ย้อนเบิ่ง สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ในภาคอีสานปี 64 

ย้อนเบิ่ง

สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ในภาคอีสานปี 64 

 

ก่อนอื่นต้องรู้ว่า ‘ความยากจน’ หรือ Poverty สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ความยากจนด้านตัวเงิน (Monetary Poverty) และที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-monetary poverty) 

เครื่องมือวัดความยากจนด้านตัวเงิน คือ เส้นความยากจน (Poverty line) ดังนั้น ผู้ที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคต่ำกว่าเส้นความยากจนจะถูกจัดให้เป็นคนจน

จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดในอีสาน ได้แก่

  1. กาฬสินธุ์ 25.2%
  2. นครราชสีมา  21.01%
  3. หนองบัวลำภู 18.12% 

จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนต่ำสุดในอีสาน ได้แก่

  1. มหาสารคาม   2.24% 
  2. เลย   0.97% 
  3. ขอนแก่น   0.58%

 

อ้างอิงจาก:

ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ความยากจน #MonetaryPoverty

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.