ปังหลาย! ชาวนากาฬสินธุ์ปราดเปรื่องผลิตข้าวเหนียวเขาวง  ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ 

ปังหลาย!

ชาวนากาฬสินธุ์ปราดเปรื่องผลิตข้าวเหนียวเขาวง 

ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ 

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุข จ.กาฬสินธุ์ ปลูกข้าวเหนียวไม่ใช้สารอินทรีย์ ได้มาตรฐาน GI GAP และ Organic Thailand

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.65 นายบุญถม ทะเสนฮด เกษตรกรปราดเปรื่อง ประธานกลุ่มข้าว GI ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีการรวมกลุ่ม ภายใต้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุข พื้นที่รวมมากกว่า 2,000 ไร่ มีสมาชิก 300 คน 

ซึ่งเกษตรกรมีการปลูกข้าวเหนียวเขาวง หรือ ข้าว กข6 ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กรมการข้าว เนื่องจากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่กลายพันธุ์ การลด ละ เลิก ในการใช้สารเคมี ด้วยการใช้ และแหนแดง ในการควบคุมวัชพืช การใช้สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา เป็นต้น 

ซึ่งนอกจากจะไม่ปล่อยมลภาวะทางดิน น้ำ และอากาศแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรมีกำไรเหลือเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย พร้อมทั้งยังถือคติการทำนาที่ “ครอบครัวสนับสนุน สมาชิกรวมใจ ร่วมมือ ร่วมพัฒนา มีเป้าหมาย” อีกด้วย

นางวิจิตร แสงทอง เกษตรปราดเปรื่อง ผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวง กล่าวว่า นอกจากนี้ทุกกระบวนการผลิตยังได้มาตรฐาน GI GAP และ Organic Thailand ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ ข้าวเล่าชีวิต และแบรนด์นาโก โดยผลิตภัณฑ์ข้าวที่ทำก็มีอย่างหลากหลาย คือ ประเภทข้าวสุญญากาศ (ข้าวกล้องมะลิเป็นสุขนาโก ข้าวเหนียวเขาวงเป็นสุข ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวดัชนีต่ำ ข้าวไทนาโก จำหน่ายราคา 70 บาท ), ขนมข้าวสินเหล็กป๊อบ รสนมเนย, เครื่องดื่มข้าวหมัก รสข้าวเหนียวเขาวง ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีน้ำตาล เป็นต้น

ทั้งนี้การพัฒนาการผลิตและจำหน่ายข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเป็นสุข ยังคงพัฒนาการผลิตข้าวให้ออกมาป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าวของกลุ่มฯ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และสามารถรับประทานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และช่วยส่งเสริมให้ข้าวมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

อ้างอิงจาก: 

ไทยรัฐ 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ข้าวเหนียวเขาวง #ข้าวกข6 #กาฬสินธุ์

Leave a Comment

Your email address will not be published.