สถานการณ์ แรงงานย้ายถิ่นในอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?

สถานการณ์

แรงงานย้ายถิ่นในอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?

 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาพรวม ส่งผลให้ความต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้น แต่อีสานก็กำลังเผชิญปัญหาแรงงานไหลออก สะท้อนจากกำลังแรงงานที่ลดลง แรงงานอีสานที่ย้ายถิ่นสู่ภูมิภาคอื่น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีทักษะ และอยู่ในกลุ่มภาคการค้า รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตามการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ

ความต้องการแรงงานใหม่ของอีสานคิดเป็นประมาณ 11% ของทั้งประเทศเท่านั้น ทำให้แรงงานอีสานเริ่มไหลสู่ภูมิภาคอื่นที่มีความต้องการแรงงานมากกว่า

ด้านภาคการค้าและภาคการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น จากกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวที่หยุดชะงักมานาน ส่งผลให้เกิดความความต้องการแรงงานที่มีทักษะที่มากขึ้น การที่แรงงานไหลจากอีสาน อาจทำให้อีสานเกิดปัญหาขาดแรงงานที่มีทักษะในอนาคต และผู้ประกอบการต้องแย่งชิงในการจ้างงานมากขึ้น

 

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติม: https://isaninsight.kku.ac.th/…/ISAN-INSIGHT-Q1-2566.pdf 

 

อ้างอิงจาก: 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

กรมการจัดหางาน

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #หางาน #แรงงานย้ายถิ่น #แรงงาน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.