Infographic

พาส่องเบิ่ง หมอในอีสานแบกรับภาระมากแค่ไหน ปี 2565

ในปี 2565 สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรภาคอีสาน อยู่ที่แพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 2,659 คน ซึ่งสัดส่วนจำนวนแพทย์ในภาคอีสานแต่ละจังหวัดกลับมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก เพราะ WHO หรือองค์การอนามัยโลกได้แนะนำสัดส่วนมาตรฐานเอาไว้ โดยกำหนดว่าสัดส่วนที่เหมาะสมคือ แพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 1,000 คน นั่นเอง โดย 5 จังหวัดแรกที่แพทย์แบกรับภาระมากที่สุด 1. จังหวัดบึงกาฬ มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 5,614 คน 2. จังหวัดหนองบัวลำภู มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 4,577 คน 3. จังหวัดนครพนม มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 4,415 คน 4. จังหวัดชัยภูมิ มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 4,054 คน 5. จังหวัดยโสธร มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 3,884 คน สำหรับในจังหวัดที่แพทย์แบกรับภาระน้อยที่สุดนั้น คือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากรเพียงแค่ 1,117 คน ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนแพทย์ที่ไม่ห่างจากสัดส่วนมาตรฐานมากนัก จากสัดส่วนข้างต้น ทำให้เห็นว่าปัญหาของจำนวนแพทย์ในภาคอีสานนั้น ขาดการกระจายตัวของแพทย์อย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปริมาณแพทย์ส่วนใหญ่มักกระจุกกันอยู่ที่จังหวัดหัวเมืองหลักของภาคอีสาน อาจเพราะว่าจังหวัดเหล่านั้นเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ด้วยก็เป็นได้ ซึ่งทำให้โรงพยาบาลเหล่านั้นต้องรับรักษาผู้ป่วยที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มด้วยเช่นกัน อ้างอิงจาก: – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – Agenda ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #หมออีสาน #แพทย์ในอีสาน #สัดส่วนแพทย์ #แพทย์ #หมอ

พามาเบิ่ง รถ EV ใหม่ป้ายแดงในภาคอีสาน ข้อมูลปี 2566 (ม.ค. – ต.ค.)

รถยนต์ EV เป็นทางออกของการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นเหตุภาวะโลกร้อน ประเทศที่เห็นความสำคัญของการจัดการพลังงานเริ่มผลักดันการใช้รถยนต์ EV ให้ตอบโจทย์การรักษาสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ จำนวน 70,189 คัน โดยรถยนต์ EV ที่จดทะเบียนใหม่ มีจำนวนมากท 5,166 คัน คิดเป็นสัดส่วน 7.4% ของจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดขายรถยนต์ EV ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน และแม้ว่าราคารถยนต์ EV จะแพงกว่ารถยนต์ทั่วไป แต่คาดว่าราคาจะลดลงจากต้นทุนแบตเตอรี่ที่ลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จะลดลง การสร้างจุดชาร์จรถจะมีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ยอดขายรถ EV เพิ่มสูงขึ้น แม้จะไม่มีการอุดหนุนจากภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้งานก็ตาม อ้างอิงจาก: – กรมการขนส่งทางบก – ไทยรัฐออนไลน์ – Morningstar ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #รถยนต์EV #EV #รถไฟฟ้า

ชวนเบิ่ง กระแสรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรง สถานีชาร์จ EV มีมากแค่ไหนในภาคอีสาน

กระแสรถยนต์ EV กำลังมาแรง ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในตลาดรถยนต์ในขณะนี้ จากมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จุดเริ่มต้นการเติบโตของตลาดรถ EV ในไทย ย้อนหลังไปเมื่อปี 2565 คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนทางภาษีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Tax Incentive Package) ทำให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ ได้ออกมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ในส่วนของสถานีชาร์จ EV หรือ Charging Station มีจำนวนหัวจ่าย 15 คันต่อ 1 หัวจ่าย ทั่วโลกอยู่ที่ 10 คันต่อ 1 หัวจ่าย ซึ่งยอดการจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2566 แตะ 73,341 คัน เติบโตกว่าปี 65 ถึง 399.05% โดยสถานีชาร์จจึงจะเติบโตไปตามจำนวนรถที่จดทะเบียนในอนาคต ซึ่งสถานีชาร์จ EV ก็มีหลากหลาย ISAN Insight & Ouklook เลยจะพามาดูว่า สถานีชาร์จ EV ในภาคอีสาน ว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยสถานีชาร์จ EV ในภาคอีสาน มีจำนวน 237 สถานีด้วยกัน 3 อันดับจังหวัดที่มีสถานีชาร์จ EV มากที่สุด อันดับที่ 1 นครราชสีมา 54 สถานี อันดับที่ 2 ขอนแก่น 26 สถานี อันดับที่ 3 อุบลราชธานี 23 สถานี หมายเหตุ: เป็นข้อมูลจำนวนสถานีชาร์จ EV ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ขอบริษัท – ฐานเศรษฐกิจ – ไทยรัฐออนไลน์ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ …

ชวนเบิ่ง กระแสรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรง สถานีชาร์จ EV มีมากแค่ไหนในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

Big Mountain Music Festival มัน ใหญ่ มาก พามาเบิ่งจุดเริ่มต้น ของเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

Big Mountain Music Festival มัน ใหญ่ มาก พามาเบิ่งจุดเริ่มต้น ของเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย    อ้างอิงจาก: Facebook: big mountain music festival bangkokbiznews brandage thestandard   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #นครราชสีมา #โคราช #เขาใหญ่ #ระเบียบวาทะศิลป์ #BMMF13 #AmazingBigMountain #มันอเมซิ่งมาก #ประเทศบิ๊กเมาน์เท่น

ชวนท่องเที่ยวเบิ่ง.. ฝนดาวตกเจมินิดส์ สถานที่ดูดาวในภาคอีสาน

ฝนดาวตกเจมินิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ จะเกิดในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 20 ธันวาคม ของทุกปี มีศูนย์กลางการกระจายบริเวณกลุ่มดาวคนคู่ ปีนี้นักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดในช่วงหลังเที่ยงคืนวันที่ 14 ถึงรุ่งเช้า 15 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม สามารถรอชมปรากฏการณ์ได้ตั้งแต่ช่วงที่กลุ่มดาวคนคู่ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก เวลาประมาณ 20:00 น. เป็นต้นไป คาดมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดช่วงหลังเที่ยงคืน ประมาณ 120 – 150 ดวงต่อชั่วโมง ฝนดาวตกจะปรากฏให้เห็นเป็นลำแสงวาบพาดผ่านทั่วท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง ดูได้ด้วยตาเปล่าในที่มืดสนิท ซึ่งปีนี้ไร้แสงจันทร์รบกวน จึงเหมาะแก่การสังเกตการณ์เป็นอย่างยิ่ง สถานที่ดูดาว ทั้ง 12 แห่ง ในภาคอีสาน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย นับเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการสังเกตการณ์ฝนดาวตก เนื่องจากมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น มีพื้นที่โล่งที่ไม่มีต้นไม้หรือวัตถุบดบังบริเวณขอบฟ้า มีการบริหารจัดการแสงสว่างที่ดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะกับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ นครราชสีมา 1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2. ไร่เขาน้อยสุวณา 3. ไร่องุ่นไวน์กราน 4. โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่ 5. ไร่องุ่นไวน์ อัลซิดินี่ 6. โรงแรม เดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ อุบลราชธานี 1. วนอุทยานน้ำตกผาหลวง 2. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชัยภูมิ 1. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 3. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ขอนแก่น 1. สวนสัตว์ขอนแก่น อ้างอิงจาก: – NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) – เครือข่ายพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #สถานที่ดูดาว #ดูดาว #ฝนดาวตกเจมินิดส์ #ฝนดาวตก

พามาเบิ่ง พื้นที่ตระกูลภาษาหลักของเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

ตั้งแต่เวียดนามทางทิศตะวันออกไปจนถึงอินเดียทางทิศตะวันตก สมาชิกที่สำคัญที่สุดของตระกูลภาษาคือภาษาไทย ภาษาประจำชาติของประเทศไทย ซึ่งมีผู้พูดประมาณสองในสามของผู้พูดภาษาไททั้งหมด ประเทศที่มีผู้พูดภาษาไทสูงเป็นอันดับสองคือประเทศจีน โดยพื้นที่ตระกูลของภาษาหลัก ของเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประเทศลุ่มน้ำโขง มีวัฒนธรรม เชื้อชาติ และภาษาที่แตกต่างกัน แต่ก็มีการศึกษาถึงรากภาษาเพื่อทำความเข้าใจความหลากหลายทางภาษา ประชาคมอาเซียนมีภาษาถิ่นหลากหลายประมาณ 1,000 – 1,500 ภาษา แต่ใช้ ภาษาราชการ 11 ภาษา ได้แก่ – ภาษาไทย (ประเทศไทย) – ภาษาเขมร (ประเทศกัมพูชา) – ภาษาพม่า (ประเทศพม่า) – ภาษาลาว (ประเทศลาว) – ภาษาเวียดนาม (ประเทศเวียดนาม) – ภาษามาเลเซีย (ประเทศมาเลเซีย บรูไน) – ภาษาอินโดเนเซีย (ประเทศอินโดเนเซีย) – ภาษาฟิลิปปินโน (ประเทศฟิลิปปินส์) – ภาษาทมิฬ (ประเทศสิงคโปร์) – ภาษาจีนกลาง (ประเทศสิงคโปร์) และ – ภาษาอังกฤษ (ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์) ภาษาไทมีผู้พูดมากกว่า 70 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ในเอเชียมีผู้พูดประมาณ 15 ล้านคน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ประชากรที่พูดภาษาไทกลุ่มเล็กอาศัยอยู่ในเวียดนามตอนเหนือ ลาว พม่า และอินเดียตอนเหนือ ภาษาตระกูล Austroasiatic เป็นตระกูลภาษาขนาดใหญ่ พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาแม่ของประชากรส่วนใหญ่ในเวียดนามและกัมพูชา และมีกลุ่มชนเผ่าที่พูดภาษากระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ลาว อินเดีย พม่า มาเลเซีย บังกลาเทศ เนปาล และจีนตอนใต้ ประมาณ 117 ล้านคนพูดภาษาตระกูล Austroasiatic โดยมากกว่าสองในสามเป็นผู้พูดภาษาเวียดนาม ในบรรดาภาษาตระกูล Austroasiatic มีเพียงภาษาเวียดนาม เขมร และมอญเท่านั้นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน มีเพียงสองภาษาที่ถือว่าเป็นภาษาประจำชาติของประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย ได้แก่ ภาษาเวียดนามในเวียดนาม และภาษาเขมรในกัมพูชา ภาษาบาลีเป็นภาษาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในพม่าและไทย ส่วนภาษาวา เป็น “ภาษาประจำชาติที่ได้รับการยอมรับ” ในรัฐวาที่ปกครองตนเองโดยพฤตินัยในพม่า ภาษาสันตาลีเป็นหนึ่งใน 22 ภาษาที่กำหนดไว้ของอินเดีย ส่วนภาษาอื่นๆ ในตระกูลนี้พูดโดยกลุ่มชนกลุ่มน้อยและไม่มีสถานะเป็นทางการ ขอบคุณภาพจาก วิกิพีเดีย, Asian SEA Story อ้างอิงจาก: – นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม, นิตยสาร National Geographic Thailand ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram …

พามาเบิ่ง พื้นที่ตระกูลภาษาหลักของเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง อ่านเพิ่มเติม »

จังหวัดไหน มีผลผลิตยางพารา หลายที่สุด ?

จังหวัดไหน มีผลผลิตยางพารา หลายที่สุด ?   หมายเหตุ :ข้อมูลปี 2565 อ้างอิงจาก: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ยางพาราอีสาน #ปลูกยางพาราอีสาน #ธุรกิจยางพาราอีสาน

พามาเบิ่ง Battery of Asia (ประเทศลาว)

จากแหล่งข้อมูลประเทศลาว มีจำนวนแหล่งพลังกว่า 124 ที่ โดยแบ่งเป็นพลังงานน้ำ 108 ที่, พลังงานแสงอาทิตย์ 14 ที่, พลังงานลม 1 ที่ และพลังงานถ่านหิน 1 ที่ โครงการสำคัญประเภท “พลังงานน้ำ” เขื่อนไซยะบุรี มีกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ และมีมูลค่ากว่า 134,876 ล้านบาท โดยผู้รับเหมา/ผู้รับผิดชอบก่อสร้าง คือ ซีเค พาวเวอร์ (บริษัทในเครือของ ช.การช่าง) โครงการสำคัญประเภท “พลังงานถ่านหิน” โรงไฟฟ้าหงสา มีกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ และมีมูลค่ากว่า 132,291 ล้านบาท โดยผู้รับเหมา/ผู้รับผิดชอบก่อสร้าง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGAT) และ Électricité du Laos (EDL) (Lao: ໄຟຟ້າລາວ) โครงการสำคัญประเภท “พลังงานลม” Monsoon wind project มีกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ และมีมูลค่ากว่า 24,694 ล้านบาท โดยผู้รับเหมา/ผู้รับผิดชอบก่อสร้าง คือ Monsoon Wind Power และ Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) อ้างอิงจาก: – EMMI-ODI ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #Battery #พลังงานน้ำ #พลังงานถ่านหิน #พลังงานลม

ชวนเบิ่ง ตัวอย่าง 4 หอศิลป์ในภาคอีสาน

ชวนเบิ่ง ตัวอย่าง 4 หอศิลป์ในภาคอีสาน   หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ : สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0-4333-2035, 0-4333-2760 โทรสาร : 0-4333-2035, 0-4333-2760 เว็บไซต์ : http://cac.kku.ac.th อีเมล : cackku2516@gmail.com การเดินทาง : โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี เมื่อถึงสระบุรีแล้วตรงไปตามถนนสระบุรี-ลำนารายณ์ แยกขวาเข้าเส้นทางม่วงค่อม-ด่านขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแก่น หรือสระบุรี-อำเภอลำนารายณ์-อำเภอเทพสถิต-ชัยภูมิ-อำเภอมัญจาคีรี-อำเภอพระยืน-ขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ทางด้านซ้ายมือ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับจองล่วงหน้า : กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะควรประสานกับเจ้าหน้าที่ และทำหนังสือเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม พร้อมระบุ วัน เดือน ปี และเวลา ที่จะเข้าเยี่ยมชม รวมถึงจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาสารคาม การเดินทาง : จากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 พหลโยธิน ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 มิตรภาพ ผ่าน  จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา และเลี้ยวขวาไปทางหลวงหมายเลข 23 แจ้งสนิท ผ่าน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เข้าสู่ เขต จ.มหาสารคาม ผ่านทาง อ.กุดรัง อ. บรบือ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 23 แจ้งสนิท ผ่าน อ.เมืองมหาสารคาม จนถึงบริเวณหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถ. นครสวรรค์ มุ่งหน้าสู่ ม. มหาสารคาม (ม.เก่า) จนถึงสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เบอร์โทรศัพท์ 043 – 721 – 686  Fax : 043-721-686 Website : https://rinac.msu.ac.th/ หอศิลป์ทวี รัชนีกร ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ : 203 ซอยเพชรมาตุคลา 4 หมู่ 10 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-265877, 044-266988 โทรสาร …

ชวนเบิ่ง ตัวอย่าง 4 หอศิลป์ในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

ย้อนเบิ่ง 43 ปี กับเส้นทางกว่าจะเป็น Global House ที่มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของอีสานเป็นเจ้าของ

คุณวิทูร สุริยวนากุล วิศวกรแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด และ 1 ใน 50 อันดับแรกเศรษฐีเมืองไทย ที่จับกระแสโลกาภิวัตน์บุกเบิกพลิกโฉมธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างแนวใหม่ “โกลบอลเฮ้าส์” จนวันนี้นำโมเดลธุรกิจที่กำเนิดจากแดนอีสานเติบโตสู่ทุกหัวเมืองของไทยและประเทศเพื่อนบ้านกวาดรายได้ 2 หมื่นล้านบาท พร้อมเป้าหมายปูพรมครบ 100 สาขา หลังเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2523 คุณวิทูรตัดสินใจก่อตั้งธุรกิจส่วนตัว เริ่มจากเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อนจะขยับมาสร้างกิจการร้านขายสุขภัณฑ์และฮาร์ดแวร์ในชื่อ “ร้อยเอ็ดฟาร์ม” เพราะมองว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่มีร้านค้าประเภทนี้ กิจการดำเนินไปด้วยดีและวิทูรยังนำระบบคอมพิวเตอร์กับบาร์โค้ดมาใช้ซึ่งถือว่าทันสมัยมากในยุคนั้น กระทั่งปี 2538 ที่วิทูรมองว่าร้านร้อยเอ็ดฟาร์มเริ่มมีการเติบโตชะลอลง ขณะเดียวกันก็เริ่มสังเกตเห็นห้างค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรด เช่น makro, Tesco Lotus เริ่มแพร่หลายไปตามหัวเมืองต่างจังหวัด และได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภค จึงเล็งเห็นว่าตนเองควรจะพัฒนาร้านให้ทันสมัย วิทูรจึงลงทุน 150 ล้านบาท เปิดร้านโกลบอลเฮ้าส์สาขาแรก ในจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 ท่ามกลางความห่วงใยจากซัพพลายเออร์และสถาบันการเงินว่าเมืองไทยในยามนั้นกำลังเผชิญวิกฤตฟองสบู่แตก การตัดสินใจปักหมุดโกลบอลเฮ้าส์ร้านแรกในภาคอีสานนับเป็นอาวุธลับ เพราะขณะที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง ทางอีสานซึ่งไม่ได้รับผลกระทบทางลบ โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด มียอดขายทะลุมากกว่าเป้าไปถึง 1 ล้านบาทต่อเดือนภายในเวลา 3 เดือนเท่านั้น ทำให้ในปี 2541 รายได้ของบริษัทเติบโต 27% และปี 2542 เติบโตมากกว่า 30% โกลบอลเฮ้าส์ได้ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2550 และได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. ปี 2551 และตัดสินใจเสนอขายหุ้นไอพีโอในเดือนสิงหาคม 2552 หลังจากเข้าตลาดหุ้นในนาม GLOBAL ช่วงแรกบริษัทวางแผนขยายสาขาเพิ่มเป็นปีละ 4 สาขาจากสภาพคล่องที่ดีขึ้น และหลังเข้าตลาดหุ้นได้ 3 ปี คุณวิทูรก็ได้รับการทาบทามผ่านคนกลางให้รู้จักกับ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัทลูกในเครือเอสซีจี ซึ่งมีความต้องการเข้าซื้อหุ้น GLOBAL และผลักดันดีลจนสำเร็จเมื่อปี 2556 โดยในปัจจุบันโกลบอลเฮ้าส์มีจำนวนสาขาทั้งหมด อยู่ที่ 82 สาขา ในส่วนของผลประกอบการไตรมาส 3/2566 รายได้รวม อยู่ที่ 25,300 ล้านบาท และมีกำไรรวม อยู่ที่ 2,111 ล้านบาท นับว่าเป็นผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของบริษัท Global House – ลงทุนแมน – Forbes Thailand – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube …

ย้อนเบิ่ง 43 ปี กับเส้นทางกว่าจะเป็น Global House ที่มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของอีสานเป็นเจ้าของ อ่านเพิ่มเติม »