สายมู มาทางนี้ พามาเบิ่งการท่องเที่ยวสายมูในอีสาน

สายมู มาทางนี้

พามาเบิ่งการท่องเที่ยวสายมูในอีสาน

 

ความเชื่อเป็นอีกปัจจัยที่จะสร้างรายได้สำหรับภาคการท่องเที่ยวของอีสานให้เพิ่มขึ้น โดยอีสานสะท้อนความพร้อมด้านการท่องเที่ยวสายมู ทั้งในรูปของสถานที่ท่องเที่ยว และเส้นทางในการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวสายมูส่วนใหญ่ในอีสานอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของวัดกับโบราณสถานเป็นหลัก แต่หนึ่งในรูปแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมในอีสาน คือ พญานาค ที่มีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน

อีกทั้งภาพรวมค่าใช้จ่ายด้านความเชื่อ มีมูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้านบาท ซึ่งหากอีสานสามารถจูงใจให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ จะสร้างกิจกรรมเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน 

ความเชื่อ ทั้งด้านสายมูรวมถึงความนับถือในด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างรายได้เฉลี่ยรวมประเทศกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคเฉลี่ยรวมประเทศอีกกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งหากอีสานสามารถใช้จุดแข็งด้านสายมูของพื้นที่ในการดึงดูดผู้เยี่ยมเยือนสายมูมาในพื้นที่ได้ จะสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวของอีสานให้ปรับดีขึ้นอีกด้วย

 

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติม: https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ISAN-INSIGHT-Q1-2566.pdf 

 

อ้างอิงจาก: 

กรมอุทยานแห่งชาติ 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานสถิติแห่งชาติและกรมการปกครอง

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #อีสานตอนบน #จำนวนวัด #สายมู

Leave a Comment

Your email address will not be published.