง่าย พูดถึงนึกถึงแล้วคนรู้จักเลย จึงได้ใช้ชื่อนี้ “ทาเคชิ” ที่ขอนแก่นถือว่าประสบความสำเร็จในเวลาแค่ 3 เดือน จากนั้นจึงได้ขยายสาขามีทุนไปต่อที่อุดร แล้วก็มาที่นครราชสีมา โดยสำหรับจุดเด่นของอาหารญี่ปุ่น คือ เป็นซอส 5 ตัวที่ร้านตีเอง เป็นสูตรเฉพาะของร้านเอง ส่วนเมนูอาหารมี 116 เมนู ซิกเนเจอร์ของร้าน คือ ทาเคชินิเคดิ, นิเคดิหน้าเยิ้ม, คันชี่โรล, และหัวปลาต้มซีอิ๊ว ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ ราคาบุฟเฟต์แซลมอลสด 399 บาท ไม่รวมเครื่องดื่ม ซึ่งไม่จำกัดเวลา อ้างอิงจาก: https://www.koratstartup.com/235678/ https://datawarehouse.dbd.go.th/…/profile/5/0305563006767 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ทาเคชิ #อาหารญี่ปุ่น #ขอนแก่น #อุดรธานี #นครราชสีมา #Takeshi

ฟิตหลาย “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” จัดยิ่งใหญ่ ชิงเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท

ฟิตหลาย “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” จัดยิ่งใหญ่ ชิงเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท   การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28-29 ม.ค. 66 นี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นรายการวิ่งระดับนานาชาติแห่งแรกของภาคอีสาน และจัดต่อเนื่องจนเป็นประเพณีงานวิ่งที่จัดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ก้าวไปสู่การวิ่งระยะไกลในระดับมาตรฐานสากล ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นมหกรรมกีฬามวลชนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดขอนแก่นและประเทศชาติอีกด้วย การจัดวิ่งครั้งนี้ มีการวิ่งครบทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และประเภทฟันรันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีรางวัลเงินสดกว่า 2,000,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้เปลี่ยนเส้นทางวิ่งในประเภทฟันรันหรือเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5.4 กิโลเมตร มีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะวิ่งในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ปล่อยตัวเวลา 07.00 น. ในขณะที่การวิ่งระยะไกลทั้งฟูลมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 มีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวต่อว่า การแข่งขันวิ่งครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยริเริ่มเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการเสพสารเสพติดของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีอีกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการควบคู่กับการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ นั่นคือ การจัดโครงการ “สานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี โดยการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 60 โรงเรียน ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกในโรงเรียน และสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย   อ้างอิงจาก: https://mgronline.com/local/detail/9650000114924    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ #ขอนแก่น #มข 

ม่วนคัก! เปิดประวัติ ระเบียบวาทะศิลป์ หมอลำดังแห่งยุค  เขย่า “Big Mountain” วัยรุ่นแน่นหน้าเวที

ม่วนคัก! เปิดประวัติ ระเบียบวาทะศิลป์ หมอลำดังแห่งยุค  เขย่า “Big Mountain” วัยรุ่นแน่นหน้าเวที   เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าง บิ๊กเมาน์เท่น มิวสิก เฟสติวัล 2022 (Big Mountain Music Festival 2022) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ที่ The Ocean เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีศิลปินเข้าร่วมกว่า 150 ศิลปิน รวมไปถึง คณะหมอลำ “ระเบียบวาทศิลป์” และ ศิลปินลูกทุ่งอย่าง จ๊ะ นงผณี โดยบรรยากาศการแสดงคณะหมอลำ “ระเบียบวาทศิลป์” เป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน เหล่าวัยรุ่นแฟนเพลงหน้าใหม่ และหน้าเก่า  ต่างเข้ามาชมการแสดงอย่างหนาแน่น ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงเป็นอย่างมาก ขณะที่กระแสโซเชียลในโลก TikTok ต่างมีการแชร์คลิปการแสดงของ “ระเบียบวาทศิลป์” กันมากมายหลายคลิป  พร้อมกับระบุว่า เป็นเวทีที่อลังการที่สุดแล้วในงาน และ มีความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้วงหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ เป็นวงหมอลำที่กำเนิดมาจาก จ.ขอนแก่น โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดย คุณพ่อระเบียบ พลล้ำ (เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2559)  และ คุณแม่ดวงจันทร์ พลล้ำ (เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2548) ซึ่งคุณพ่อระเบียบได้สร้างวงระเบียบวาทะศิลป์มาจากความรัก  โดยตอนเริ่มต้นก่อตั้งวงระเบียบวาทะศิลป์ มีสมาชิกเพียงแค่ 4 คน พร้อมกับเครื่องดนตรีที่มีน้อยชิ้นแค่ กลองยาว กับ แคน และใช้ความรู้ความสามารถเรียนรู้งานการแสดงหมอลำมาจาก แม่แซง แสงอรุณ ผู้ที่ก่อตั้งและเป็นเจ้าของวงหมอลำพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทาง คุณพ่อระเบียบ และ คุณแม่ดวงจันทร์ รับบทเป็นพระนางในวงหมอลำนี้ด้วยตัวเอง แต่จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นจึงทำให้วงระเบียบวาทะศิลป์กลายเป็นวงหมอลำชื่อดัง และมีชื่อเสียงในแทบภาคอีสาน  โดยภายหลังจากที่ คุณแม่ดวงจันทร์ และ คูรพ่อระเบียบ เสียชีวิต เอ๊ะ ภักดี พลล้ำ ลูกชายได้เข้ามาดูแลเป็นเสาหลักของวงแทนคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ เอ๊ะ เคยเปิดใจว่าความตั้งใจของคุณพ่อและคุณแม่ อยากให้วงระเบียบวาทะศิลป์อยู่คู่กับแผ่นดินเมืองอีสานไปยาวนานแสนนาน ปัจจุบันวงระเบียบวาทะศิลป์ ขึ้นชื่อว่าเป็นวงหมอลำอันดับต้นของภาคอีสาน ถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่วงระเบียบวาทะศิลป์ก็ปรับตัวแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นหมอลำพื้นฐานทางภาคอีสานได้เป็นอย่างดี เรียกว่าเป็นวงหมอลำคิวทองเลยก็ว่าได้ เพราะก่อนหน้านี้ระเบียบวาทะศิลป์ได้เข้าร่วมบนเวที Miss Grand Thailand 2022 เพื่อเฟ้นหาตำแหน่ง มิสแกรนด์ไรซ์ซิ่งสตาร์ ที่เรียกกระแสฮือฮาและได้รับความสนใจจากแฟนเวทีนางงาม และแฟนหมอลำได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว   อ้างอิงจาก: https://music.trueid.net/th-th/detail/Zv4ZqqpxRJOj  https://www.tnnthailand.com/news/socialtalk/133026/    #ISANInsightAndOutlook …

ม่วนคัก! เปิดประวัติ ระเบียบวาทะศิลป์ หมอลำดังแห่งยุค  เขย่า “Big Mountain” วัยรุ่นแน่นหน้าเวที อ่านเพิ่มเติม »