Siree Jamsuwan

สถิติผู้สูงอายุ ปี 2565  ‘ภาคอีสาน’ หลายคักเฉียด 4 ล้านคน

สถิติผู้สูงอายุ ปี 2565  ‘ภาคอีสาน’ หลายคักเฉียด 4 ล้านคน   ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันโลกเราเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3% ต่อปีเลยทีเดียว ซึ่งในปี 2573 คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 พันล้านคนทั่วโลกและจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี 2593   โดยทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากที่สุดในโลก เฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศญี่ปุ่น ที่ปัจจุบันถือเป็นประเทศที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลกและถือเป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Super-aged Society) และสำหรับในประเทศไทยนั้น จำนวนผู้สูงอายุมีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองมาจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยก็ได้เริ่มเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 อย่างไรก็ดี ในปี 2565 ที่ผ่านมาก็พบว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง 18.94% ของประชากรทั้งหมดเลยทีเดียว สำหรับประเทศไทยนั้น มีผู้สูงอายุมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน และภาคเหนือเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้น เพราะว่าภาคอีสาน และภาคเหนือมีค่าครองชีพค่อนข้างต่ำ และมีธรรมชาติที่ยังเป็นชนบทที่ค่อนข้างสงบอยู่มากกว่าภาคอื่น ๆ จึงเหมาะกับการไปใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ที่ไม่ต้องดิ้นรน หรือแข่งขันแบบสังคมเมือง โอกาสสำหรับคนที่กำลังทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ อาจจะสามารถมองหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า หรือยิงโฆษณาให้กับ 2 ภาคนี้เป็นพิเศษได้เช่นเดียวกัน   อ้างอิงจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง Businessplus   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุอีสาน #ผู้สูงอายุในอีสาน 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน กรณียังไม่มีบัญชีธนาคารทำจั้งใด๋

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน กรณียังไม่มีบัญชีธนาคารทำจั้งใด๋ แนะผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยสามารถเปิด “บัญชีพื้นฐาน” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ทั้งนี้ ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ช่องทางยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ทุกสาขาใกล้บ้าน เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทาง เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือที่ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำหรับคนที่ยืนยันตัวตนผ่านขั้นตอนสุดท้ายสามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิ์การแห่งรัฐได้เลย เริ่มใช้ 1 เมษายนนี้ อ้างอิงจาก: https://www.bangkokbiznews.com/business/1057253 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #พร้อมเพย์ #บัญชีธนาคาร #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด #เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พื้นที่สีเขียว ในแต่ละจังหวัด หลายปานใด๋ ?

พื้นที่สีเขียว ในแต่ละจังหวัด หลายปานใด๋ ?   อ้างอิงจาก: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #พื้นที่สีเขียว #ต้นไม้ 

ปังหลาย  ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ภาคอีสาน ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้

ปังหลาย  ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ภาคอีสาน ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้   ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ใช้เป็นหลักประกันธุรกิจ กู้เงินได้ “ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด” หรือ ต้นไม้กู้เงินได้ เกิดขึ้นภายหลังการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2561 มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยการนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูง มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ สามารถทำได้ โดยกำหนดว่าจะต้องเป็นต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า จำนวน 58 ชนิด ที่สามารถนำมาเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก และมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น   ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก กระพี้เขาควาย สาธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม้สกุลยาง (ไม่รวมยางพารา) สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร่ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา เสลา อินทนิลน้ำ ตะแบกเลือด นากบุด ไม้สกุลจำปี (จำปีสิรินธร จำปีป่า จำปีถิ่นไทย จำปีดง จำปีแขก จำปีเพชร ) แคนา กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ เหลืองปรีดียาธร มะหาด มะขามป้อม หว้า จามจุรี พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไม้หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน และ มะขาม   เกณฑ์การประเมินราคา ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด – ต้องเป็นต้นไม้อายุ 1 ปีขึ้นไป – มีลำต้นตรง 2 เมตรขึ้นไป – ปลูกในที่ดินตนเอง – การวัดมูลค่าจะต้องมีกรรมการและสมาชิกธนาคาร อย่างน้อย 3 คนร่วมประเมินมูลค่า – …

ปังหลาย  ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ภาคอีสาน ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ อ่านเพิ่มเติม »

Update เด้อจ้า  ค่าจ้างขั้นต่ำภาคอีสาน ปี 2565

Update เด้อจ้า  ค่าจ้างขั้นต่ำภาคอีสาน ปี 2565   อัตราค่าจ้างของกรุงเทพฯถ้าเทียบกับต่างจังหวัดแล้ว อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการของงานต่างๆสูงกว่าค่อนข้างมาก จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนต่างจังหวัดหลายคนจึงเลือกเข้าทำงานในกรุงเทพฯ เพื่อรายได้และสวัสดิการอื่นๆที่เพิ่มขึ้น แต่ถึงแม้รายได้จะสูง ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ ก็สูงไม่ต่างกัน   อ้างอิงจาก: กระทรวงแรงงาน   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ค่าจ้างขั้นต่ำ #แรงงานอีสาน #แรงงาน  

ย้อนเบิ่ง ปัญหาหนี้ครัวเรือนของภาคอีสาน  แต่ละจังหวัดเป็นจั้งใด๋ ?

ย้อนเบิ่ง ปัญหาหนี้ครัวเรือนของภาคอีสาน  แต่ละจังหวัดเป็นจั้งใด๋ ?   ปัญหาหนี้ครัวเรือนวิกฤติแค่ไหน ทำไมถึงไม่ควรมองข้าม? โดยเฉพาะภาคอีสานที่มีหนี้ครัวเรือนสูงสุดกว่าทุกภาค เมื่อเรามาเจาะลึกลงไปว่าหนี้ของคนไทยอยู่ในสินเชื่อประเภทใดและอยู่กับผู้กู้กลุ่มไหน และมีคุณภาพอย่างไร จะพบว่าหนี้ครัวเรือนไทยเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายกังวล  เนื่องจากหนี้ส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นสินเชื่อที่อาจไม่สร้างรายได้ (non-productive loan) โดย 69% ของบัญชีหนี้ครัวเรือนทั้งหมดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตซึ่งมักเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไป ไม่ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต และหนี้ส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มผู้กู้ที่มีปัญหาด้านความสามารถในการชำระหนี้ ผู้กู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดด้วยถึง 1 ใน 4 ส่วนเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยเป็นสองกลุ่มผู้กู้ที่มีสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้สูงที่สุด สุ่มเสี่ยงที่จะชำระหนี้ไม่ได้   ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยเกิดจากสาเหตุใด? หากมองจากตัวลูกหนี้ ปัญหาหนี้อาจเกิดจากการขาดวินัยทางการเงิน ขาดความรู้ในการบริหารจัดการเงินและการบริหารจัดการหนี้ส่งผลให้ครัวเรือนมีปัญหาทางการเงิน อีกทั้งยังเกี่ยวพันกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น สถาบันการเงินและกลไกให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ด้วย   ควรแก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน? ลูกหนี้ ควรสำรวจความพร้อมและความจำเป็นก่อนมีหนี้ วางแผนและทำความเข้าใจสินเชื่อที่จะกู้ มีวินัยในการจ่ายหนี้ตรงเวลาตามเงื่อนไข ไม่จ่ายแค่ขั้นต่ำ เมื่อเริ่มจ่ายหนี้ไม่ได้ก็หาวิธีแก้ปัญหาจากช่องทางและมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่มี สถาบันการเงินผู้ให้กู้ เป็นเจ้าหนี้ที่รับผิดชอบ ปล่อยสินเชื่อที่เหมาะกับลูกหนี้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้จ่ายและไม่สะสมหนี้ และช่วยลูกหนี้ที่เสี่ยงจะติดกับดักหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ให้ก่อนขึ้นศาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันพัฒนากลไกการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหา ให้ความรู้ทางการเงิน ปรับปรุงฐานข้อมูลสินเชื่อให้สะท้อนความสามารถในการจ่ายหนี้ได้แม่นยำขึ้นโดยไม่ลดโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ รวมไปถึงการแก้ปัญหาด้านรายได้ให้มีเพียงพอและมั่นคง และปรับปรุงระบบสวัสดิการรัฐให้เข้าถึงได้ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ   อ้างอิงจาก: สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #หนี้ครัวเรือน #หนี้ครัวเรือนอีสาน #แก้ปัญหาหนี้

ซิน จ่าว สินค้าหยัง ? ส่งออกปัง ! มูลค่าส่งออกสินค้าชายแดนอีสาน-เวียดนาม

ซิน จ่าว สินค้าหยัง ? ส่งออกปัง ! มูลค่าส่งออกสินค้าชายแดนอีสาน-เวียดนาม   อ้างอิงจาก: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สินค้านำเข้า #สินค้าส่งออก #เวียดนาม  

เริ่ดแฮง ! กระทรวงการอุดมศึกษา  ดันสินค้าชุมชน U2T for BCG อีสานศรีสะเกษ-สุรินทร์ 

เริ่ดแฮง ! กระทรวงการอุดมศึกษา  ดันสินค้าชุมชน U2T for BCG อีสานศรีสะเกษ-สุรินทร์    เมื่อพูดถึงจังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์ หลายคนมักนึกถึงสินค้าชุมชนที่หลากหลาย ทั้งสินค้าทางการเกษตร พืชผัก ข้าว ผ้าไหม เครื่องจักสานต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ได้ดำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน   โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เจ้าของฉายา “มิสเตอร์ U2T” ลงพื้นที่ลุยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG” ที่จังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร์ต่อเนื่อง พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนทุกรูปแบบ นำองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งคลินิกเทคโนโลยี, Science Park และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ที่มีอยู่ มาช่วยพัฒนาสินค้าให้ชุมชนตั้งแต่จิ้งหรีดจนถึงจานดาวเทียม จิ้งหรีดก็พัฒนาทำเป็นโปรตีนผง ซึ่งมีโปรตีนสูงมาก และสามารถทำราคาขายได้ดีกว่า ส่วนดาวเทียม ก็มีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ดูแลเรื่องดาวเทียม ที่ดูแลสภาพอากาศให้สินค้าทางการเกษตร    ด้านการผลักดันสินค้า U2T ไปจนถึงการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนว่า มีความต้องการถึงขั้นไหน เช่น ทำตลาดออนไลน์ ขอ อย. ต้องการเอาสินค้าเข้าไปขายในห้างสรรพสินค้า หรือไปไกลถึงขั้นส่งออกตลาดต่างประเทศ แต่ ณ วันนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดแล้ว ในเรื่องของการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ เพราะสินค้าผลิตไม่ทันขาย   ปีงบประมาณ 2566 อว. ยังคงมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG หรือ Bio Circular Green Economy ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ จังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์ มีจุดได้เปรียบในหลายๆ เรื่อง มหาวิทยาลัยและชุมชนจึงนำทรัพยากรต่างๆ ในแต่ละชุมชน แต่ละตำบล แต่ละอำเภอมาเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าใหม่ๆ รวมถึงนำทรัพยากรที่เป็นของเสียมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเงิน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากขึ้น   ยกตัวอย่างเช่น สินค้าภายใต้แบรนด์ “กูยรงระ” ของชุมชนบ้านรงระ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทั้งข้าวสาร ปลาส้ม ปลาร้าบรรจุขวด โลชั่นทาผิว แชมพูสระผม โคลนหมักผม ผ้าไหม ผ้าทอ กระเป๋าผ้าปักมือ เป็นต้น ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการ U2T …

เริ่ดแฮง ! กระทรวงการอุดมศึกษา  ดันสินค้าชุมชน U2T for BCG อีสานศรีสะเกษ-สุรินทร์  อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ รู้คุณค่าข้าวอินทรีย์ เพื่อชีวิตและธรรมชาติ  โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จะเกิดอิหยังขึ้น ?  ถ้านาข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นถึง 90 %  การผลิตข้าว จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงได้จั้งใด๋ ? มื่อนี่ ISAN Insight จะพามาหาคำตอบได้ใน โครงการ รู้คุณค่าข้าวอินทรีย์ เพื่อชีวิตและธรรมชาติ  โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #นาข้าวอินทรีย์ #ข้าวอินทรีย์   

ประชากรแต่ละจังหวัด ภาคอีสาน ปี 2565 เป็นจั้งใด๋ ?

ประชากรแต่ละจังหวัด ภาคอีสาน ปี 2565 เป็นจั้งใด๋ ?   จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ามีเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงของประชากร เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วส่วนใหญ่มีค่าติดลบ นั่นคือมีการลดลงของจำนวนประชากรในแทบทุกพื้นที่    อีกทั้งอัตราการเกิดของประชากรไทยที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะช้าลง สิ่งที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจมาจากความเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้สมดุลประชากรไทยนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม ตั้งแต่การแต่งงานช้า ความเครียดจากการทำงาน ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายต่อบุตร และที่สำคัญก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงวิกฤติโควิด   อ้างอิงจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง https://www.bangkokbiznews.com/columnist/984841    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ประชากรอีสาน #สถิติประชากร