รายได้รัฐบาลไทย ได้จากภาษีอะไรบ้าง? (ข้อมูล ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. ปีงบฯ 66)

รายได้รัฐบาลไทย ได้จากภาษีอะไรบ้าง?

(ข้อมูล ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. ปีงบฯ 66)

 

อ้างอิงจาก :

กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง 

และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #กรมสรรพากร #กรมสรรพสามิต #กรมศุลกากร 

Leave a Comment

Your email address will not be published.