พื้นที่สีเขียว ในแต่ละจังหวัด หลายปานใด๋ ?

พื้นที่สีเขียว ในแต่ละจังหวัด หลายปานใด๋ ?

 

อ้างอิงจาก:

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #พื้นที่สีเขียว #ต้นไม้ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.