ชวนเบิ่ง “ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์” อาณาจักรผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค ภายในประเทศ เน้นลูกค้ากลุ่ม Traditional Trade (TT) ร้านค้าส่ง,ร้านค้าปลีกและร้านค้าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ มีคลังสินค้าที่มีคุณภาพ รองรับการกระจายสินค้าทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ มากกว่า 35 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ ผู้นำในด้านการบริการด้านการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าที่มีศักยภาพ และบริการหลังการขาย

บริษัทมีการสำรวจข้อมูลการตลาดของสินค้าที่จะมาเป็นคู่ค้ากับทางบริษัทเสมอ อีกทั้งมีพนักงานส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย และมีพนักงานบริการหลังการขายเพื่อดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขายเสมอและส่งผลให้สินค้าของคู่ค้ากระจายสู่ตลาดอย่างยั่งยืน โดยช่องทาง การจัดจำหน่ายของบริษัทมีทั้งค้าส่งขนาดใหญ่แต่ละจังหวัง ค้าส่งขนาดกลางแต่ละอำเภอ รวมไปถึงร้านขายของชำ มินิมาร์ทและร้านโชว์ห่วยในแต่ละตำบล และหมู่บ้านกว่า 80,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ รองรับการกระจายสินค้าทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มากกว่า 35 สาขา ซึ่งครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากผู้ค้าซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทางบริษัททำการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าในด้านความสามารถนำสินค้าสู่ตลาดได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมตลาดทุกกลุ่ม บริษัทยังใส่ใจคู่ค้าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันที่พร้อมก้าวไปด้วยกันอย่างมั่งคง

โดย ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ เป็นผู้นำในด้านการบริการด้านการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า และบริการหลังการขายซึ่งมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว มีการนำเทคโนโนยีต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการการบริหารงานของทั้งบริษัท (SAP) ใช้ระบบการขายโดย Van sales (หน่วยรถเงินสด) ทั้งรถยนต์มากกว่า 100 คัน และรถจักรยานยนต์มากกว่า 100 คัน ใช้ระบบติดตามประเมินการขายโดย GPS ในรถยนต์ทุกคันมีโปรแกรมตรวจสอบยอดขายของสินค้าของคู่ค้าโดยใช้ B2B (Business to Business) และตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าแต่ละสาขาด้วยกล้อง CCTV

อ้างอิงจาก:

https://thongma-con.com/

https://datawarehouse.dbd.go.th/…/profile/5/0345557000426

Leave a Comment

Your email address will not be published.