พาย้อนเบิ่ง สถิติจำนวนนิติบุคคลใหม่ภาคอีสาน เป็นจั่งใด๋แหน่?

ภาคธุรกิจในภาคอีสานมีการปรับตัวที่ดีขึ้นจากเดิม เป็นผลมาจากจำนวนนิติบุคคลสะสมและมูลค่าทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของธุรกิจสุขภาพ และโรมแรม ร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับกระแสของคนรักสุขภาพและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้น

อ้างอิงจาก:
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สถิติจำนวนนิติบุคคลใหม่ #จำนวนนิติบุคคลใหม่ #นิติบุคคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.