Siree Jamsuwan

ค่าใช้จ่ายครัวเรือน เดือนเมษายน 2566 หลายปานใด๋ ?

ค่าใช้จ่ายครัวเรือน เดือนเมษายน 2566 หลายปานใด๋ ?   อ้างอิงจาก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #เงินเฟ้อ #เงินเฟ้ออีสาน #ดัชนีราคาผู้บริโภค #ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

เงินเฟ้อทั่วไป ภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ? เดือนเมษายน 2566

เงินเฟ้อทั่วไป ภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?  เดือนเมษายน 2566 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 2.63% (YoY)     ดัชนีราคาผู้บริโภค  เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ  โดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคจ่ายไป   สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการที่กำหนด ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือนเมษายน 2566 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 2.63% (YoY)   แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพฤษภาคม 2566 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงค่อนข้างมาก โดยสาเหตุสำคัญมาจากฐานราคาในเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อค่อนข้างสูง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาสินค้าและบริการบางรายการชะลอตัว และบางรายการเริ่มทรงตัวแล้ว  ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2566 อยู่ที่ระหว่างร้อยละ 1.7 – 2.7 (ค่ากลาง 2.2) และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญจะมีการทบทวนอีกครั้ง   อ้างอิงจาก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #เงินเฟ้อ #เงินเฟ้ออีสาน #ดัชนีราคาผู้บริโภค   

พามาเบิ่ง ISAN Insight ประมาณการ รายได้การท่องเที่ยว สงกรานต์ปี 2566

พามาเบิ่ง ISAN Insight ประมาณการ รายได้การท่องเที่ยว สงกรานต์ปี 2566   อีสานอินไซต์ประมาณการว่าสงกรานต์ปี 2566 จะทำให้เกิดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ กว่า 9,500 ล้านบาท ซึ่งสร้างผลดีโดยเฉพาะกับการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ :  https://isaninsight.kku.ac.th/…/ISAN-INSIGHT-April-2566…    อ้างอิงจาก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ Destination insight with Google    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #นักท่องเที่ยว #รายได้นักท่องเที่ยว #เที่ยวอีสาน   

เดือนเมษายน  กลุ่มสินค้าและบริการใด๋ ? ขยายตัวในอีสานดีที่สุด 

เดือนเมษายน  กลุ่มสินค้าและบริการใด๋ ? ขยายตัวในอีสานดีที่สุด    เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลุ่มสินค้าและบริการอะไร ขยายตัวในอีสานดีที่สุด โดยวัดจากการค้นหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการในหมวดต่าง ๆ บน Google Trend  พบว่ากลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัวดีในอีสานช่วงนี้ คือ กลุ่มบริการ Face to face ก็ได้รับอานิสงส์จากสงกรานต์ที่ผ่านมานั่นเอง โดยมีกลุ่มบริการออนไลน์ในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 2562 แต่เริ่มชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน กลุ่มของการจับจ่ายใช้สอยมีการขยายตัวดีในกลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้าน แต่ขณะที่กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีรวมถึงเสื้อผ้าเริ่มชะลอตัวลงทั้งเทียบกับสงกรานต์ปี 2562 และปีก่อน กลุ่มกิจกรรม Face to face มีการขยายตัวขึ้นชัดเจน ถึงแม้ว่าโรงภาพยนตร์จะยังไม่ปรับตัวเข้าสู่ระดับเดียวกันกับปี 2562 ก็ตาม อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ :  https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ISAN-INSIGHT-April-2566.pdf   อ้างอิงจาก: Google Trends   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สินค้าอีสาน #การบริการ #ค่าใช้จ่ายอีสาน #GoogleTrends

พร้อมช่วยหลาย ! บสย.โรดโชว์อุดรฯ ค้ำสินเชื่อ SMEs   10 จังหวัดอีสานบน

พร้อมช่วยหลาย ! บสย.โรดโชว์อุดรฯ ค้ำสินเชื่อ SMEs   10 จังหวัดอีสานบน   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โรดโชว์อุดรธานี รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง โดยนายสิทธิกร  ดิเรกสุนทร  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ปลุกธุรกิจรายเล็ก 10 จังหวัดอีสานตอนบน ร่วม SMEsเข้มแข็ง ลั่นพร้อมค้ำให้เข้าถึงสินเชื่อเต็มเม็ดเต็มหน่วย ค่าธรรมเนียมต่ำ รวดเร็วฉับไว   นายฐิตวัฒน์  พรหมทวีโชค  ผจก.สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุดรธานี  ซึ่งดูและพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร กาฬสินธ์ นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ หนองบัวลำภู หนองคาย  และจังหวัดเลย  ร่วมกันแถลงการเปิดตัวโครงการ “ บสย.SMEs เข้มแข็ง ” โครงการใหม่บสย.ประจำปี 2566   ช่วง 2564-2565 ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19  บสย.ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อไปเกือบ 5 แสนล้านบาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs กว่า 3 แสนราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการรายย่อยมากถึง 270,000 รายเศษ       สำหรับ 3 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มี.ค. 2566 )  บสย. สำนักงานเขตอีสานตอนบน ได้ค้ำประกันเงินกู้ของผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้วจำนวน  2,003.08  ล้านบาท มีผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อและอนุมัติการค้ำประกัน จำนวน 865  ราย สูงสุดคือ 1. กลุ่มผู้ประกอบการบริการทุกประเภท  2. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 3. กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ และ 4. กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค   ในปี 2566 นี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ในกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท โดย บสย.ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “โครงการบสย. SMEs เข้มแข็ง” ซึ่งมีข้อดีที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในรอบนี้ คือ  1.ในรอบนี้ บสย.จะให้การค้ำประกันตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง 40 ล้านบาทต่อราย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs  …

พร้อมช่วยหลาย ! บสย.โรดโชว์อุดรฯ ค้ำสินเชื่อ SMEs   10 จังหวัดอีสานบน อ่านเพิ่มเติม »

คนอีสานเรียนสูงขึ้น เป็นหยังคือตกงาน?

คนอีสานเรียนสูงขึ้น เป็นหยังคือตกงาน? (สถานการณ์แรงงาน กับ ระดับการศึกษา ปี 2565)   จากสถานการณ์ตลาดแรงงานอีสาน ปี 2565 กลับพบว่า ตลาดแรงงานกำลังติดกับดัก Skills Mismatch คือ ผลิตปริญญาตรีเป็นสัดส่วนที่สูง แต่นายจ้างต้องการจ้างงานสายวิชาชีพมากกว่า ส่งผลให้มีการว่างงานสูงในกลุ่มปริญญาตรี   โดยอาจเกิดได้จากความรู้ของแรงงานที่สูงเกินความต้องการของตลาด หรือไม่ก็สาขาที่เรียนไม่ตรงกับสาขาอาชีพที่ตลาดต้องการ ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันของระดับการศึกษาและอาชีพในตลาดแรงงาน (Labour Market Mismatch)   ดังนั้น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างสถาบันการศึกษา อาจต้องคิดต่อว่า จะสร้างทักษะแห่งอนาคตให้ผู้เรียนได้อย่างไร เพราะในทางเศรษฐศาสตร์ การเรียนสูงเกินความจำเป็น หรือเรียนไม่ตรงกับเทรนด์ความต้องการของตลาดแรงงานสร้างต้นทุนและค่าเสียโอกาสให้กับแรงงานอย่างมาก ทั้งเงินค่าเล่าเรียน เวลาในการศึกษา รวมไปถึงเสียโอกาสในการหารายได้และประสบการณ์ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ว่างงาน #SkillsMismatch #สถานการณ์ตลาดแรงงาน #ความต้องการแรงงาน #ผู้สมัครงาน #การบรรจุงาน

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในปี 2565 เป็นจั้งใด๋ ?

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในปี 2565 เป็นจั้งใด๋ ?   เนื่องจาก ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” หรือที่เรียกว่า “Labour Day” ถือเป็นวันหยุดประจำปีที่มีผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อเฉลิมฉลองผลงานทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน    วันนี้ ISAN Insight & Outlook จึงพามาเบิ่ง สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในปี 2565 เป็นจั้งใด๋ ? ปี 2565 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 9.6 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 9.5 ล้านคน (ลดลง 1.5% จากปี 2564) ผู้ว่างงาน 75,200 คน (ลดลง 27%) และผู้รอฤดูกาล 54,600 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 5.3 ล้านคน   แนวโน้มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2566 ตลาดแรงงานที่อยู่ในทิศทางการฟื้นตัวต่อเนื่อง สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงเดิม   อ้างอิงจาก:  ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สถานการณ์ตลาดแรงงาน #อัตราการว่างงาน #ว่างงานอีสาน

พามาเบิ่ง ภาพรวมการใช้ไฟฟ้า เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 

พามาเบิ่ง ภาพรวมการใช้ไฟฟ้า เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566    เนื่องจากกระแสค่าไฟแพง วันนี้ ISAN Insight & Outlook จะมาพาเบิ่งการใช้ไฟฟ้าว่าด้านไหนมีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด  จากผลกระทบจากค่าสาธารณูปโภคโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง กระทบกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้ไฟหลัก รวมถึงภาคครัวเรือน โดยธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมมีการปรับลดการใช้ไฟฟ้าลงอย่างชัดเจน ในขณะที่ภาคบริการยังมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในธุรกิจที่ได้รับผลดีจากภาคการท่องเที่ยวอีกด้วย   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ :  https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ISAN-INSIGHT-April-2566.pdf   อ้างอิงจาก: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #การใช้ไฟฟ้า #ค่าไฟ #ค่าไฟแพง

พามาเบิ่ง ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติในภาคอีสาน  เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ปี 2566

พามาเบิ่ง ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติในภาคอีสาน  เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ปี 2566   ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติระดับจังหวัด หมายถึง ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ก่อนการปิดด่านตรวจคนเข้าเมือง และพำนักในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมผู้ที่วางแผนการท่องเที่ยวระยะสั้น แต่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ตามแผนการเดินทาง (ไม่รวมชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพในประเทศไทย)   จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติที่มาอีสานมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดประเทศของจีน และการเปิดใช้บริการรถไฟจีน-ลาว ส่งผลดีโดยเฉพาะกับหนองคายและอุดรธานี   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ :  https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ISAN-INSIGHT-April-2566.pdf   อ้างอิงจาก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #นักท่องเที่ยว #รายได้นักท่องเที่ยว #เที่ยวอีสาน #นักท่องเที่ยวต่างชาติ  

มาเบิ่งสมุดบัญชี!  คนไทยมีเงินฝากหลายปานใด๋?

มาเบิ่งสมุดบัญชี!  คนไทยมีเงินฝากหลายปานใด๋?   ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจำนวนเงินในบัญชีออมทรัพย์ของคนไทย กับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียน ถึงช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 มียอดรวมทั้งสิ้น 15,893,820 ล้านบาท หรือกว่า 15 ล้านล้านบาท บัญชีออมทรัพย์ของคนไทยมีจำนวนมากถึง 122,302,517 บัญชี และเพิ่มขึ้นจากปี 2565 หากดูเพียงผิวเผินอาจดูเหมือนว่ามีจำนวนสูง แต่หากมองให้ลึกแล้วจะพบว่ากว่า 88% ของบัญชีทั้งหมด เป็นบัญชีที่มีเงินเก็บไว้ต่ำกว่า 50,000 บาทเท่านั้น ในขณะที่มีเพียง 0.01 % เท่านั้นที่ถือครองเงินฝากในบัญชีระดับ 100 ล้านบาท จำนวนเงินฝากในบัญชีธนาคาร อาจไม่ได้สะท้อนความมั่งคั่งทั้งหมดของแต่ละคน เพราะปัจจุบันประชาชนฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์น้อยลง เพราะดอกเบี้ยต่ำ และล่าสุดมีการปรับเกณฑ์คุ้มครองเงินฝากลงจาก 5 ล้านบาทเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท  หลายคนจึงนิยมนำเงินไปลงทุน เนื่องจากมีผลตอบแทนสูงกว่า เช่น หุ้น กองทุน ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่ม Passive Income และมีจำนวนไม่น้อยที่อาจเลือกเก็บเงินส่วนหนึ่งแบบเงินสด เพื่อสะดวกต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ดี สัดส่วนของบัญชีเงินฝากระหว่างกลุ่มสูงที่สุดและกลุ่มต่ำที่สุดนั้นอยู่ห่างกันมาก ในกลุ่มที่มีเงินฝากน้อยที่สุด ก็ยังไม่ครอบคลุมเงินสำรองที่ควรเผื่อฉุกเฉิน แต่กลับเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด ซึ่งตัวเลขนี้ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ที่ยังรวยกระจุก จนกระจาย อ้างอิงจาก: ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรุงเทพธุรกิจ, Checkraka, Moneybuffalo #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #บัญชี #บัญชี #เงินฝาก