ชวนเบิ่ง บริษัทที่รายได้รวมเกิน 4,000 ล้านบาท แห่งเมืองย่าโม มีบริษัทใด๋แหน่??

ในปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา มี GPP อยู่ที่ 315,583 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนตามโครงสร้าง GPP ที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ภาคการผลิต 29.1% ภาคการเกษตร 14.3% และภาคการค้าส่งค้าปลีก 13.9%

จำนวนประชากรของนครราชสีมามีจำนวนมากที่สุด มีถึง 2,634,154 คน รองลงมาเป็น อุบลราชธานี และขอนแก่น ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน นครราชสีมา เป็นอันดับที่ 3 ของภาคอีสาน อยู่ที่ 24,779 บาทต่อครัวเรือน

จากข้อมูลข้างต้น ทั้งรายได้ที่บอกถึงกำลังซื้อของคนในจังหวัด และจำนวนประชากรที่จะบอกถึงจำนวนอุปสงค์ของคนในจังหวัด จะเห็นได้ว่า นครราชสีมา ถือเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในจังหวัดที่มีกำลังซื้อโดยเฉลี่ยค่อนข้างมาก

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักลงทุนภาคเอกชนนิยมลงทุนภายในนครราชสีมามากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนจากภาคเอกชนซึ่งได้ทุ่มเม็ดเงินจำนวนมากมายังจังหวัดหัวเมืองภาคอีสานอย่างนครราชสีมา

อ้างอิงจาก:
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
www.terrabkk.com

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #นครราชสีมา#โคราช #บริษัทพันล้าน #ธุรกิจพันล้าน

Leave a Comment

Your email address will not be published.