พามาเบิ่ง ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “สายมู” ภาคอีสานเป็นจั่งใด๋แหน่

สายมู กำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการขอให้เป็นสิริมงคล

ความเชื่อ ทั้งด้านสายมูรวมถึงความนับถือในด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างรายได้เฉลี่ยรวมประเทศกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคเฉลี่ยทั่วประเทศอีกกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากอีสานสามารถใช้จุดแข็งด้านสายมูของพื้นที่ในการดึงดูดผู้เยี่ยมเยือนสายมูมาในพื้นที่ได้ก็จะสามารถสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวของภาคอีสานให้ปรับตัวดีขึ้นได้

อีกทั้ง เมื่อมีผู้เยี่ยมเยือนสายมูมาในพื้นที่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่างๆ โดยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากความเชื่อ เช่น โรงแรม และกลุ่มที่พัก, ร้านค้าปลีกของฝาก ของที่ระลึก, ร้านอาหาร, การผลิตเสื้อผ้า เครื่องประดับ และการขนส่งบุคคล เป็นต้น

อ้างอิงจาก:
– สำนักงานสถิติแห่งชาติ
– กรมพัมนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สายมู #ธุรกิจสายมู #ท่องเที่ยวสายมู #สายมูอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top