ย้อนเบิ่ง ปัญหาหนี้ครัวเรือนของภาคอีสาน  แต่ละจังหวัดเป็นจั้งใด๋ ?

ย้อนเบิ่ง

ปัญหาหนี้ครัวเรือนของภาคอีสาน 

แต่ละจังหวัดเป็นจั้งใด๋ ?

 

ปัญหาหนี้ครัวเรือนวิกฤติแค่ไหน ทำไมถึงไม่ควรมองข้าม? โดยเฉพาะภาคอีสานที่มีหนี้ครัวเรือนสูงสุดกว่าทุกภาค เมื่อเรามาเจาะลึกลงไปว่าหนี้ของคนไทยอยู่ในสินเชื่อประเภทใดและอยู่กับผู้กู้กลุ่มไหน และมีคุณภาพอย่างไร จะพบว่าหนี้ครัวเรือนไทยเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายกังวล 

เนื่องจากหนี้ส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นสินเชื่อที่อาจไม่สร้างรายได้ (non-productive loan) โดย 69% ของบัญชีหนี้ครัวเรือนทั้งหมดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตซึ่งมักเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไป ไม่ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต และหนี้ส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มผู้กู้ที่มีปัญหาด้านความสามารถในการชำระหนี้ ผู้กู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดด้วยถึง 1 ใน 4 ส่วนเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยเป็นสองกลุ่มผู้กู้ที่มีสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้สูงที่สุด สุ่มเสี่ยงที่จะชำระหนี้ไม่ได้

 

ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยเกิดจากสาเหตุใด?

หากมองจากตัวลูกหนี้ ปัญหาหนี้อาจเกิดจากการขาดวินัยทางการเงิน ขาดความรู้ในการบริหารจัดการเงินและการบริหารจัดการหนี้ส่งผลให้ครัวเรือนมีปัญหาทางการเงิน อีกทั้งยังเกี่ยวพันกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น สถาบันการเงินและกลไกให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ด้วย

 

ควรแก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน?

ลูกหนี้ ควรสำรวจความพร้อมและความจำเป็นก่อนมีหนี้ วางแผนและทำความเข้าใจสินเชื่อที่จะกู้ มีวินัยในการจ่ายหนี้ตรงเวลาตามเงื่อนไข ไม่จ่ายแค่ขั้นต่ำ เมื่อเริ่มจ่ายหนี้ไม่ได้ก็หาวิธีแก้ปัญหาจากช่องทางและมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่มี

สถาบันการเงินผู้ให้กู้ เป็นเจ้าหนี้ที่รับผิดชอบ ปล่อยสินเชื่อที่เหมาะกับลูกหนี้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้จ่ายและไม่สะสมหนี้ และช่วยลูกหนี้ที่เสี่ยงจะติดกับดักหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ให้ก่อนขึ้นศาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันพัฒนากลไกการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหา ให้ความรู้ทางการเงิน ปรับปรุงฐานข้อมูลสินเชื่อให้สะท้อนความสามารถในการจ่ายหนี้ได้แม่นยำขึ้นโดยไม่ลดโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ รวมไปถึงการแก้ปัญหาด้านรายได้ให้มีเพียงพอและมั่นคง และปรับปรุงระบบสวัสดิการรัฐให้เข้าถึงได้ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

 

อ้างอิงจาก:

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #หนี้ครัวเรือน #หนี้ครัวเรือนอีสาน #แก้ปัญหาหนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.