ภาคใด๋ ? จังหวัดใด๋ ? มีจำนวนวัด หลายที่สุดในไทย

ภาคใด๋ ? จังหวัดใด๋ ?

มีจำนวนวัด หลายที่สุดในไทย

 

จุดแข็งเชิงพื้นที่ของอีสานที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ คือ ด้านความเชื่อ ซึ่งสะท้อนจากจำนวนงานเทศกาลเกี่ยวกับบุญและสายมู ทั้งในรูปของสถานที่ท่องเที่ยว และเส้นทางในการท่องเที่ยว รวมถึงจำนวนวัดที่มากที่สุดในประเทศ 

ซึ่งเพิ่มโอกาสของธุรกิจอีกด้วย ซึ่งธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากความเชื่อ เช่น โรงแรม และกลุ่มที่พัก, ร้านค้าปลีกของฝาก ของที่ระลึก, ร้านอาหาร, การผลิตเสื้อผ้า เครื่องประดับ, การขนส่งบุคคล

ความเชื่อ ทั้งด้านสายมูรวมถึงความนับถือในด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างรายได้เฉลี่ยรวมประเทศกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคเฉลี่ยรวมประเทศอีกกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งหากอีสานสามารถใช้จุดแข็งด้านสายมูของพื้นที่ในการดึงดูดผู้เยี่ยมเยือนสายมูมาในพื้นที่ได้ จะสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวของอีสานให้ปรับดีขึ้นอีกด้วย

 

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติม: https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ISAN-INSIGHT-Q1-2566.pdf 

 

อ้างอิงจาก: 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #อีสานตอนบน #จำนวนวัด #นครราชสีมา #อุบลราชธานี #ขอนแก่น #ร้อยเอ็ด #อุดรธานี #สายมู

Leave a Comment

Your email address will not be published.