April 2023

พาเบิ่ง บริษัทที่มีรายได้รวมเกิน 2,500 ล้านบาท ในภาคอีสาน มีธุรกิจหยังแหน่?

ในภาคอีสานมีบริษัทที่มีรายได้รวมเกิน 2,500 ล้านบาท จำนวน 37 บริษัท โดยมีรายได้รวมกันทั้งหมด 232,984 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งได้เป็นหมวดธุรกิจ ดังนี้ 1.หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต มีจำนวน 14 บริษัท คิดเป็น 37.8% ของจำนวนบริษัททั้งหมด 2.หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค มีจำนวน 11 บริษัท คิดเป็น 29.7% ของจำนวนบริษัททั้งหมด 3.หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการขายรถ มีจำนวน 6 บริษัท คิดเป็น 16.2% ของจำนวนบริษัททั้งหมด 4.หมวดธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง มีจำนวน 3 บริษัท คิดเป็น 8.1% ของจำนวนบริษัททั้งหมด 5.หมวดธุรกิจขายเครื่องประดับ มีจำนวน 3 บริษัท คิดเป็น 8.1% ของจำนวนบริษัททั้งหมด จะเห็นได้ว่า หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตมีมากที่สุด เนื่องจากภาคอีสานมีผลผลิตและพื้นที่ที่เหมาะแก่การตั้งโรงงานผลิตสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตจากมันสำปะหลัง, อ้อย ข้าว, ยางพารา และข้าวโพด เป็นต้น 3 อันดับจังหวัดที่มีบริษัทที่มีรายได้รวมเกิน 2,500 ล้านบาทมากที่สุด อันดับที่ 1 นครราชสีมา 14 บริษัท (37.8%) อันดับที่ 2 อุบลราชธานี 7 บริษัท (18.9%) อันดับที่ 3 ขอนแก่น 6 บริษัท (16.2%) นครราชสีมา ถือเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในจังหวัดที่มีกำลังซื้อโดยเฉลี่ยค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักลงทุนภาคเอกชนนิยมลงทุนภายในนครราชสีมามากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนจากภาคเอกชนซึ่งได้ทุ่มเม็ดเงินจำนวนมากมายังจังหวัดหัวเมืองภาคอีสานอย่างนครราชสีมา อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจรายได้พันล้าน #นครราชสีมา #อุบลราชธานี #ขอนแก่น#ธุรกิจพันล้าน

พามาเบิ่ง ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “สายมู” ภาคอีสานเป็นจั่งใด๋แหน่

สายมู กำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการขอให้เป็นสิริมงคล ความเชื่อ ทั้งด้านสายมูรวมถึงความนับถือในด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างรายได้เฉลี่ยรวมประเทศกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคเฉลี่ยทั่วประเทศอีกกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากอีสานสามารถใช้จุดแข็งด้านสายมูของพื้นที่ในการดึงดูดผู้เยี่ยมเยือนสายมูมาในพื้นที่ได้ก็จะสามารถสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวของภาคอีสานให้ปรับตัวดีขึ้นได้ อีกทั้ง เมื่อมีผู้เยี่ยมเยือนสายมูมาในพื้นที่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่างๆ โดยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากความเชื่อ เช่น โรงแรม และกลุ่มที่พัก, ร้านค้าปลีกของฝาก ของที่ระลึก, ร้านอาหาร, การผลิตเสื้อผ้า เครื่องประดับ และการขนส่งบุคคล เป็นต้น อ้างอิงจาก: – สำนักงานสถิติแห่งชาติ – กรมพัมนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สายมู #ธุรกิจสายมู #ท่องเที่ยวสายมู #สายมูอีสาน

สายมู มาทางนี้ พามาเบิ่งการท่องเที่ยวสายมูในอีสาน

สายมู มาทางนี้ พามาเบิ่งการท่องเที่ยวสายมูในอีสาน   ความเชื่อเป็นอีกปัจจัยที่จะสร้างรายได้สำหรับภาคการท่องเที่ยวของอีสานให้เพิ่มขึ้น โดยอีสานสะท้อนความพร้อมด้านการท่องเที่ยวสายมู ทั้งในรูปของสถานที่ท่องเที่ยว และเส้นทางในการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวสายมูส่วนใหญ่ในอีสานอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของวัดกับโบราณสถานเป็นหลัก แต่หนึ่งในรูปแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมในอีสาน คือ พญานาค ที่มีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน อีกทั้งภาพรวมค่าใช้จ่ายด้านความเชื่อ มีมูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้านบาท ซึ่งหากอีสานสามารถจูงใจให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ จะสร้างกิจกรรมเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน  ความเชื่อ ทั้งด้านสายมูรวมถึงความนับถือในด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างรายได้เฉลี่ยรวมประเทศกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคเฉลี่ยรวมประเทศอีกกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งหากอีสานสามารถใช้จุดแข็งด้านสายมูของพื้นที่ในการดึงดูดผู้เยี่ยมเยือนสายมูมาในพื้นที่ได้ จะสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวของอีสานให้ปรับดีขึ้นอีกด้วย   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติม: https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ISAN-INSIGHT-Q1-2566.pdf    อ้างอิงจาก:  กรมอุทยานแห่งชาติ  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติและกรมการปกครอง   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #อีสานตอนบน #จำนวนวัด #สายมู

สถานการณ์ แรงงานย้ายถิ่นในอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?

สถานการณ์ แรงงานย้ายถิ่นในอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?   การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาพรวม ส่งผลให้ความต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้น แต่อีสานก็กำลังเผชิญปัญหาแรงงานไหลออก สะท้อนจากกำลังแรงงานที่ลดลง แรงงานอีสานที่ย้ายถิ่นสู่ภูมิภาคอื่น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีทักษะ และอยู่ในกลุ่มภาคการค้า รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตามการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ ความต้องการแรงงานใหม่ของอีสานคิดเป็นประมาณ 11% ของทั้งประเทศเท่านั้น ทำให้แรงงานอีสานเริ่มไหลสู่ภูมิภาคอื่นที่มีความต้องการแรงงานมากกว่า ด้านภาคการค้าและภาคการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น จากกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวที่หยุดชะงักมานาน ส่งผลให้เกิดความความต้องการแรงงานที่มีทักษะที่มากขึ้น การที่แรงงานไหลจากอีสาน อาจทำให้อีสานเกิดปัญหาขาดแรงงานที่มีทักษะในอนาคต และผู้ประกอบการต้องแย่งชิงในการจ้างงานมากขึ้น   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติม: https://isaninsight.kku.ac.th/…/ISAN-INSIGHT-Q1-2566.pdf    อ้างอิงจาก:  สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมการจัดหางาน   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #หางาน #แรงงานย้ายถิ่น #แรงงาน  

ชวนเบิ่ง บริษัทที่รายได้รวมเกิน 4,000 ล้านบาท แห่งเมืองย่าโม มีบริษัทใด๋แหน่??

ในปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา มี GPP อยู่ที่ 315,583 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนตามโครงสร้าง GPP ที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ภาคการผลิต 29.1% ภาคการเกษตร 14.3% และภาคการค้าส่งค้าปลีก 13.9% จำนวนประชากรของนครราชสีมามีจำนวนมากที่สุด มีถึง 2,634,154 คน รองลงมาเป็น อุบลราชธานี และขอนแก่น ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน นครราชสีมา เป็นอันดับที่ 3 ของภาคอีสาน อยู่ที่ 24,779 บาทต่อครัวเรือน จากข้อมูลข้างต้น ทั้งรายได้ที่บอกถึงกำลังซื้อของคนในจังหวัด และจำนวนประชากรที่จะบอกถึงจำนวนอุปสงค์ของคนในจังหวัด จะเห็นได้ว่า นครราชสีมา ถือเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในจังหวัดที่มีกำลังซื้อโดยเฉลี่ยค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักลงทุนภาคเอกชนนิยมลงทุนภายในนครราชสีมามากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนจากภาคเอกชนซึ่งได้ทุ่มเม็ดเงินจำนวนมากมายังจังหวัดหัวเมืองภาคอีสานอย่างนครราชสีมา อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – www.terrabkk.com #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #นครราชสีมา#โคราช #บริษัทพันล้าน #ธุรกิจพันล้าน

ภาคใด๋ ? จังหวัดใด๋ ? มีจำนวนวัด หลายที่สุดในไทย

ภาคใด๋ ? จังหวัดใด๋ ? มีจำนวนวัด หลายที่สุดในไทย   จุดแข็งเชิงพื้นที่ของอีสานที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ คือ ด้านความเชื่อ ซึ่งสะท้อนจากจำนวนงานเทศกาลเกี่ยวกับบุญและสายมู ทั้งในรูปของสถานที่ท่องเที่ยว และเส้นทางในการท่องเที่ยว รวมถึงจำนวนวัดที่มากที่สุดในประเทศ  ซึ่งเพิ่มโอกาสของธุรกิจอีกด้วย ซึ่งธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากความเชื่อ เช่น โรงแรม และกลุ่มที่พัก, ร้านค้าปลีกของฝาก ของที่ระลึก, ร้านอาหาร, การผลิตเสื้อผ้า เครื่องประดับ, การขนส่งบุคคล ความเชื่อ ทั้งด้านสายมูรวมถึงความนับถือในด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างรายได้เฉลี่ยรวมประเทศกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคเฉลี่ยรวมประเทศอีกกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งหากอีสานสามารถใช้จุดแข็งด้านสายมูของพื้นที่ในการดึงดูดผู้เยี่ยมเยือนสายมูมาในพื้นที่ได้ จะสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวของอีสานให้ปรับดีขึ้นอีกด้วย   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติม: https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ISAN-INSIGHT-Q1-2566.pdf    อ้างอิงจาก:  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #อีสานตอนบน #จำนวนวัด #นครราชสีมา #อุบลราชธานี #ขอนแก่น #ร้อยเอ็ด #อุดรธานี #สายมู

พาย้อนเบิ่ง สถิติจำนวนนิติบุคคลใหม่ภาคอีสาน เป็นจั่งใด๋แหน่?

ภาคธุรกิจในภาคอีสานมีการปรับตัวที่ดีขึ้นจากเดิม เป็นผลมาจากจำนวนนิติบุคคลสะสมและมูลค่าทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของธุรกิจสุขภาพ และโรมแรม ร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับกระแสของคนรักสุขภาพและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้น อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สถิติจำนวนนิติบุคคลใหม่ #จำนวนนิติบุคคลใหม่ #นิติบุคคล