โครงการ รู้คุณค่าข้าวอินทรีย์ เพื่อชีวิตและธรรมชาติ  โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จะเกิดอิหยังขึ้น ? 

ถ้านาข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นถึง 90 % 

การผลิตข้าว

จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงได้จั้งใด๋ ?

มื่อนี่ ISAN Insight จะพามาหาคำตอบได้ใน

โครงการ รู้คุณค่าข้าวอินทรีย์ เพื่อชีวิตและธรรมชาติ 

โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #นาข้าวอินทรีย์ #ข้าวอินทรีย์ 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.